Art. 38. Competenţa curţii de apel

(1) Curtea de apel judecă în primă instanţă:
a) infracţiunile prevăzute de Codul penal la art. 394-397, 399-412 şi 438-445;
b) infracţiunile privind securitatea naţională a României, prevăzute în legi speciale;
c) infracţiunile săvârşite de judecătorii de la judecătorii, tribunale şi de procurorii de la parchetele care funcţionează pe lângă aceste instanţe;
d) infracţiunile săvârşite de avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, de controlorii financiari ai Curţii de Conturi, precum şi auditori publici externi;
e) infracţiunile săvârşite de şefii cultelor religioase organizate în condiţiile legii şi de ceilalţi membri ai înaltului cler, care au cel puţin rangul de arhiereu sau echivalent al acestuia;
f) infracţiunile săvârşite de magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de judecătorii de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, precum şi de procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe;
g) infracţiunile săvârşite de membrii Curţii de Conturi, de preşedintele Consiliului Legislativ, de Avocatul Poporului, de adjuncţii Avocatului Poporului şi de chestori;
h) cererile de strămutare, în cazurile prevăzute de lege.
(2) Curtea de apel judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de judecătorii şi de tribunale.
(3) Curtea de apel soluţionează conflictele de competenţă ivite între instanţele din circumscripţia sa, altele decât cele prevăzute la art. 36 alin. (2), precum şi contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în cazurile prevăzute de lege.
(4) Curtea de apel soluţionează şi alte cauze anume prevăzute de lege. [art. 281 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 38 ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. c) şi art. 40 alin. (1) din Codul ... Click pentru abonare
2.
Reglementarea competenţei curţilor de apel de a soluţiona în ... Vezi mai mult
Reglementarea competenţei curţilor de apel de a soluţiona în primă instanţă infracţiunile săvârşite de judecătorii de la curţile de apel ... Click pentru abonare
3.
Curtea constată că instituirea unor reguli speciale, inclusiv în ... Vezi mai mult
Curtea constată că instituirea unor reguli speciale, inclusiv în ceea ce priveşte căile de atac, nu este contrară principiului egalităţii ... Click pentru abonare
4.
Stabilirea competenţelor instanţelor judecătoreşti, inclusiv în caz de indivizibilitate ... Vezi mai mult
Stabilirea competenţelor instanţelor judecătoreşti, inclusiv în caz de indivizibilitate sau conexitate, constituie atributul exclusiv al legiuitorului. Acesta poate stabili, în ... Click pentru abonare

Doctrină

5.
Anterior desființării Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, desființare ... Vezi mai mult
Anterior desființării Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, desființare operată prin Legea nr. 49/2022 (M. Of. nr. 244 din 11 ... Click pentru abonare
6.
La stabilirea competenței de soluționare a cauzei se are ... Vezi mai mult
La stabilirea competenței de soluționare a cauzei se are în vedere unitatea de parchet unde procurorul este încadrat, și nu ... Click pentru abonare
7.
Normele de competență personală nu sunt aplicabile în privința ... Vezi mai mult
Normele de competență personală nu sunt aplicabile în privința persoanelor care practică avocatura în barouri paralele. [M. Udroiu, Procedură penală. ... Click pentru abonare
8.
În cazul judecătorilor militari de la Curtea Militară de ... Vezi mai mult
În cazul judecătorilor militari de la Curtea Militară de Apel și procurorilor militari de pe lângă această instanță competența de ... Click pentru abonare
9.
Pentru reținerea competenței personale în cazul avocaților, notarilor, executorilor ... Vezi mai mult
Pentru reținerea competenței personale în cazul avocaților, notarilor, executorilor nu prezintă relevanță dacă aceștia sunt suspendați din funcție sau dacă ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

10.
Începând cu data de 15.01.2022 până la data de ... Vezi mai mult
Începând cu data de 15.01.2022 până la data de 14.07.2022, intimatul a fost delegat de la Parchetul de pe lângă ... Click pentru abonare
11.
Competenţa de judecată în primă instanţă a infracţiunilor săvârşite ... Vezi mai mult
Competenţa de judecată în primă instanţă a infracţiunilor săvârşite de persoana care are calitatea de avocat într-un stat membru al ... Click pentru abonare
12.
Competenţa de judecată în primă instanţă a infracţiunilor săvârşite ... Vezi mai mult
Competenţa de judecată în primă instanţă a infracţiunilor săvârşite de persoana care are calitatea de avocat în Albania nu îi ... Click pentru abonare
13.
În conformitate cu dispoziţiile art. 139 alin. (3) din ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispoziţiile art. 139 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, aplicabile în procedura recunoaşterii sancţiunilor pecuniare în temeiul ... Click pentru abonare
14.
Ordinul european de anchetă care are ca obiect audierea ... Vezi mai mult
Ordinul european de anchetă care are ca obiect audierea prin videoconferinţă în cursul judecăţii se execută de către curtea de ... Click pentru abonare
15.
Curtea de Apel București nu putea judeca această cauză ... Vezi mai mult
Curtea de Apel București nu putea judeca această cauză în primă instanță, așa cum a susținut avocatul inculpatului, față de ... Click pentru abonare
16.
Competenţa curţii de apel privește persoanele care au calitatea ... Vezi mai mult
Competenţa curţii de apel privește persoanele care au calitatea de avocat, indiferent dacă la data săvârșirii infracţiunii această calitate era ... Click pentru abonare
17.
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. ... Vezi mai mult
În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. d) C.proc.pen., curtea de apel judecă în primă instanță, între altele, ... Click pentru abonare
18.
În cazul judecătorilor, competența se determină în funcție de ... Vezi mai mult
În cazul judecătorilor, competența se determină în funcție de gradul său profesional, și nu în funcție de instanța la care ... Click pentru abonare
19.
Funcțiile asimilate potrivit legii funcției de magistrat nu cad ... Vezi mai mult
Funcțiile asimilate potrivit legii funcției de magistrat nu cad sub incidența prevederilor din legea procesual penală care se referă la ... Click pentru abonare