Art. 403. Actele de diversiune

Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare, în întregime sau în parte, prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a instalaţiilor industriale, a căilor de comunicaţie, a mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunicaţie, a construcţiilor, a produselor industriale sau agricole ori a altor bunuri, dacă fapta pune în pericol securitatea naţională, se pedepseşte cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. [art. 163 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Sintagma „dacă fapta este de natură să aducă în ... Vezi mai mult
Sintagma „dacă fapta este de natură să aducă în orice mod atingere siguranței statului” a fost înlocuită cu „dacă fapta ... Click pentru abonare