Art. 4. Aplicarea legii penale de dezincriminare

Legea penală nu se aplică faptelor săvârșite sub vechea lege, dacă nu mai sunt prevăzute de legea nouă. În acest caz, executarea pedepselor, a măsurilor educative și a măsurilor de siguranță, pronunțate în baza legii vechi, precum și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste aspecte încetează prin intrarea în vigoare a legii noi. [art. 12 C.pen. 1969]

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor prevăzute de ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor prevăzute de art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind ... Click pentru abonare
2.
Curtea reţine că decizia pronunţată în dezlegarea unei chestiuni ... Vezi mai mult
Curtea reţine că decizia pronunţată în dezlegarea unei chestiuni de drept sau în soluţionarea unui recurs în interesul legii, chiar ... Click pentru abonare
3.
Obiectul de reglementare cuprins în art. 4 din Codul ... Vezi mai mult
Obiectul de reglementare cuprins în art. 4 din Codul penal are în vedere dezincriminarea unei fapte penale atunci când apare ... Click pentru abonare
4.
În situația în care o sancțiune de drept penal, ... Vezi mai mult
În situația în care o sancțiune de drept penal, formal calificată juridic ca măsură de siguranță sau pedeapsă complementară, și-a ... Click pentru abonare
5.
Curtea constată că sintagma „al exemplarelor cu potenţial agresiv” ... Vezi mai mult
Curtea constată că sintagma „al exemplarelor cu potenţial agresiv” din cuprinsul dispoziţiilor art. 6 alin. (4) fraza întâi din Ordonanţa ... Click pentru abonare
6.
Posibilitatea producerii unor efecte specifice dezincriminării unei fapte sau ... Vezi mai mult
Posibilitatea producerii unor efecte specifice dezincriminării unei fapte sau specifice intervenirii unei pedepse mai ușoare decât cea care se execută ... Click pentru abonare
7.
Dezincriminarea infracțiunii de insultă nu afectează existența infracțiunii de ... Vezi mai mult
Dezincriminarea infracțiunii de insultă nu afectează existența infracțiunii de purtare abuzivă, care constituie o infracțiune de sine stătătoare, norma incriminatoare ... Click pentru abonare
8.
Faptele de executare fără autorizație de construire sau de ... Vezi mai mult
Faptele de executare fără autorizație de construire sau de desființare ori cu nerespectarea prevederilor autorizației a lucrărilor prevăzute la art. ... Click pentru abonare
9.
Deciziile instanței constituționale, prin caracterul lor general obligatoriu, creează ... Vezi mai mult
Deciziile instanței constituționale, prin caracterul lor general obligatoriu, creează cadrul necesar aplicării dezincriminării, atât pentru cauzele în curs, cât și ... Click pentru abonare
10.
Sintagma „nu a suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu ... Vezi mai mult
Sintagma „nu a suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție” din cuprinsul art. 19 alin. (10) din Legea nr. 333/2003 ... Click pentru abonare
11.
Aplicarea principiului specialia generalibus derogant se impune în condițiile ... Vezi mai mult
Aplicarea principiului specialia generalibus derogant se impune în condițiile în care infracțiunea prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. c) ... Click pentru abonare
12.
Dispozițiile art. 249 alin. 1 din Codul penal din ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 249 alin. 1 din Codul penal din 1969 și ale art. 298 din Codul penal sunt constituționale în ... Click pentru abonare
13.
Constatarea neconstituționalității unei norme de incriminare, având ca efect ... Vezi mai mult
Constatarea neconstituționalității unei norme de incriminare, având ca efect dezincriminarea, poate privi norma în integralitatea sa ori numai anumite variante ... Click pentru abonare
14.
Dezincriminarea faptei prevăzute în art. 6 din Legea nr. ... Vezi mai mult
Dezincriminarea faptei prevăzute în art. 6 din Legea nr. 241/2005 ca efect al deciziei Curții Constituționale nr. 363 din 7 ... Click pentru abonare
15.
Incriminarea unei fapte ca infracțiune trebuie să intervină ca ... Vezi mai mult
Incriminarea unei fapte ca infracțiune trebuie să intervină ca ultim resort în protejarea unei valori sociale, fiind necesar ca legiuitorul ... Click pentru abonare
16.
