Art. 374. Aducerea la cunoştinţă a învinuirii, lămuriri şi cereri

(1) La primul termen la care procedura de citare este legal îndeplinită şi cauza se află în stare de judecată, preşedintele dispune ca grefierul să dea citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată ori, după caz, a celui prin care s-a dispus începerea judecăţii sau să facă o prezentare succintă a acestuia.
(2) Preşedintele explică inculpatului în ce constă învinuirea ce i se aduce, îl înştiinţează pe inculpat cu privire la dreptul de a nu face nicio declaraţie, atrăgându-i atenţia că ceea ce declară poate fi folosit şi împotriva sa, precum şi cu privire la dreptul de a pune întrebări coinculpaţilor, persoanei vătămate, celorlalte părţi, martorilor, experţilor şi de a da explicaţii în tot cursul cercetării judecătoreşti, când socoteşte că este necesar.
(3) Preşedintele pune în vedere persoanei vătămate că se poate constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătoreşti.
(4) În cazurile în care acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă, preşedintele pune în vedere inculpatului că poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor prezentate de părţi şi de persoana vătămată, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă dispoziţiile art. 396 alin. (10).
(5) Preşedintele întreabă procurorul, părţile şi persoana vătămată dacă propun administrarea de probe.
(6) În cazul în care se propun probe, trebuie să se arate faptele şi împrejurările ce urmează a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe, locul unde se află aceste mijloace, iar în ceea ce priveşte martorii şi experţii, identitatea şi adresa acestora.
(7) Probele administrate în cursul urmăririi penale şi necontestate de către părţi sau de către persoana vătămată nu se readministrează în cursul cercetării judecătoreşti. Acestea sunt puse în dezbaterea contradictorie a părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului şi sunt avute în vedere de instanţă la deliberare.
(8) Probele prevăzute la alin. (7) pot fi administrate din oficiu de către instanţă, dacă apreciază că este necesar pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei.
(9) Procurorul, persoana vătămată şi părţile pot cere administrarea de probe noi şi în cursul cercetării judecătoreşti.
(10) Instanţa poate dispune din oficiu administrarea de probe necesare pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei.
(11) Dacă urmează a fi administrate probe ce constituie informaţii clasificate, instanţa solicită autorităţii competente, de urgenţă, declasificarea sau trecerea acestora la un nivel inferior de clasificare şi, după caz, acordă apărătorilor părţilor şi ai persoanei vătămate accesul la informaţiile clasificate, condiţionat de deţinerea autorizaţiei de acces prevăzute de lege. Dacă aceştia nu deţin autorizaţia de acces prevăzută de lege, iar părţile sau, după caz, persoana vătămată nu îşi desemnează un alt apărător care deţine autorizaţia prevăzută de lege, instanţa ia măsuri pentru desemnarea unor avocaţi din oficiu care deţin această autorizaţie.
(12) După consultarea autorităţii competente, instanţa, prin încheiere, poate refuza motivat accesul la informaţiile clasificate dacă acesta ar putea conduce la periclitarea gravă a vieţii sau a drepturilor fundamentale ale unei persoane sau dacă refuzul este strict necesar pentru apărarea securităţii naţionale ori a unui alt interes public important. În acest caz, informaţiile clasificate nu pot servi la pronunţarea unei soluţii de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei în cauză. [art. 320, art. 3201 alin. 1-3, alin. 7-8, art. 322 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a constatat că în procedura camerei preliminare instanţa ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că în procedura camerei preliminare instanţa de judecată va analiza şi se va pronunţa, în consecinţă, asupra ... Click pentru abonare
2.
Dispoziţiile art. I pct. 38 [cu referire la art. ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. I pct. 38 [cu referire la art. 345 alin. (11)], precum şi dispoziţiile art. I pct. 43 [cu ... Click pentru abonare
3.
Curtea a statuat că voinţa legiuitorului este explicită, în ... Vezi mai mult
Curtea a statuat că voinţa legiuitorului este explicită, în sensul că exclude de la beneficiul aplicării procedurii simplificate acele infracţiuni ... Click pentru abonare
4.
Curtea a statuat că reducerea limitelor speciale de pedeapsă ... Vezi mai mult
Curtea a statuat că reducerea limitelor speciale de pedeapsă ca urmare a recunoaşterii învinuirii nu poate fi convertită într-un drept ... Click pentru abonare
5.
În cursul cercetării judecătoreşti simplificate, poate fi administrată proba ... Vezi mai mult
În cursul cercetării judecătoreşti simplificate, poate fi administrată proba cu înscrisuri în suplimentarea probatoriului din faza de urmărire penală. Doctrina ... Click pentru abonare
6.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul susţine că dispoziţiile ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul susţine că dispoziţiile art. 374 alin. (2) din Codul procedură penală, în ceea ce ... Click pentru abonare
7.
În logica noului model de proces penal, instanţa are ... Vezi mai mult
În logica noului model de proces penal, instanţa are un rol subsidiar în administrarea probatoriului, confruntarea judiciară în materia probaţiunii ... Click pentru abonare
8.
Cu privire la imposibilitatea nuanţată/condiţionată a readministrării ope legis ... Vezi mai mult
Cu privire la imposibilitatea nuanţată/condiţionată a readministrării ope legis în cursul cercetării judecătoreşti a probelor administrate în cursul urmăririi penale ... Click pentru abonare
9.
Până cel târziu la finalizarea procedurii de cameră preliminară, ... Vezi mai mult
Până cel târziu la finalizarea procedurii de cameră preliminară, probele care constau în informaţii clasificate şi pe care se întemeiază ... Click pentru abonare
10.
Constată că sintagma „în termenul prevăzut la art. 20 ... Vezi mai mult
Constată că sintagma „în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1)” din cuprinsul art. 21 alin. (1) din Codul de ... Click pentru abonare
11.
Dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr. ... Click pentru abonare
12.
Soluţia legislativă de excludere a procurorului de la dezbaterea ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă de excludere a procurorului de la dezbaterea contradictorie a probelor cuprinsă în art. 374 alin. (7) teza a ... Click pentru abonare
13.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3201 alin. (7) ... Vezi mai mult
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3201 alin. (7) fraza a II-a din Codul de procedură penală anterior (art. 374 ... Click pentru abonare
14.
Judecătorul care a soluţionat cauza conform procedurii prevăzute de ... Vezi mai mult
Judecătorul care a soluţionat cauza conform procedurii prevăzute de art. 3201 din Codul de procedură penală cu privire la unii ... Click pentru abonare

