Art. 399. Dispoziţiile cu privire la măsurile preventive

(1) Instanţa are obligaţia ca, prin hotărâre, să se pronunţe asupra menţinerii, revocării, înlocuirii ori încetării de drept a măsurii preventive dispuse pe parcursul procesului penal cu privire la inculpat.
(2) În caz de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei, de achitare sau de încetare a procesului penal, instanţa dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv.
(3) De asemenea, instanţa dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv atunci când pronunţă:
a) o pedeapsă cu închisoare cel mult egală cu durata reţinerii, arestului la domiciliu şi arestării preventive;
b) o pedeapsă cu închisoare, cu suspendarea executării sub supraveghere;
c) o pedeapsă cu amendă, care nu însoţeşte pedeapsa închisorii;
d) o măsură educativă neprivativă de libertate.
(4) Hotărârea pronunţată în condiţiile alin. (1)-(3) cu privire la măsurile preventive este executorie.
(5) Când, potrivit dispoziţiilor prevăzute la alin. (1)-(3), inculpatul este pus în libertate, instanţa comunică aceasta administraţiei locului de deţinere.
(6) Inculpatul condamnat de prima instanţă şi aflat în stare de arest preventiv este liberat de îndată ce durata reţinerii şi cea a arestării devin egale cu durata pedepsei pronunţate, deşi hotărârea nu este definitivă. Liberarea se dispune de administraţia locului de deţinere, căreia i se comunică, îndată după pronunţarea hotărârii, o copie de pe dispozitiv sau extras.
(7) În caz de renunţare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei, de achitare sau de încetare a procesului penal, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecăţii faţă de inculpat s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar pe cauţiune, instanţa va dispune restituirea sumei depuse drept cauţiune, dacă nu s-a dispus plata din aceasta a despăgubirilor acordate pentru repararea pagubelor şi dacă nu s-a dispus plata din cauţiune prevăzută la art. 217 alin. (7).
(8) Instanţa dispune confiscarea cauţiunii dacă măsura controlului judiciar pe cauţiune a fost înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive, pentru motivele arătate la art. 217 alin. (9), şi nu s-a dispus plata din cauţiune a sumelor prevăzute la art. 217.
(9) Durata măsurii arestului la domiciliu se deduce din pedeapsa aplicată prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă.
(10) După pronunţarea hotărârii, până la sesizarea instanţei de apel, instanţa poate dispune, la cerere sau din oficiu, luarea, revocarea, înlocuirea sau menţinerea unei măsuri preventive cu privire la inculpatul condamnat, în condiţiile legii. [art. 350 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. 399 alin. (9) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 399 alin. (9) din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile ... Click pentru abonare
2.
Dispozițiile art. 399 alin. (3) lit. d) din Codul ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 399 alin. (3) lit. d) din Codul de procedură penală (în forma anterioară modificării prin OUG nr. 18/2016) ... Click pentru abonare
3.
La momentul soluţionării, în primă instanţă, a acţiunii penale, ... Vezi mai mult
La momentul soluţionării, în primă instanţă, a acţiunii penale, prin pronunţarea unei măsuri educative, indiferent de natura acesteia, măsura arestării ... Click pentru abonare
4.
Dispozițiile art. 399 alin. (9) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 399 alin. (9) din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile ... Click pentru abonare

Doctrină

5.
Situațiile în care măsura arestării preventive încetează de drept ... Vezi mai mult
Situațiile în care măsura arestării preventive încetează de drept sunt de strictă interpretare. Prin urmare, pentru ipoteza în care, pentru ... Click pentru abonare
6.
Dacă inculpatul arestat a fost condamnat prin sentință la ... Vezi mai mult
Dacă inculpatul arestat a fost condamnat prin sentință la o măsură educativă privativă de libertate cu o durată cel mult ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

7.
Inculpații au fost condamnați prin hotărârea primei instanțe, fiecare ... Vezi mai mult
Inculpații au fost condamnați prin hotărârea primei instanțe, fiecare la pedepse cu închisoarea, dispunându-se prin aceeași hotărâre, și nu separat ... Click pentru abonare
8.
Spre deosebire de verificările periodice privind arestarea inculpatului pe ... Vezi mai mult
Spre deosebire de verificările periodice privind arestarea inculpatului pe care instanța este obligată să le realizeze în cursul judecății, pronunțarea ... Click pentru abonare
9.
Achitarea inculpatului pentru una dintre infracțiunile pentru care a ... Vezi mai mult
Achitarea inculpatului pentru una dintre infracțiunile pentru care a fost trimis în judecată nu conduce la schimbarea temeiurilor avute în ... Click pentru abonare