În cazul infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice, în ipoteza în care violențele, amenințările sau atingerile grave aduse ... Click pentru abonare
17.
Trebuie făcută o distincție între ipoteza în care fapta ... Vezi mai mult
Trebuie făcută o distincție între ipoteza în care fapta nu mai constituie infracțiune și ipoteza în care fapta pierde un ... Click pentru abonare
18.
În condițiile în care, prin decizia nr. 732 din ... Vezi mai mult
În condițiile în care, prin decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014 a Curții Constituționale, sintagma „la momentul prelevării mostrelor ... Click pentru abonare
19.
Lipsa de claritate, precizie și previzibilitate a sintagmei „raporturi ... Vezi mai mult
Lipsa de claritate, precizie și previzibilitate a sintagmei „raporturi comerciale” din cuprinsul dispozițiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal ... Click pentru abonare
20.
Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale sunt neconstituționale întrucât pe lângă faptul că ... Click pentru abonare
21.
În ipoteza în care infracțiunea care intră în scopul ... Vezi mai mult
În ipoteza în care infracțiunea care intră în scopul grupului organizat a fost dezincriminată, nu mai este îndeplinită una dintre ... Click pentru abonare
22.
În interpretarea dispoziţiilor art. 4 din Codul penal, succesiunea ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 4 din Codul penal, succesiunea de acte normative cu privire la preţul mediu al unui metru ... Click pentru abonare
23.
Indiferent de forma abrogării (expresă, tacită, totală sau parțială), ... Vezi mai mult
Indiferent de forma abrogării (expresă, tacită, totală sau parțială), actul legislativ care conține o asemenea dispoziție nu își produce efectul ... Click pentru abonare
24.
Infracțiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. ... Vezi mai mult
Infracțiunea de vătămare corporală din culpă prevăzută de art. 184 alin. 2 teza I (fapta a avut vreuna din urmările ... Click pentru abonare
25.
Noua dispoziție a art. 367 din Codul penal a ... Vezi mai mult
Noua dispoziție a art. 367 din Codul penal a preluat atât prevederile art. 7 (aspect necontroversat în practică), cât și ... Click pentru abonare
26.
Dispozițiile legale de abrogare nu sunt exceptate de la ... Vezi mai mult
Dispozițiile legale de abrogare nu sunt exceptate de la controlul de constituționalitate. Instanța de contencios constituțional poate decide în legătură ... Click pentru abonare
27.
Atunci când norma abrogată este o normă specială, fapta ... Vezi mai mult
Atunci când norma abrogată este o normă specială, fapta rămâne, de regulă, incriminată în norma generală. [ÎCCJ, secţiile unite, decizia ... Click pentru abonare
28.
Curtea constată că este întemeiată critica de neconstituționalitate invocată. ... Vezi mai mult
Curtea constată că este întemeiată critica de neconstituționalitate invocată. Dispozițiile criticate prevăd că manipulările genetice pe embrioni și comerțul cu ... Click pentru abonare

Doctrină

29.
Art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în ... Vezi mai mult
Art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (M. Of. nr. ... Click pentru abonare
30.
Conform dispozitivului și considerentelor DCC nr. 176/2022 infracţiunea de ... Vezi mai mult
Conform dispozitivului și considerentelor DCC nr. 176/2022 infracţiunea de contrabandă asimilată a fost dezincriminată total. Decizia nu este una interpretativă ... Click pentru abonare
31.
În urma deciziei instanței de contencios constituțional nr. 176/2022 ... Vezi mai mult
În urma deciziei instanței de contencios constituțional nr. 176/2022 prin care s-a constatat că dispozițiile art. 270 alin. 3 din ... Click pentru abonare
32.
Publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale nr. ... Vezi mai mult
Publicarea în Monitorul Oficial a deciziei Curții Constituționale nr. 176/2022 a determinat dezincriminarea faptei de contrabandă asimilată, fiind pronunțate astfel ... Click pentru abonare
33.
