Art. 373. Măsurile premergătoare privind martorii, experţii şi interpreţii

(1) După apelul martorilor, experţilor şi interpreţilor, preşedintele cere martorilor prezenţi să părăsească sala de şedinţă şi le pune în vedere să nu se îndepărteze fără încuviinţarea sa.
(2) Experţii rămân în sala de şedinţă, în afară de cazul în care instanţa dispune altfel.
(3) Martorii, experţii şi interpreţii prezenţi pot fi ascultaţi, chiar dacă nu au fost citaţi sau nu au primit citaţie, însă numai după ce s-a stabilit identitatea lor, ţinându-se seama de dispoziţiile art. 122. [art. 319 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Persoanele care au cunoștință despre fapte și împrejurări în ... Vezi mai mult
Persoanele care au cunoștință despre fapte și împrejurări în legătură cu cauza, susceptibile a fi ascultate ulterior ca martori, trebuie ... Click pentru abonare