Art. 404. Comunicarea de informaţii false

Comunicarea sau răspândirea, prin orice mijloace, de ştiri, date sau informaţii false ori de documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, dacă prin aceasta se pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. [art. 1681 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Infracțiunea nu are obiect material. Știrile, datele sau informațiile ... Vezi mai mult
Infracțiunea nu are obiect material. Știrile, datele sau informațiile nu ar putea să fie afectate prin răspândirea sau comunicarea lor. ... Click pentru abonare
2.
Obiectul material al infracțiunii reprezintă lucrul sau ființa împotriva ... Vezi mai mult
Obiectul material al infracțiunii reprezintă lucrul sau ființa împotriva căruia se îndreaptă nemijlocit acțiunea sau inacțiunea ce aduce atingere obiectului ... Click pentru abonare