Modificarea intervenită prin Legea nr. 197/2020 a restrâns domeniul ... Vezi mai mult
Modificarea intervenită prin Legea nr. 197/2020 a restrâns domeniul de incidență al normei de incriminare a infracțiunii de tăiere ilegală ... Click pentru abonare
34.
În cazul modificării prețului metrului cub de masă lemnoasă ... Vezi mai mult
În cazul modificării prețului metrului cub de masă lemnoasă pe picior, calculul prejudiciului se raportează la noul preț, ceea ce ... Click pentru abonare
35.
Pentru constatarea dezincriminării nu are relevanță dispariția denumirii sub ... Vezi mai mult
Pentru constatarea dezincriminării nu are relevanță dispariția denumirii sub care a fost incriminată fapta sau abrogarea normei. De exemplu, primirea ... Click pentru abonare
36.
Pentru a concluziona că este vorba de o dezincriminare ... Vezi mai mult
Pentru a concluziona că este vorba de o dezincriminare a faptei trebuie avute în vedere toate elementele care caracterizează fapta ... Click pentru abonare
37.
Dezincriminarea produce efecte pentru viitor, operând inclusiv după momentul ... Vezi mai mult
Dezincriminarea produce efecte pentru viitor, operând inclusiv după momentul la care o hotărâre judecătorească a rămas definitivă. Același efect îl ... Click pentru abonare
38.
Efectul deciziei instanţei de contencios constituţional este acela de ... Vezi mai mult
Efectul deciziei instanţei de contencios constituţional este acela de a îndepărta sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice”, textul de lege ... Click pentru abonare
39.
Dezincriminarea produce efecte mai ample decât reabilitarea. Moartea ar ... Vezi mai mult
Dezincriminarea produce efecte mai ample decât reabilitarea. Moartea ar trebui să fie și cauză de reabilitare, nu doar de dezincriminare. ... Click pentru abonare
40.
Reglementarea actuală a formei-tip a infracţiunii prevăzute la art. ... Vezi mai mult
Reglementarea actuală a formei-tip a infracţiunii prevăzute la art. 415 C.pen. determină dezincriminarea faptelor de nerespectare a regulilor serviciului de ... Click pentru abonare
41.
Abrogarea unei norme completatoare nu conduce la abrogarea normei ... Vezi mai mult
Abrogarea unei norme completatoare nu conduce la abrogarea normei cadru, ci aceasta din urmă devine inaplicabilă (fapta fiind dezincriminată) până ... Click pentru abonare
42.
Nu se poate dispune schimbarea încadrării juridice prin reținerea ... Vezi mai mult
Nu se poate dispune schimbarea încadrării juridice prin reținerea a două infracțiuni distincte, aflate în concurs, pe considerentul dezincriminării unora ... Click pentru abonare
43.
Dezincriminarea poate opera atât printr-un lege propriu-zisă, cât și ... Vezi mai mult
Dezincriminarea poate opera atât printr-un lege propriu-zisă, cât și printr-o ordonanță de urgență. [M. Udroiu, Drept penal. Partea generală, Ediția ... Click pentru abonare
44.
Chiar dacă legea de dezincriminare se aplică și faptelor ... Vezi mai mult
Chiar dacă legea de dezincriminare se aplică și faptelor comise înainte de intrarea sa în vigoare, nu se poate aprecia ... Click pentru abonare
45.
Se va reține incidența legii de dezincriminare atunci când: ... Vezi mai mult
Se va reține incidența legii de dezincriminare atunci când: fapta concretă prevăzută de legea penală veche nu mai este incriminată ... Click pentru abonare
46.
Nu se va reține incidența legii de dezincriminare: atunci ... Vezi mai mult
Nu se va reține incidența legii de dezincriminare: atunci când deși norma de dezincriminare este abrogată, fapta este prevăzută de ... Click pentru abonare
47.
Legea de dezincriminare face ca, în cazul renunțării la ... Vezi mai mult
Legea de dezincriminare face ca, în cazul renunțării la aplicarea pedepsei, să dispară restricția prevăzută de art. 80 alin. 2 ... Click pentru abonare
48.
În cazul unei soluții definitive de suspendare sub supraveghere ... Vezi mai mult
În cazul unei soluții definitive de suspendare sub supraveghere a executării pedepsei, efectele legii de dezincriminare se produc atât pe ... Click pentru abonare
49.
