Art. 383. Renunţarea la probe şi imposibilitatea administrării probelor

(1) Procurorul, persoana vătămată şi părţile pot renunţa la probele pe care le-au propus.
(2) După punerea în discuţie a renunţării, instanţa poate dispune ca proba să nu mai fie administrată, dacă apreciază că nu mai este necesar.
(3) Dacă în cursul cercetării judecătoreşti administrarea unei probe anterior admise apare ca inutilă sau nu mai este posibilă, instanţa, după ce ascultă procurorul, persoana vătămată şi părţile, poate dispune ca acea probă să nu mai fie administrată.
(4) Dacă imposibilitatea de administrare se referă la o probă administrată în faza de urmărire penală şi încuviinţată de instanţă, aceasta este pusă în discuţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului şi se ţine seama de ea la judecarea cauzei. [art. 329 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a reţinut că efectuarea în practică, în cadrul ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că efectuarea în practică, în cadrul actelor premergătoare, a unor acte specifice urmăririi penale, în scopul eludării ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Instanța de judecată nu are competența funcțională de a ... Vezi mai mult
Instanța de judecată nu are competența funcțională de a propune probe. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea specială, Ediția 6, Ed. ... Click pentru abonare
3.
Evaluarea declarațiilor martorilor care nu au mai putut fi ... Vezi mai mult
Evaluarea declarațiilor martorilor care nu au mai putut fi audiați în cursul judecății se realizează conform standardului european de protecție ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

4.
Curtea face referire la principiile relevante referitoare la criteriile ... Vezi mai mult
Curtea face referire la principiile relevante referitoare la criteriile de apreciere a capetelor de cerere formulate în temeiul art. 6 ... Click pentru abonare
5.
Curtea reiterează că, în temeiul art. 19 din Convenţie, ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că, în temeiul art. 19 din Convenţie, are datoria de a asigura respectarea angajamentelor asumate de statele contractante ... Click pentru abonare
6.
Pentru a stabili dacă procedura a fost echitabilă, Curtea ... Vezi mai mult
Pentru a stabili dacă procedura a fost echitabilă, Curtea ia în considerare procedura în ansamblul său şi verifică respectarea nu ... Click pentru abonare
7.
Persoana vătămată este inclusă în noțiunea autonomă de martor ... Vezi mai mult
Persoana vătămată este inclusă în noțiunea autonomă de martor în sens european. [CtEDO, hotărârea din 9 septembrie 2013, cauza Gani ... Click pentru abonare
8.
Coinculpatul este inclus în noțiunea autonomă de martor în ... Vezi mai mult
Coinculpatul este inclus în noțiunea autonomă de martor în sens european. [CtEDO, hotărârea din 7 august 1996, cauza Ferrantelli și ... Click pentru abonare
9.
Expertul este inclus în noțiunea autonomă de martor în ... Vezi mai mult
Expertul este inclus în noțiunea autonomă de martor în sens european. [CtEDO, hotărârea din 28 august 1991, cauza Brandstetter c. ... Click pentru abonare
10.
Partea civilă intră în noțiunea aunomă de martor în ... Vezi mai mult
Partea civilă intră în noțiunea aunomă de martor în sens european. [CtEDO, hotărârea din 7 iulie 1989, cauza Bricmont c. ... Click pentru abonare