Doctrină

15.
Prin Legea nr. 201/2023 la art. 374, după alineatul ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 201/2023 la art. 374, după alineatul (10) s-au introdus două noi alineate, alin. (11) și alin. (12), ... Click pentru abonare
16.
Art. 374 alin. (3) C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 374 alin. (3) C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(3) ... Click pentru abonare
17.
Introducerea în cauză a părții responsabile civilmente la cererea ... Vezi mai mult
Introducerea în cauză a părții responsabile civilmente la cererea părții civile sau a procurorului (când exercită acțiunea civilă) nu poate ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

18.
În ceea ce privește emiterea unei adrese formulată de ... Vezi mai mult
În ceea ce privește emiterea unei adrese formulată de inculpat la DIICOT-Serviciul Teritorial Constanța prin care să se facă precizări ... Click pentru abonare
19.
Având în vedere că informaţiile privind identitatea martorului cu ... Vezi mai mult
Având în vedere că informaţiile privind identitatea martorului cu identitate protejată nu pot fi divulgate, astfel că apărarea nu poate ... Click pentru abonare
20.
În ceea ce privește necompetența instanței ca urmare a ... Vezi mai mult
În ceea ce privește necompetența instanței ca urmare a faptului că la data judecării cauzei inculpatul ar fi fost exclus ... Click pentru abonare