Legea de dezincriminare nu produce efecte în cazul bunurilor ... Vezi mai mult
Legea de dezincriminare nu produce efecte în cazul bunurilor trecute în patrimoniul statului, ca efect al confiscării speciale sau extinse ... Click pentru abonare
50.
În cazul concursului de infracțiuni, dacă intervine legea de ... Vezi mai mult
În cazul concursului de infracțiuni, dacă intervine legea de dezincriminare pentru una dintre infracțiunile componente, ca efect al acestei legi, ... Click pentru abonare
51.
Dacă pedeapsa a fost deja executată sau considerată ca ... Vezi mai mult
Dacă pedeapsa a fost deja executată sau considerată ca executată la data intrării în vigoare a legii de dezincriminare, efectul ... Click pentru abonare
52.
În cazul revocării sau anulării suspendării condiționate a executării ... Vezi mai mult
În cazul revocării sau anulării suspendării condiționate a executării pedepsei/amânării aplicării acesteia, dacă infracțiunea cu astfel de efecte nu mai ... Click pentru abonare
53.
Dacă permisul de conducere a fost anulat ca urmare ... Vezi mai mult
Dacă permisul de conducere a fost anulat ca urmare a condamnării pentru o infracțiune dezincriminată, autoritatea competentă va putea elibera ... Click pentru abonare
54.
Intervenția unei legi de dezincriminare impune discutarea în regim ... Vezi mai mult
Intervenția unei legi de dezincriminare impune discutarea în regim de urgență condamnarea la o pedeapsă cu executare în regim de ... Click pentru abonare
55.
Prin dezincriminare, conduita subiectului activ, este scoasă din sfera ... Vezi mai mult
Prin dezincriminare, conduita subiectului activ, este scoasă din sfera legii penale, dar poate fi menținută sub incidența altor forme de ... Click pentru abonare
56.
Deciziile Curţii Constituționale prin care se constată neconstituţionalitatea unor ... Vezi mai mult
Deciziile Curţii Constituționale prin care se constată neconstituţionalitatea unor legi/ordonanţe, indiferent de forma controlului de constituţionalitate, datorită caracterului lor general ... Click pentru abonare
57.
Codul penal reglementează infracțiunea de înșelăciune în formă închisă, ... Vezi mai mult
Codul penal reglementează infracțiunea de înșelăciune în formă închisă, întrucât operează dezincriminarea înșelăciunii în convenții prin menținerea în eroare. [I. ... Click pentru abonare
58.
Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că, ... Vezi mai mult
Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că, atâta vreme cât vinovăția unei persoane suspectate sau acuzate nu a ... Click pentru abonare
59.
Dacă sub imperiul legii vechi fapta se putea comite ... Vezi mai mult
Dacă sub imperiul legii vechi fapta se putea comite atât cu intenție, cât și din culpă, iar comiterea din culpă ... Click pentru abonare
60.
Nu constituie infracţiunea de luare de mită, fapta persoanei ... Vezi mai mult
Nu constituie infracţiunea de luare de mită, fapta persoanei prevăzută de art. 308 alin. (1) noul C.pen. care pretinde, primeşte ... Click pentru abonare
61.
Dacă fapte constituie infracțiune, schimbarea calificării juridice nu va ... Vezi mai mult
Dacă fapte constituie infracțiune, schimbarea calificării juridice nu va atrage dezincriminarea. De pildă, cum este cazul transmiterii către persoane neautorizate ... Click pentru abonare
62.
Controlul de constituţionalitate vizează inclusiv dispoziţiile legale de abrogare. ... Vezi mai mult
Controlul de constituţionalitate vizează inclusiv dispoziţiile legale de abrogare. Dacă acestea vor fi apreciate ca fiind neconstituționale, își vor înceta ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

63.
Faptele de care sunt acuzaţi inculpaţii, constând în aceea ... Vezi mai mult
Faptele de care sunt acuzaţi inculpaţii, constând în aceea că aceştia, în perioada ianuarie-martie 2016, în baza unei rezoluţii infracţionale ... Click pentru abonare
64.
