Art. 398. Cheltuielile judiciare

Instanţa se pronunţă prin hotărâre şi asupra cheltuielilor judiciare, potrivit dispoziţiilor art. 272-276. [art. 349 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023