Art. 374. Aducerea la cunoştinţă a învinuirii, lămuriri şi cereri

(1) La primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită şi cauza se află în stare de judecată, preşedintele dispune ca grefierul să dea citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată ori, după caz, a celui prin care s-a dispus începerea judecăţii sau să facă o prezentare succintă a acestuia.
(2) Preşedintele explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, îl înştiinţează pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări coinculpaţilor, persoanei vătămate, celorlalte părţi, martorilor, experţilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, când socoteşte că este necesar.
(3) Preşedintele pune în vedere persoanei vătămate că se poate constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătoreşti.
(4) În cazurile în care acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă, preşedintele pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi şi de persoana vătămată, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10).
(5) Preşedintele întreabă procurorul, părţile şi persoana vătămată dacă propun administrarea de probe.
(6) În cazul în care se propun probe, trebuie să se arate faptele şi împrejurările ce urmează a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe, locul unde se află aceste mijloace, iar în ceea ce priveşte martorii şi experţii, identitatea şi adresa acestora.
(7) Probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de către părţi sau de către persoana vătămată nu se readministrează în cursul cercetării judecătoreşti. Acestea sunt puse în dezbaterea contradictorie a părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului şi sunt avute în vedere de instanţă la deliberare.
(8) Probele prevăzute la alin. (7) pot fi administrate din oficiu de către instanţă, dacă apreciază că este necesar pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei.
(9) Procurorul, persoana vătămată şi părţile pot cere administrarea de probe noi şi în cursul cercetării judecătoreşti.
(10) Instanţa poate dispune din oficiu administrarea de probe necesare pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei.
(11) Dacă urmează a fi administrate probe ce constituie informaţii clasificate, instanţa solicită autorităţii competente, de urgenţă, declasificarea sau trecerea acestora la un nivel inferior de clasificare şi, după caz, acordă apărătorilor părţilor şi ai persoanei vătămate accesul la informaţiile clasificate, condiţionat de deţinerea autorizaţiei de acces prevăzute de lege. Dacă aceştia nu deţin autorizaţia de acces prevăzută de lege, iar părţile sau, după caz, persoana vătămată nu îşi desemnează un alt apărător care deţine autorizaţia prevăzută de lege, instanţa ia măsuri pentru desemnarea unor avocaţi din oficiu care deţin această autorizaţie.
(12) După consultarea autorităţii competente, instanţa, prin încheiere, poate refuza motivat accesul la informaţiile clasificate dacă acesta ar putea conduce la periclitarea gravă a vieţii sau a drepturilor fundamentale ale unei persoane sau dacă refuzul este strict necesar pentru apărarea securităţii naţionale ori a unui alt interes public important. În acest caz, informaţiile clasificate nu pot servi la pronunţarea unei soluţii de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei în cauză. [art. 320, art. 3201 alin. 1-3, alin. 7-8, art. 322 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. 2 alin. (2), ale art. 6 alin. ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 2 alin. (2), ale art. 6 alin. (1), ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 31 din ... Click pentru abonare
2.
Dispozițiile art. 374 alin. (5), (8), (9) şi (10) ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 374 alin. (5), (8), (9) şi (10) din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate ... Click pentru abonare
3.
Dispoziţiile art. I pct. 38 [cu referire la art. ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. I pct. 38 [cu referire la art. 345 alin. (11)], precum şi dispoziţiile art. I pct. 43 [cu ... Click pentru abonare
4.
Dispozițiile art. 374 alin. (4) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate, invocându-se că acestea ar ... Click pentru abonare
5.
Dispoziţiile art. 374 alin. (4), ale art. 375 alin. ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 374 alin. (4), ale art. 375 alin. (2) şi ale art. 377 din Codul de procedură penală au ... Click pentru abonare
6.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul susţine că dispoziţiile ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul susţine că dispoziţiile art. 374 alin. (2) din Codul procedură penală, în ceea ce ... Click pentru abonare
7.
Dispozițiile art. 374 alin. (4) şi ale art. 396 ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 374 alin. (4) şi ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală au fost supuse controlului ... Click pentru abonare
8.
Dispozițiile art. 385 din Codul de procedură penală, cu ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 385 din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 374 alin. (10) din acelaşi act normativ, ... Click pentru abonare
9.
Dispozițiile art. 374 alin. 7 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 374 alin. 7 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate, susținându-se că prevederile criticate sunt neconstituționale întrucât decăderea ... Click pentru abonare
10.
Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat ... Vezi mai mult
Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „instanţa solicită” cu raportare la sintagma „permiterea accesului la ... Click pentru abonare
11.
Dispozițiile art. 374 alin. (4) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 374 alin. (4) din Codul de procedură penală cu referire la art. 32 din Codul penal raportat la ... Click pentru abonare
12.
Dispozițiile art. 374 alin. (4), (7) şi (8) din ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 374 alin. (4), (7) şi (8) din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate, invocându-se ... Click pentru abonare
13.
Constată că sintagma „în termenul prevăzut la art. 20 ... Vezi mai mult
Constată că sintagma „în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1)” din cuprinsul art. 21 alin. (1) din Codul de ... Click pentru abonare
14.
Dispozițiile art. 374 alin. (1) şi (4) şi art. ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 374 alin. (1) şi (4) şi art. 375 alin. (1) din Codul de procedură penală au fost supuse ... Click pentru abonare
15.
Dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr. ... Click pentru abonare
16.
Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat ... Vezi mai mult
Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluţia legislativă de excludere a procurorului de la dezbaterea contradictorie ... Click pentru abonare
17.
Dispoziţiile art. 342, art. 345 alin. (1) şi (2), ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 342, art. 345 alin. (1) şi (2), art. 346 alin. (1) şi (4) şi art. 374 din Codul ... Click pentru abonare
18.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3201 alin. (7) ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3201 alin. (7) fraza a II-a din Codul de procedură penală anterior (art. 374 ... Click pentru abonare
19.
Judecătorul care a soluţionat cauza conform procedurii prevăzute de ... Vezi mai mult
Judecătorul care a soluţionat cauza conform procedurii prevăzute de art. 3201 din Codul de procedură penală cu privire la unii ... Click pentru abonare

