Art. 39. Competenţa curţii militare de apel

(1) Curtea militară de apel judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 şi 438-445, săvârşite de militari;
b) infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale, săvârşite de militari;
c) infracţiunile săvârşite de judecătorii tribunalelor militare şi de procurorii militari de la parchetele militare care funcţionează pe lângă aceste instanţe.
d) infracţiunile săvârşite de generali, mareşali şi amirali;
e) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.
(2) Curtea militară de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de tribunalele militare.
(3) Curtea militară de apel soluţionează conflictele de competenţă ivite între tribunalele militare din circumscripţia sa, precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de acestea în cazurile prevăzute de lege.
(4) Curtea militară de apel soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege. [art. 282 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Curtea Militară de Apel este o instanță unică, cu ... Vezi mai mult
Curtea Militară de Apel este o instanță unică, cu personalitate juridică, având o competență teritorială generală. [M. Udroiu (coord.), Codul ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Dispoziţiile art. 39 alin. 1 lit. c) Cod procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 39 alin. 1 lit. c) Cod procedură penală stabilesc un caz de competenţă personală (ratione personae) care, prin ... Click pentru abonare
3.
Respectarea dispoziţiilor privind competenţa instanţelor militare şi a instanţelor ... Vezi mai mult
Respectarea dispoziţiilor privind competenţa instanţelor militare şi a instanţelor civile în cursul judecăţii poate fi examinată de Înalta Curte de ... Click pentru abonare