Art. 391. Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale

(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor. [art. 106, art. 110 din Legea nr. 67/2004; art. 56, art. 60, art. 63-64 din Legea nr. 33/2007; art. 53, art. 57, art. 60-61 din Legea nr. 35/2008]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În majoritatea situațiilor prevăzute de norma de incriminare, fapta ... Vezi mai mult
În majoritatea situațiilor prevăzute de norma de incriminare, fapta se poate săvârși de persoane implicate activ și efectiv în procedurile ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Fapta persoanei care are calitatea de membru al biroului ... Vezi mai mult
Fapta persoanei care are calitatea de membru al biroului electoral al unei secţii de votare, săvârşită cu prilejul unui referendum, ... Click pentru abonare