Doctrină

20.
În practica judiciară s-a pus problema posibilității ca la ... Vezi mai mult
În practica judiciară s-a pus problema posibilității ca la același termen de judecată să se dispună citirea actului de sesizare ... Click pentru abonare
21.
Prin Legea nr. 201/2023 la art. 374, după alineatul ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 201/2023 la art. 374, după alineatul (10) s-au introdus două noi alineate, alin. (11) și alin. (12), ... Click pentru abonare
22.
Art. 374 alin. (3) C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 374 alin. (3) C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(3) ... Click pentru abonare
23.
Introducerea în cauză a părții responsabile civilmente la cererea ... Vezi mai mult
Introducerea în cauză a părții responsabile civilmente la cererea părții civile sau a procurorului (când exercită acțiunea civilă) nu poate ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

24.
Raportând declarația dată de către inculpat la conținutul actului ... Vezi mai mult
Raportând declarația dată de către inculpat la conținutul actului de sesizare întocmit de procuror, instanța reține că recunoașterea efectuată de ... Click pentru abonare
25.
Prin încheierea de ședință din data de 19.12.2023 s-a ... Vezi mai mult
Prin încheierea de ședință din data de 19.12.2023 s-a dispus, printre alte soluții, în temeiul art. 6 alin. 3 din ... Click pentru abonare
26.
Instanţa de apel reţine că aplicarea dispoziţiilor art. 374 ... Vezi mai mult
Instanţa de apel reţine că aplicarea dispoziţiilor art. 374 alin. 7 Cod procedură penală presupune existenţa unei manifestări exprese de ... Click pentru abonare
27.
Ascultarea inculpatului cu privire la recunoaşterea vinovăţiei, nu are ... Vezi mai mult
Ascultarea inculpatului cu privire la recunoaşterea vinovăţiei, nu are natura juridică a unui mijloc de probă, ci reprezintă o activitate ... Click pentru abonare
28.
Curtea va respinge motivele de apel invocate, având în ... Vezi mai mult
Curtea va respinge motivele de apel invocate, având în vedere că prima instanță a dat citire actului de sesizare la ... Click pentru abonare
29.
Instanţa de fond, la termenul din data de 21.03.2023, ... Vezi mai mult
Instanţa de fond, la termenul din data de 21.03.2023, când a fost prezent şi intimatul inculpat, nu a procedat la ... Click pentru abonare
30.
În ceea ce privește emiterea unei adrese formulată de ... Vezi mai mult
În ceea ce privește emiterea unei adrese formulată de inculpat la DIICOT-Serviciul Teritorial Constanța prin care să se facă precizări ... Click pentru abonare
31.
Având în vedere că informaţiile privind identitatea martorului cu ... Vezi mai mult
Având în vedere că informaţiile privind identitatea martorului cu identitate protejată nu pot fi divulgate, astfel că apărarea nu poate ... Click pentru abonare
32.
Aplicarea dispozițiilor art. 374 alin. 7 C.proc.pen. presupune existența ... Vezi mai mult
Aplicarea dispozițiilor art. 374 alin. 7 C.proc.pen. presupune existența unei manifestări exprese de voință, din care să rezulte fără echivoc ... Click pentru abonare
33.
În ceea ce privește necompetența instanței ca urmare a ... Vezi mai mult
În ceea ce privește necompetența instanței ca urmare a faptului că la data judecării cauzei inculpatul ar fi fost exclus ... Click pentru abonare
34.
Curtea remarcă faptul că, după prinderea sa în flagrant, ... Vezi mai mult
Curtea remarcă faptul că, după prinderea sa în flagrant, inculpata nu a mai putut fi găsită, fiind trimisă în judecată ... Click pentru abonare
35.
Art. 347 alin. 7 C.proc.pen. aduce în atenție o ... Vezi mai mult
Art. 347 alin. 7 C.proc.pen. aduce în atenție o modificare legislativă semnificativă, stipulând că probele prezentate în cursul anchetei penale ... Click pentru abonare
36.
Atunci când mărturia unui martor absent a fost singura ... Vezi mai mult
Atunci când mărturia unui martor absent a fost singura sau decisivă bază pentru o condamnare, erau necesari suficienți factori de ... Click pentru abonare
37.
Curtea nu a împărtășit însă critica Parchetului în sensul ... Vezi mai mult
Curtea nu a împărtășit însă critica Parchetului în sensul nelegalității încheierii din 16 februarie 2011 prin care Tribunalul a omis ... Click pentru abonare
38.
Curtea consideră că reclamanta nu a putut să îi ... Vezi mai mult
Curtea consideră că reclamanta nu a putut să îi interogheze în contradictoriu, în faţa instanţelor însărcinate cu soluţionarea dosarului său, ... Click pentru abonare
39.
Principiul egalității armelor - unul dintre elementele noțiunii mai ... Vezi mai mult
Principiul egalității armelor - unul dintre elementele noțiunii mai largi de proces echitabil - impune ca fiecărei părți să i ... Click pentru abonare
40.
Probele trebuie, în mod normal, să fie administrate în ... Vezi mai mult
Probele trebuie, în mod normal, să fie administrate în fața acuzatului în ședință publică, în vederea unei dezbateri contradictorii, dar ... Click pentru abonare