Art. 403. Conţinutul expunerii

(1) Expunerea trebuie să cuprindă:
a) datele privind identitatea părţilor;
b) descrierea faptei ce face obiectul trimiterii în judecată, cu arătarea timpului şi locului unde a fost săvârşită, precum şi încadrarea juridică dată acesteia prin actul de sesizare;
c) motivarea soluţiei cu privire la latura penală, prin analiza probelor care au servit ca temei pentru soluţionarea laturii penale a cauzei şi a celor care au fost înlăturate, şi motivarea soluţiei cu privire la latura civilă a cauzei, precum şi analiza oricăror elemente de fapt pe care se sprijină soluţia dată în cauză;
d) arătarea temeiurilor de drept care justifică soluţiile date în cauză.
(2) În caz de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, expunerea trebuie să cuprindă fiecare faptă reţinută de instanţă în sarcina inculpatului, forma şi gradul de vinovăţie, circumstanţele agravante sau atenuante, starea de recidivă, timpul ce se deduce din pedeapsa pronunţată, respectiv timpul care se va deduce din pedeapsa stabilită în caz de anulare sau revocare a renunţării la aplicarea pedepsei ori a amânării aplicării pedepsei, precum şi actele din care rezultă perioada ce urmează a fi dedusă.
(3) Dacă instanţa reţine în sarcina inculpatului numai o parte dintre faptele ce formează obiectul trimiterii în judecată, se va arăta în hotărâre pentru care anume fapte s-a pronunţat condamnarea ori, după caz, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei şi pentru care anume fapte, încetarea procesului penal sau achitarea.
(4) În cazul renunţării la aplicarea pedepsei şi al amânării aplicării pedepsei, precum şi în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se vor prezenta în hotărâre motivele care au determinat renunţarea sau amânarea ori, după caz, suspendarea şi se vor arăta consecinţele la care persoana faţă de care s-au dispus aceste soluţii se expune dacă va mai comite infracţiuni sau, după caz, dacă nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. [art. 356 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că motivarea hotărârilor judecătoreşti îndeplineşte câteva funcţii ... Vezi mai mult
Curtea reţine că motivarea hotărârilor judecătoreşti îndeplineşte câteva funcţii importante: reprezintă un mecanism de control al instanţei, care trebuie să ... Click pentru abonare
2.
Dispozițiile art. 356 alin. 1 lit. c) din Codul ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 356 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală din 1968 privitoare la analiza probelor care au ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Prezumţia de nevinovăţie este garantată de judecătorul care motivează ... Vezi mai mult
Prezumţia de nevinovăţie este garantată de judecătorul care motivează corespunzător soluţia adoptată, prin prezentarea argumentelor şi relaţiile logice dintre acestea, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Instanţa de fond a apreciat că pretenţiile civile nu ... Vezi mai mult
Instanţa de fond a apreciat că pretenţiile civile nu au fost dovedite, cererile de constituire de părţi civile, fiind respinse. ... Click pentru abonare
5.
Instanța de fond a dispus condamnarea inculpatului cu privire ... Vezi mai mult
Instanța de fond a dispus condamnarea inculpatului cu privire la infracțiunea prevăzută de art. 337 alin. 1 C.pen., constând în ... Click pentru abonare
6.
Instanța de control judiciar, în soluționarea apelurilor declarate de ... Vezi mai mult
Instanța de control judiciar, în soluționarea apelurilor declarate de Ministerul Public și inculpat, a constatat că inculpatul nu a recunoscut ... Click pentru abonare
7.
Curtea constată că hotărârea apelată în prezenta cauză nu ... Vezi mai mult
Curtea constată că hotărârea apelată în prezenta cauză nu este motivată conform dispoziţiilor legale, reţinând că potrivit art. 403 alin. ... Click pentru abonare
8.
Modul deficitar de redactare a considerentelor sentinței penale, omisiunea ... Vezi mai mult
Modul deficitar de redactare a considerentelor sentinței penale, omisiunea cercetării judecătorești asupra stării de provocare, faptul că instanța de fond ... Click pentru abonare
9.
Curtea apreciază că s-au încălcat dispoziţiile instituite prin art. ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că s-au încălcat dispoziţiile instituite prin art. 403 lit. b) şi c) C.proc.pen., care afectează nu doar calitatea ... Click pentru abonare
10.
Curtea apreciază că motivarea este o condiţie esenţială, iar ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că motivarea este o condiţie esenţială, iar în motivarea primei instanţe nu sunt cuprinse argumentele necesare pentru ca ... Click pentru abonare
11.
Curtea constată ca judecătorul fondului a pronunţat o hotărâre ... Vezi mai mult
Curtea constată ca judecătorul fondului a pronunţat o hotărâre nelegală în condiţiile în care a copiat ad literam din rechizitoriu, ... Click pentru abonare
12.
Chiar dacă în cauză s-au dispus soluţii de încetare ... Vezi mai mult
Chiar dacă în cauză s-au dispus soluţii de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei prima instanţă nu ... Click pentru abonare
13.
Atât timp cât în considerente instanţa nu analizează probele ... Vezi mai mult
Atât timp cât în considerente instanţa nu analizează probele care au fost administrate, nu stabileşte împrejurările de fapt esenţiale în ... Click pentru abonare
14.
În raport cu situaţia de fapt evocată în sentinţa ... Vezi mai mult
În raport cu situaţia de fapt evocată în sentinţa instanţei de fond şi motivele expuse pentru a justifica soluţiile pronunţate ... Click pentru abonare
15.
În cauză, instanţa de fond trebuia să analizeze întrunirea ... Vezi mai mult
În cauză, instanţa de fond trebuia să analizeze întrunirea elementelor constitutive ale infractiunii de evaziune fiscală având în vedere că ... Click pentru abonare
16.
Motivarea unei hotărâri judecătorești ridică o problemă de conținut, ... Vezi mai mult
Motivarea unei hotărâri judecătorești ridică o problemă de conținut, relevantă fiind consistența analizei juridice și pertinența argumentelor aduse de instanță ... Click pentru abonare
17.
Analizând sentinţa apelată începând cu pagina 6, acolo unde ... Vezi mai mult
Analizând sentinţa apelată începând cu pagina 6, acolo unde prima instanţă începe să expună situaţia de fapt, Curtea a constatat ... Click pentru abonare
18.
Motivarea unei hotărâri nu este o problemă de volum ... Vezi mai mult
Motivarea unei hotărâri nu este o problemă de volum ci una de esență, aceasta trebuind să fie clară, concisă și ... Click pentru abonare
19.
În cauză, Curții i se solicită să stabilească dacă ... Vezi mai mult
În cauză, Curții i se solicită să stabilească dacă reclamanții au beneficiat de un proces echitabil, în ciuda faptului că ... Click pentru abonare
20.
Curtea constată că expunerea nu cuprinde motivarea soluţiei în ... Vezi mai mult
Curtea constată că expunerea nu cuprinde motivarea soluţiei în sensul dispoziţiilor art. 403 alin. 1 lit. c) C.proc.pen., instanţa de ... Click pentru abonare
21.
Curtea aminteşte că dreptul la un proces echitabil, garantat ... Vezi mai mult
Curtea aminteşte că dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 alin. 1 din Convenţie, înglobează, printre altele, dreptul ... Click pentru abonare