Art. 400. Spionajul

Faptele prevăzute în art. 395, săvârşite de un cetăţean străin sau apatrid, se pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. [art. 159 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Art. 400 C.pen. reprezintă o normă ce referire care ... Vezi mai mult
Art. 400 C.pen. reprezintă o normă ce referire care împrumută elementele constitutive de la infracțiunea de trădare prin transmitere de ... Click pentru abonare