Art. 409. Persoanele care pot face apel

(1) Pot face apel:
a) procurorul, referitor la latura penală şi latura civilă;
b) inculpatul, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă;
c) partea civilă, în ceea ce priveşte latura penală şi latura civilă, şi partea responsabilă civilmente, în ceea ce priveşte latura civilă, iar referitor la latura penală, în măsura în care soluţia din această latură a influenţat soluţia în latura civilă;
d) persoana vătămată, în ceea ce priveşte latura penală;
e) martorul, expertul, interpretul şi avocatul, în ceea ce priveşte amenzile judiciare aplicate prin sentinţă, precum şi în ceea ce priveşte cheltuielile judiciare şi indemnizaţiile cuvenite acestora;
f) orice persoană fizică ori juridică ale cărei drepturi legitime au fost vătămate nemijlocit printr-o măsură sau printr-un act al instanţei, în ceea ce priveşte dispoziţiile care au provocat asemenea vătămare.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), apelul poate fi declarat şi de către reprezentantul legal ori de către avocat, iar pentru inculpat, şi de către soţul acestuia. [art. 362 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate referitoare la ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţiile art. 409 din Codul de procedură penală, Curtea constată că ... Click pentru abonare
2.
Procurorul din cadrul DIICOT poate exercita calea ordinară de ... Vezi mai mult
Procurorul din cadrul DIICOT poate exercita calea ordinară de atac împotriva hotărârii pronunțate de instanța de judecată într-o cauză de ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Dacă acțiunea civilă a fost exercitată de partea civilă, ... Vezi mai mult
Dacă acțiunea civilă a fost exercitată de partea civilă, iar nu de procuror, acesta poate critica pe calea apelului doar ... Click pentru abonare
4.
Dacă martorul, expertul sau interpretul au fost amendați prin ... Vezi mai mult
Dacă martorul, expertul sau interpretul au fost amendați prin încheiere de către prima instanță, aceștia au la dispoziție doar posibilitatea ... Click pentru abonare
5.
Avocatul din oficiu al unei părți poate formula apel ... Vezi mai mult
Avocatul din oficiu al unei părți poate formula apel în nume propriu cu privire la nelegalitatea dispozițiilor sentinței referitoare la ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

6.
În temeiul dispoziţiilor art. 409 alin. (1) lit. f) ... Vezi mai mult
În temeiul dispoziţiilor art. 409 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., împotriva dispoziţiei cuprinse în sentinţă, prin care prima instanţă a ... Click pentru abonare
7.
Sfera persoanelor care pot ataca cu apel sentința se ... Vezi mai mult
Sfera persoanelor care pot ataca cu apel sentința se limitează numai la acele persoane care dovedesc că le-a fost încălcat ... Click pentru abonare
8.
În cadrul obligaţiilor decurgând din împuternicirea avocaţială se include ... Vezi mai mult
În cadrul obligaţiilor decurgând din împuternicirea avocaţială se include aceea de a declara calea de atac deschisă părţii pe care ... Click pentru abonare
9.
Este inadmisibil apelul declarat de martor cu privire la ... Vezi mai mult
Este inadmisibil apelul declarat de martor cu privire la soluția de condamnare a inculpatului. [Trib. București, secția a II-a penală, ... Click pentru abonare