Art. 368. Instigarea publică

(1) Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, să săvârşească infracţiuni se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.
(2) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) este comisă de un funcţionar public, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, fără a se putea depăşi pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea la săvârşirea căreia s-a instigat.
(3) Dacă instigarea publică a avut ca urmare comiterea infracţiunii la care s-a instigat, pedeapsa este cea prevăzută de lege pentru acea infracţiune. [art. 324 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Noțiunile de „a îndemna” și „a instiga” nu sunt ... Vezi mai mult
Noțiunile de „a îndemna” și „a instiga” nu sunt identice. Instigarea constă în acțiunea de a determina. Instigarea presupune mai ... Click pentru abonare