Prin raportare la aspectele stabilite prin decizia Înaltei Curți ... Vezi mai mult
Prin raportare la aspectele stabilite prin decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 17/2013 – recurs în interesul legii, ... Click pentru abonare
65.
Potrivit art. 4 teza I din C.pen. „Legea penală ... Vezi mai mult
Potrivit art. 4 teza I din C.pen. „Legea penală nu se aplică faptelor săvârşite sub legea veche, dacă nu mai ... Click pentru abonare
66.
Decizia Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei ... Vezi mai mult
Decizia Curţii Constituţionale prin care se constată neconstituţionalitatea unei norme de incriminare nu se aplică, dacă fapta este incriminată de ... Click pentru abonare
67.
Achitarea prejudiciului după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare ... Vezi mai mult
Achitarea prejudiciului după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare se înscrie în efectul autorităţii de lucru judecat al hotărârii definitive, ... Click pentru abonare
68.
Analizând hotărârea definitivă de condamnare a inculpatului, rezultă că ... Vezi mai mult
Analizând hotărârea definitivă de condamnare a inculpatului, rezultă că acesta nu a comis infracțiunea de fals privind identitatea (art. 239 ... Click pentru abonare
69.
Desigur, există în materie și opinii contrare (a se ... Vezi mai mult
Desigur, există în materie și opinii contrare (a se vedea în acest sens o altă decizie a Înaltei Curte de ... Click pentru abonare
70.
Împrejurarea că în cadrul acuzaţiilor ce-i sunt aduse apelantei ... Vezi mai mult
Împrejurarea că în cadrul acuzaţiilor ce-i sunt aduse apelantei se fac trimiteri la prevederi din hotărâri de guvern sau alte ... Click pentru abonare
71.
Raportat la prevederile din „legislaţia primară”, în sarcina inculpatei ... Vezi mai mult
Raportat la prevederile din „legislaţia primară”, în sarcina inculpatei sunt incidente şi prevederile art. 4 (procurorii sunt obligaţi să asigure ... Click pentru abonare
72.
Chiar dacă efectul deciziei Curţii Constituţionale este similar cu ... Vezi mai mult
Chiar dacă efectul deciziei Curţii Constituţionale este similar cu al unei legi de dezincriminare, cele două acte, unul jurisdicţional şi ... Click pentru abonare
73.
Dispoziţiile Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale echivalează cu ... Vezi mai mult
Dispoziţiile Deciziei nr. 405/2016 a Curţii Constituţionale echivalează cu o lege de dezincriminare, însă doar în situaţia în care acuzaţia ... Click pentru abonare
74.
Parchetul a depus o notă în care sunt detaliate ... Vezi mai mult
Parchetul a depus o notă în care sunt detaliate dispoziţiile legale care ar fi fost încălcate în activitatea sa de ... Click pentru abonare
75.
În cazul inculpaţilor nu au putut fi identificate dispoziţii ... Vezi mai mult
În cazul inculpaţilor nu au putut fi identificate dispoziţii cuprinse în legislaţia primară care să reglementeze vreo atribuţie de serviciu ... Click pentru abonare
76.
După rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, contestația întemeiată ... Vezi mai mult
După rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, contestația întemeiată pe dispozițiile art. 595 C.proc.pen. constituie mijlocul procesual prin care poate ... Click pentru abonare
77.
Dispoziţiile deciziei nr. 405 din 15 iunie 2016 pronunțată ... Vezi mai mult
Dispoziţiile deciziei nr. 405 din 15 iunie 2016 pronunțată de Curtea Constituțională nu sunt aplicabile situaţiei recurentului-inculpat, chiar dacă s-ar ... Click pentru abonare
78.
Dezincriminarea unei fapte şi abrogarea textului de incriminare sunt ... Vezi mai mult
Dezincriminarea unei fapte şi abrogarea textului de incriminare sunt chestiuni diferite, aşa încât abrogarea normei nu conduce, în mod automat, ... Click pentru abonare
79.
Prin includerea sintagmei „la momentul prelevării probelor biologice” în ... Vezi mai mult
Prin includerea sintagmei „la momentul prelevării probelor biologice” în noua reglementare legiuitorul a vizat doar probațiunea și nu elementele constitutive ... Click pentru abonare
80.
