Art. 378. Abandonul de familie

(1) Săvârşirea de către persoana care are obligaţia legală de întreţinere, faţă de cel îndreptăţit la întreţinere, a uneia dintre următoarele fapte:
a) părăsirea, alungarea sau lăsarea fără ajutor, expunându-l la suferinţe fizice sau morale;
b) neîndeplinirea, cu rea-credinţă, a obligaţiei de întreţinere prevăzute de lege;
c) neplata, cu rea-credinţă, timp de 3 luni, a pensiei de întreţinere stabilite pe cale judecătorească sau notarială,
se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează neexecutarea, cu rea-credinţă, de către cel condamnat a prestaţiilor periodice stabilite prin hotărâre judecătorească, în favoarea persoanelor îndreptăţite la întreţinere din partea victimei infracţiunii.
(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
(4) Fapta nu se pedepseşte dacă, înainte de terminarea urmăririi penale, inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile.
(5) Dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, inculpatul îşi îndeplineşte obligaţiile, instanţa dispune, după caz, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, chiar dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru aceasta. [art. 305 C.pen. 1969]

Ultima editare: 10 noiembrie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că izvorul pensiei de întreţinere, în ipoteza ... Vezi mai mult
Curtea constată că izvorul pensiei de întreţinere, în ipoteza de la art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, ... Click pentru abonare
2.
În cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzute în ... Vezi mai mult
În cazul infracţiunii de abandon de familie prevăzute în art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, termenul de ... Click pentru abonare
3.
Curtea mai constată că textul legal criticat (art. 296 ... Vezi mai mult
Curtea mai constată că textul legal criticat (art. 296 alin. 1 C.proc.pen.) conţine elemente de noutate în ceea ce priveşte ... Click pentru abonare
4.
Inacţiunea debitorului constând în neplata pensiei de întreţinere fixată ... Vezi mai mult
Inacţiunea debitorului constând în neplata pensiei de întreţinere fixată pe cale judiciară aduce atingere, în mod adiacent, şi relaţiilor sociale ... Click pentru abonare
5.
Termenul de 2 luni prevăzut de art. 284 alin. ... Vezi mai mult
Termenul de 2 luni prevăzut de art. 284 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968 poate să curgă: ... Click pentru abonare

