Art. 365. Participarea celorlalte părţi la judecată şi drepturile acestora

(1) Partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot fi reprezentate de avocat.
(2) Partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii. [art. 301 alin. 1 și 3 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Probele, excepțiile și concluziile părții civile și ale părții ... Vezi mai mult
Probele, excepțiile și concluziile părții civile și ale părții responsabile civilmente trebuie aă aiă legătură cu soluționarea laturii civile, fiind ... Click pentru abonare