Sub aspectul faptelor pentru care inculpații au fost trimiși ... Vezi mai mult
Sub aspectul faptelor pentru care inculpații au fost trimiși în judecată, Tribunalul, a omis a se pronunța cu privire la ... Click pentru abonare
81.
Este adevărat că, în noua reglementare, în cazul infracțiunii ... Vezi mai mult
Este adevărat că, în noua reglementare, în cazul infracțiunii de înșelăciune nu se mai încriminează aparte înșelăciunea în convenții și ... Click pentru abonare
82.
Încetarea consecințelor penale ale hotărârilor judecătorești se referă atât ... Vezi mai mult
Încetarea consecințelor penale ale hotărârilor judecătorești se referă atât la încetarea interdicțiilor și decăderilor ce pot decurge din hotărârea de ... Click pentru abonare
83.
Instanţa constată că la data săvârşirii faptei era în ... Vezi mai mult
Instanţa constată că la data săvârşirii faptei era în vigoare agravanta a cărei înlăturare se cere. Dispoziţiile prevăzute în art. ... Click pentru abonare
84.
Constatarea neconstituţionalităţii normei de incriminare prevăzute în art. 6 ... Vezi mai mult
Constatarea neconstituţionalităţii normei de incriminare prevăzute în art. 6 din Legea nr. 241/2005, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 363 din ... Click pentru abonare
85.
Soluţia legislativă potrivit căreia în cuprinsul art. 244 C. ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă potrivit căreia în cuprinsul art. 244 C. pen. nu este prevăzută nicio dispoziţie specială referitoare la emiterea de ... Click pentru abonare
86.
Legea penală de dezincriminare este cea mai favorabilă specie ... Vezi mai mult
Legea penală de dezincriminare este cea mai favorabilă specie de legi penale, dar nu intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 5 ... Click pentru abonare
87.
Când instanţa a ignorat o normă care conţine dispoziţii ... Vezi mai mult
Când instanţa a ignorat o normă care conţine dispoziţii de dezincriminare a faptei este incident cazul de casare prevăzut în ... Click pentru abonare
88.
Reglementând o situație derogatorie de la principiul activității legii ... Vezi mai mult
Reglementând o situație derogatorie de la principiul activității legii penale, art. 4 C.pen. stabilește că legea penală nu se aplică ... Click pentru abonare
89.
Reglementând o situație derogatorie de la principiul activității legii ... Vezi mai mult
Reglementând o situație derogatorie de la principiul activității legii penale, art. 4 C.pen. stabilește că legea penală nu se aplică ... Click pentru abonare
90.
Curtea constată că infracţiunea de vătămare corporală din culpă ... Vezi mai mult
Curtea constată că infracţiunea de vătămare corporală din culpă este încriminată la art. 196 Cod penal, care potrivit alin. 1, ... Click pentru abonare
91.
Spre deosebire de vechea legislație, care presupunea o analiză ... Vezi mai mult
Spre deosebire de vechea legislație, care presupunea o analiză in abstracto pentru a se verifica incidența dezincriminării, actualul Cod penal ... Click pentru abonare
92.
Pentru a se stabili dacă ne aflăm în prezența ... Vezi mai mult
Pentru a se stabili dacă ne aflăm în prezența unei dezincriminări, trebuie să se constate că fapta nu își mai ... Click pentru abonare
93.
Infracţiunea de purtare abuzivă prevăzută în art. 250 alin. ... Vezi mai mult
Infracţiunea de purtare abuzivă prevăzută în art. 250 alin. (4) din Codul penal anterior – constând în lovirea persoanei vătămate ... Click pentru abonare
94.
Nici prin dispoziţiile art. 367 C.pen. şi nici prin ... Vezi mai mult
Nici prin dispoziţiile art. 367 C.pen. şi nici prin alte dispoziţii din Codul penal nu mai este incriminată fapta prevăzută ... Click pentru abonare
95.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că faptele ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că faptele reţinute în sarcina inculpatei se regăsesc în conţinutul infracţiunii de abuz ... Click pentru abonare