Doctrină

6.
Art. 378 alin. 1 lit. c) C.pen. a fost ... Vezi mai mult
Art. 378 alin. 1 lit. c) C.pen. a fost modificat prin Legea nr. 323/2023. Forma textului anterior modificării: „c) neplata, ... Click pentru abonare
7.
Ar trebui să se rețină o pluralitate de infracțiuni ... Vezi mai mult
Ar trebui să se rețină o pluralitate de infracțiuni în cazul existenței mai multor subiecți pasivi. [V. Cioclei, C. Rotaru, ... Click pentru abonare
8.
În ipoteza infracțiunii de abandon de familie, prevăzută de ... Vezi mai mult
În ipoteza infracțiunii de abandon de familie, prevăzută de art. 378 C.pen., comisă în modalitatea neachitării, cu rea-credință, a pensiei ... Click pentru abonare
9.
Termenul de 3 luni pentru formularea plângerii prealabile se ... Vezi mai mult
Termenul de 3 luni pentru formularea plângerii prealabile se va calcula în raport de momentul cunoașterii săvârșirii faptei, care se ... Click pentru abonare
10.
Pluralitatea de subiecți pasivi ai infracțiunii ar trebui să ... Vezi mai mult
Pluralitatea de subiecți pasivi ai infracțiunii ar trebui să atragă reținerea unui concurs de infracțiuni. În caz contrar, respectiv, dacă ... Click pentru abonare
11.
Art. 378 alin (1) lit. c) C.pen. se referă ... Vezi mai mult
Art. 378 alin (1) lit. c) C.pen. se referă atât la pensiile stabilite prin hotărâre judecătorească, cât și la cele ... Click pentru abonare
12.
Se poate reține „neplata” pensiei de întreținere și în ... Vezi mai mult
Se poate reține „neplata” pensiei de întreținere și în caz de plata parțială. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția ... Click pentru abonare
13.
Termenul de 3 luni curge de la momentul la ... Vezi mai mult
Termenul de 3 luni curge de la momentul la care hotărârea judecătorească prin care a fost stabilită pensia de întreținere ... Click pentru abonare
14.
Termenul de formulare a plângerii prealabile curge de la ... Vezi mai mult
Termenul de formulare a plângerii prealabile curge de la data expirării celor 3 luni în care pensia de întreținere nu ... Click pentru abonare
15.
Forma asimilată are ca subiect activ nemijlocit doar pe ... Vezi mai mult
Forma asimilată are ca subiect activ nemijlocit doar pe inculpatul cu privire la care s-a dispus condamnarea pentru săvârșirea unei ... Click pentru abonare
16.
Chiar dacă s-a dispus de către instanța civilă obligarea ... Vezi mai mult
Chiar dacă s-a dispus de către instanța civilă obligarea unei persoane la plata prestațiilor periodice, nu se va reține incidența ... Click pentru abonare
17.
Spre deosebire de art. 378 alin. (1) lit. c) ... Vezi mai mult
Spre deosebire de art. 378 alin. (1) lit. c) C.pen., în cazul formei asimilate, neexecutarea unei singure prestații periodice va ... Click pentru abonare
18.
În caz de îndeplinire a obligațiilor în procedura de ... Vezi mai mult
În caz de îndeplinire a obligațiilor în procedura de cameră preliminară sau în faza de judecată, amânarea aplicării sau suspendarea ... Click pentru abonare
19.
Chiar dacă inculpatul nu își îndeplinește obligațiile pe parcursul ... Vezi mai mult
Chiar dacă inculpatul nu își îndeplinește obligațiile pe parcursul procesului penal, se va putea dispune amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea ... Click pentru abonare
20.
Infracțiunea comisă în termenul de supraveghere nu va atrage ... Vezi mai mult
Infracțiunea comisă în termenul de supraveghere nu va atrage revocarea amânării dacă inculpatul își îndeplinește obligațiile pe parcursul procesului penal, ... Click pentru abonare
21.
Dacă s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei stabilite ... Vezi mai mult
Dacă s-a dispus suspendarea condiționată a executării pedepsei stabilite pentru o infracțiune de abandon de familie, conform Codului penal din ... Click pentru abonare
22.
Art. 378 alin. (4) C.pen. reglementează o cauză specială ... Vezi mai mult
Art. 378 alin. (4) C.pen. reglementează o cauză specială de nepedepsire. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția 6, Ed. ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

23.
În cazul infracțiunii de abandon de familie prevăzută de ... Vezi mai mult
În cazul infracțiunii de abandon de familie prevăzută de art. 378 alin. 1 lit. c) C.pen. nu se poate dispune ... Click pentru abonare
24.
Sub aspectul tipicității obiective există o neplată a pensiei ... Vezi mai mult
Sub aspectul tipicității obiective există o neplată a pensiei de întreținere stabilită prin hotărâre judecătorească în favoarea minorului. Faptul neplății ... Click pentru abonare
25.
Curtea reține că infracțiunea de abandon de familie se ... Vezi mai mult
Curtea reține că infracțiunea de abandon de familie se comite cu intenție (directă sau indirectă), iar latura subiectivă este întregită ... Click pentru abonare
26.
Sub aspectul laturii subiective a infracțiunii, inculpatul P.D. a ... Vezi mai mult
Sub aspectul laturii subiective a infracțiunii, inculpatul P.D. a acționat cu forma de vinovăție a intenției directe, în sensul că ... Click pentru abonare
27.
Instanța constată că în cauză este îndeplinită situația premisă ... Vezi mai mult
Instanța constată că în cauză este îndeplinită situația premisă a infracțiunii de abandon de familie constând în preexistența unei obligații ... Click pentru abonare
28.
La data de 5 februarie 2014, în jurul orelor ... Vezi mai mult
La data de 5 februarie 2014, în jurul orelor 16:00, fără a anunța pe nimeni, inculpata a plecat de la ... Click pentru abonare
29.
Inculpatul care a luat copii să locuiască cu el, ... Vezi mai mult
Inculpatul care a luat copii să locuiască cu el, asigurându-le tot ceea ce era necesar, fără contribuția mamei, și care ... Click pentru abonare
30.
Infracțiunea de abandon de familie se caracterizează din punct ... Vezi mai mult
Infracțiunea de abandon de familie se caracterizează din punct de vedere subiectiv prin rea-credință. Cu alte cuvinte, persoana obligată la ... Click pentru abonare