Art. 366. Sancţionarea tentativei

Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte. [art. 47 din Legea nr. 161/2003]

Ultima editare: 31 iulie 2023