Art. 390. Concluziile scrise

(1) Instanţa poate cere părţilor, după închiderea dezbaterilor, să depună concluzii scrise.
(2) Procurorul, persoana vătămată şi părţile pot depune concluzii scrise, chiar dacă nu au fost cerute de instanţă. [art. 342 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Concluziile scrise trebuie să aibă același conținut ca cele ... Vezi mai mult
Concluziile scrise trebuie să aibă același conținut ca cele orale. Prin concluziile scrise se detaliază susținerile orale. Formularea, prin concluziile ... Click pentru abonare