Art. 406. Redactarea şi semnarea hotărârii

(1) Hotărârea trebuie să fie redactată la momentul pronunţării în cazurile în care se pronunţă una dintre soluţiile prevăzute la art. 396 şi 397.
(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se redactează de membrii completului de judecată care au participat la soluţionarea cauzei şi se semnează de toţi membrii completului şi de grefier. În caz de împiedicare a grefierului, hotărârea se semnează de grefierul-şef, făcându-se menţiune pe hotărâre despre cauza care a determinat împiedicarea.
(3) În cazurile în care rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, hotărârea se redactează de preşedinte sau de către alt membru al completului de judecată desemnat de preşedinte în termen de cel mult 30 de zile de la pronunţarea minutei şi se semnează de toţi membrii completului de judecată şi de grefier. Dispozitivul hotărârii trebuie să fie conform cu minuta.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (3), dacă vreunul dintre membrii completului de judecată este împiedicat să semneze, hotărârea se semnează în locul acestuia de preşedintele completului. Dacă şi preşedintele completului este împiedicat a semna, hotărârea se semnează de preşedintele instanţei. Când împiedicarea îl priveşte pe grefier, hotărârea se semnează de grefierul-şef. În toate cazurile se face menţiune pe hotărâre despre cauza care a determinat împiedicarea.
(5) Hotărârea se redactează în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de hotărâri al instanţei. [art. 310 alin. 1, art. 312 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că, ulterior sesizării instanţei de control constituţional ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, ulterior sesizării instanţei de control constituţional în prezenta cauză, prin decizia nr. 233 din 7 aprilie 2021 ... Click pentru abonare
2.
Dispoziţiile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) şi ale art. 406 alin. (1) şi (2) din Codul ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Simpla redactare a unei hotărâri judecătoreşti cu depăşirea termenelor ... Vezi mai mult
Simpla redactare a unei hotărâri judecătoreşti cu depăşirea termenelor prevăzute de Codul de procedură penală ori imposibilitatea vremelnică a judecătorului ... Click pentru abonare