Art. 403. Conţinutul expunerii

(1) Expunerea trebuie să cuprindă:
a) datele privind identitatea părţilor;
b) descrierea faptei ce face obiectul trimiterii în judecată, cu arătarea timpului şi locului unde a fost săvârşită, precum şi încadrarea juridică dată acesteia prin actul de sesizare;
c) motivarea soluţiei cu privire la latura penală, prin analiza probelor care au servit ca temei pentru soluţionarea laturii penale a cauzei şi a celor care au fost înlăturate, şi motivarea soluţiei cu privire la latura civilă a cauzei, precum şi analiza oricăror elemente de fapt pe care se sprijină soluţia dată în cauză;
d) arătarea temeiurilor de drept care justifică soluţiile date în cauză.
(2) În caz de condamnare, renunţare la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, expunerea trebuie să cuprindă fiecare faptă reţinută de instanţă în sarcina inculpatului, forma şi gradul de vinovăţie, circumstanţele agravante sau atenuante, starea de recidivă, timpul ce se deduce din pedeapsa pronunţată, respectiv timpul care se va deduce din pedeapsa stabilită în caz de anulare sau revocare a renunţării la aplicarea pedepsei ori a amânării aplicării pedepsei, precum şi actele din care rezultă perioada ce urmează a fi dedusă.
(3) Dacă instanţa reţine în sarcina inculpatului numai o parte dintre faptele ce formează obiectul trimiterii în judecată, se va arăta în hotărâre pentru care anume fapte s-a pronunţat condamnarea ori, după caz, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei şi pentru care anume fapte, încetarea procesului penal sau achitarea.
(4) În cazul renunţării la aplicarea pedepsei şi al amânării aplicării pedepsei, precum şi în cazul suspendării executării pedepsei sub supraveghere, se vor prezenta în hotărâre motivele care au determinat renunţarea sau amânarea ori, după caz, suspendarea şi se vor arăta consecinţele la care persoana faţă de care s-au dispus aceste soluţii se expune dacă va mai comite infracţiuni sau, după caz, dacă nu va respecta măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere. [art. 356 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea reţine că motivarea hotărârilor judecătoreşti îndeplineşte câteva funcţii ... Vezi mai mult
Curtea reţine că motivarea hotărârilor judecătoreşti îndeplineşte câteva funcţii importante: reprezintă un mecanism de control al instanţei, care trebuie să ... Click pentru abonare
2.
Motivarea (…) hotărârii judecătoreşti garantează tocmai dreptul la un ... Vezi mai mult
Motivarea (…) hotărârii judecătoreşti garantează tocmai dreptul la un proces echitabil şi asigură exercitarea dreptului la apărare. [DCC nr. 539/2004, ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Prezumţia de nevinovăţie este garantată de judecătorul care motivează ... Vezi mai mult
Prezumţia de nevinovăţie este garantată de judecătorul care motivează corespunzător soluţia adoptată, prin prezentarea argumentelor şi relaţiile logice dintre acestea, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
În cauză, instanţa de fond trebuia să analizeze întrunirea ... Vezi mai mult
În cauză, instanţa de fond trebuia să analizeze întrunirea elementelor constitutive ale infractiunii de evaziune fiscală având în vedere că ... Click pentru abonare
5.
Motivarea unei hotărâri judecătorești ridică o problemă de conținut, ... Vezi mai mult
Motivarea unei hotărâri judecătorești ridică o problemă de conținut, relevantă fiind consistența analizei juridice și pertinența argumentelor aduse de instanță ... Click pentru abonare
6.
Analizând sentinţa apelată începând cu pagina 6, acolo unde ... Vezi mai mult
Analizând sentinţa apelată începând cu pagina 6, acolo unde prima instanţă începe să expună situaţia de fapt, Curtea a constatat ... Click pentru abonare
7.
Motivarea unei hotărâri nu este o problemă de volum ... Vezi mai mult
Motivarea unei hotărâri nu este o problemă de volum ci una de esență, aceasta trebuind să fie clară, concisă și ... Click pentru abonare
8.
În cauză, Curții i se solicită să stabilească dacă ... Vezi mai mult
În cauză, Curții i se solicită să stabilească dacă reclamanții au beneficiat de un proces echitabil, în ciuda faptului că ... Click pentru abonare
9.
Curtea constată că expunerea nu cuprinde motivarea soluţiei în ... Vezi mai mult
Curtea constată că expunerea nu cuprinde motivarea soluţiei în sensul dispoziţiilor art. 403 alin. 1 lit. c) C.proc.pen., instanţa de ... Click pentru abonare
10.
Curtea aminteşte că dreptul la un proces echitabil, garantat ... Vezi mai mult
Curtea aminteşte că dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 alin. 1 din Convenţie, înglobează, printre altele, dreptul ... Click pentru abonare