Art. 400. Minuta

(1) În afara cazurilor în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 406 alin. (1), rezultatul deliberării instanţei sau, după caz, judecătorului, indiferent de funcţia judiciară pe care o exercită, se consemnează într-o minută, care trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii.
(2) Minuta se semnează de membrii completului de judecată.
(3) Minuta se întocmeşte în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se depune, spre conservare, la dosarul de minute al instanţei. [art. 309 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență națională și europeană

1.
Curtea de Apel Craiova a admis recursul declarat de ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Craiova a admis recursul declarat de inculpat și a dispus desființarea încheierii atacate cu consecința trimiterii cauzei ... Click pentru abonare
2.
Instanța de judecată a admis calea de atac formulată ... Vezi mai mult
Instanța de judecată a admis calea de atac formulată și a dispus trimiterea spre rejudecare. Pentru a dispune în acest ... Click pentru abonare
3.
Întocmirea minutei reprezintă garanția că rezultatul judecății înscris în ... Vezi mai mult
Întocmirea minutei reprezintă garanția că rezultatul judecății înscris în dispozitiv este expresia deliberării judecătorilor care au pronunțat hotărârea și care ... Click pentru abonare