Art. 402. Conţinutul părţii introductive

(1) Partea introductivă cuprinde menţiunile prevăzute la art. 370 alin. (4).
(2) Când s-a redactat o încheiere de şedinţă, potrivit dispoziţiilor art. 370, partea introductivă se limitează numai la următoarele menţiuni: denumirea instanţei care a judecat cauza, data pronunţării hotărârii, locul unde a fost judecată cauza, precum şi numele şi prenumele membrilor completului de judecată, ale procurorului şi ale grefierului, făcându-se menţiune că celelalte date au fost trecute în încheierea de şedinţă.
(3) În hotărârile instanţelor militare trebuie să se indice şi gradul militar al membrilor completului de judecată şi al procurorului. Când inculpatul este militar, se menţionează şi gradul acestuia. [art. 355 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Hotărârea este lovită de nulitate absolută dacă lipsește încheierea ... Vezi mai mult
Hotărârea este lovită de nulitate absolută dacă lipsește încheierea de amânare a judecății. [M. Udroiu (coord.), Codul de procedură penală. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Lipsa încheierii prin care s-a amânat pronunțarea atrage casarea ... Vezi mai mult
Lipsa încheierii prin care s-a amânat pronunțarea atrage casarea hotărârii, în temeiul art. 3859 alin. (1) pct. 3 C.proc.pen., întrucât, ... Click pentru abonare