Art. 393. Obiectul deliberării

(1) Completul de judecată deliberează mai întâi asupra chestiunilor de fapt şi apoi asupra chestiunilor de drept.
(2) Deliberarea poartă asupra existenţei faptei şi vinovăţiei inculpatului, asupra stabilirii pedepsei, asupra stabilirii măsurii educative ori măsurii de siguranţă, dacă este cazul să fie luată, precum şi asupra deducerii duratei măsurilor preventive privative de libertate şi a internării medicale.
(3) Completul de judecată deliberează şi asupra reparării pagubei produse prin infracţiune, asupra măsurilor preventive şi asigurătorii, a mijloacelor materiale de probă, a cheltuielilor judiciare, precum şi asupra oricărei alte probleme privind justa soluţionare a cauzei.
(4) Toţi membrii completului de judecată au îndatorirea să îşi spună părerea asupra fiecărei chestiuni.
(5) Preşedintele îşi spune părerea cel din urmă. [art. 343 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Deliberarea înseamnă activitatea prin care instanța de judecată hotărăște ... Vezi mai mult
Deliberarea înseamnă activitatea prin care instanța de judecată hotărăște asupra fiecărei chestiuni contencioase întâlnite în desfășurarea judecății. Deliberarea are loc ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Cazul de faţă privește o sfidare în faţa curţii, ... Vezi mai mult
Cazul de faţă privește o sfidare în faţa curţii, adusă persoanei judecătorului. Au făcut obiectul direct al criticii reclamantului maniera ... Click pentru abonare