Art. 367. Suspendarea judecăţii

(1) Când se constată pe baza unei expertize medico-legale că inculpatul suferă de o boală gravă, care îl împiedică să participe la judecată, instanţa dispune, prin încheiere, suspendarea judecăţii până când starea sănătăţii inculpatului va permite participarea acestuia la judecată.
(11) Instanţa dispune suspendarea judecăţii numai dacă, luând în considerare toate circumstanţele cauzei, apreciază că suspectul sau inculpatul nu ar putea fi audiat la locul unde se află sau prin intermediul videoconferinţei ori că audierea lui în acest mod ar aduce atingere drepturilor sale ori bunei desfăşurări a judecăţii.
(12) Dacă nu se dispune suspendarea judecăţii, audierea suspectului sau inculpatului la locul unde se află sau prin videoconferinţă nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului.
(2) Dacă sunt mai mulţi inculpaţi, iar temeiul suspendării priveşte numai pe unul dintre ei şi disjungerea nu este posibilă, se dispune suspendarea întregii cauze.
(3) Suspendarea judecăţii se dispune şi pe perioada desfăşurării procedurii de mediere, potrivit legii.
(4) Încheierea dată în primă instanţă prin care s-a dispus cu privire la suspendarea cauzei poate fi atacată separat cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru procuror, părţile şi persoana vătămată prezente, şi de la comunicare, pentru părţile sau persoana vătămată care lipsesc. Contestaţia se depune la instanţa care a pronunţat încheierea atacată şi se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, instanţei ierarhic superioare, în termen de 48 de ore de la înregistrare.
(5) Contestaţia nu suspendă executarea şi se judecă în termen de 3 zile de la primirea dosarului.
(6) Procesul penal se reia din oficiu de îndată ce inculpatul poate participa la judecată sau la încheierea procedurii de mediere, potrivit legii.
(7) Instanţa de judecată este obligată să verifice periodic, dar nu mai târziu de 3 luni, dacă mai subzistă cauza care a determinat suspendarea judecăţii.
(8) Dacă inculpatul se află în arest la domiciliu sau este arestat preventiv ori faţă de inculpat s-a dispus măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauţiune, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 208.
(9) Ridicarea unei excepţii de neconstituţionalitate nu suspendă judecarea cauzei. [art. 303 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 367 alin. (9) ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte dispoziţiile art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală, Curtea observă că autorul excepţiei nu ... Click pentru abonare
2.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că interdicţia suspendării cauzei în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate ... Click pentru abonare
3.
Prin adoptarea Legii nr. 177/2010, voinţa legiuitorului a fost ... Vezi mai mult
Prin adoptarea Legii nr. 177/2010, voinţa legiuitorului a fost aceea de a elimina invocarea excepţiei de neconstituţionalitate în alt scop ... Click pentru abonare
4.
Curtea a reţinut că prin dispoziţiile Legii nr. 177/2010 ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că prin dispoziţiile Legii nr. 177/2010 au fost aduse modificări procedurii de soluţionare a excepţiilor de neconstituţionalitate, ... Click pentru abonare
5.
Autorul unei excepţii de neconstituţionalitate ridicate în faza camerei ... Vezi mai mult
Autorul unei excepţii de neconstituţionalitate ridicate în faza camerei preliminare, soluţionată printr-o decizie de admitere pronunţată de Curtea Constituţională, nu ... Click pentru abonare
6.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă interdicţia absolută ... Click pentru abonare
7.
Dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin decizia nr. ... Click pentru abonare
8.
Dispoziţiile art. 303 alin. (6) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 303 alin. (6) din Codul de procedură penală anterior [art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală ... Click pentru abonare
9.
Încheierile instanţelor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a ... Vezi mai mult
Încheierile instanţelor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale, cu soluţionarea unei excepţii de ... Click pentru abonare

Doctrină

10.
Deși legea prevede doar suspendarea urmăririi penale și a ... Vezi mai mult
Deși legea prevede doar suspendarea urmăririi penale și a judecății din pricina bolii grave a inculpatului, în mod similar, această ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

11.
Prin expertiza medico-legală dispusă în cauză s-a concluzionat că ... Vezi mai mult
Prin expertiza medico-legală dispusă în cauză s-a concluzionat că inculpatul nu avea competența psihică de a înțelege acuzația și de ... Click pentru abonare
12.
Articolul 23 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii ... Vezi mai mult
Articolul 23 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca o ... Click pentru abonare
13.
Curtea apreciază că nu se impune suspendarea judecarii cauzei ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că nu se impune suspendarea judecarii cauzei în situaţia dată. Dosarul penal în care au fost trimişi în ... Click pentru abonare
14.
Înalta Curte de Casație de Justiție a respins ca ... Vezi mai mult
Înalta Curte de Casație de Justiție a respins ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ... Click pentru abonare
15.
Întreruperea cursului justiției este o situație excepțională care constituie ... Vezi mai mult
Întreruperea cursului justiției este o situație excepțională care constituie o împiedicare a desfășurării normale ca procesului penal; de exemplu, o ... Click pentru abonare
16.
Nu poate fi apreciată ca inadmisibilă cererea prin care ... Vezi mai mult
Nu poate fi apreciată ca inadmisibilă cererea prin care inculpatul solicită suspendarea procedurii de cameră preliminară din motive ce țin ... Click pentru abonare
17.
Când prin raportul de expertiză medico-legală psihiatrică se constată ... Vezi mai mult
Când prin raportul de expertiză medico-legală psihiatrică se constată că inculpatul suferă de o boală psihică, cu tulburări de conștiință ... Click pentru abonare