Art. 405. Pronunţarea hotărârii

(1) Hotărârea se pronunţă, după redactare, în şedinţă publică de către preşedinte sau de către alt membru al completului de judecată desemnat de preşedinte, asistat de grefier, care va citi dispozitivul hotărârii, sau se pronunţă prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
(2) În cazurile în care rezultatul deliberării se consemnează într-o minută, deliberarea şi pronunţarea hotărârii au loc în termen de cel mult 15 zile de la închiderea dezbaterilor, dacă legea nu prevede altfel. În cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc în acest termen, instanţa poate amâna pronunţarea o singură dată, pentru o durată de cel mult 15 zile. Preşedintele sau, după caz, alt membru al completului pronunţă minuta hotărârii, în condiţiile alin. (1), dacă legea nu prevede altfel.
(3) La pronunţarea hotărârii părţile şi persoana vătămată nu se citează. [art. 310, art. 358 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Prin decizia nr. 233 din 7 aprilie 2021, Curtea ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 233 din 7 aprilie 2021, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate şi a constatat că dispoziţiile art. ... Click pentru abonare
2.
În aplicarea prevederilor art. 310, art. 357 alin. 4 ... Vezi mai mult
În aplicarea prevederilor art. 310, art. 357 alin. 4 şi ale art. 358 din Codul de procedură penală anterior, stabilesc: ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
În urma pronunțării deciziei CCR nr. 233 din 7 ... Vezi mai mult
În urma pronunțării deciziei CCR nr. 233 din 7 aprilie 2021, dispozițiile art. 405 C.proc.pen. au fost modificate prin Legea ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Curtea reține că la dosarul cauzei, la filele 162-164, ... Vezi mai mult
Curtea reține că la dosarul cauzei, la filele 162-164, este ataşată o minută, privind soluţia adoptată contrar celor stabilite de ... Click pentru abonare
5.
Hotărârea se pronunță în ședință publică. Minuta trebuie să ... Vezi mai mult
Hotărârea se pronunță în ședință publică. Minuta trebuie să aibă conținutul dispozitivului, precum și mențiunea că pronunțarea s-a făcut în ... Click pentru abonare