Art. 364. Participarea inculpatului la judecată şi drepturile acestuia

(1) Judecata cauzei are loc în prezenţa inculpatului. Aducerea inculpatului aflat în stare de deţinere la judecată este obligatorie. Se consideră că este prezent şi inculpatul privat de libertate care, cu acordul său şi în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului, participă la judecată prin videoconferinţă, la locul de deţinere.
(2) Judecata poate avea loc în lipsa inculpatului dacă acesta este dispărut, se sustrage de la judecată ori şi-a schimbat adresa fără a o aduce la cunoştinţa organelor judiciare şi, în urma verificărilor efectuate, nu i se cunoaşte noua adresă.
(3) Judecata poate de asemenea avea loc în lipsa inculpatului dacă, deşi legal citat, acesta lipseşte în mod nejustificat de la judecarea cauzei.
(4) Pe tot parcursul judecăţii, inculpatul, inclusiv în cazul în care este privat de libertate, poate cere, în scris, să fie judecat în lipsă, fiind reprezentat de avocatul său ales sau din oficiu. În cazul în care inculpatul aflat în stare de deţinere a solicitat să fie judecat în lipsă, instanţa poate dispune, la cerere sau din oficiu, ca acesta să poată pună concluzii în cadrul dezbaterilor şi să i se dea cuvântul prin intermediul videoconferinţei, în prezenţa apărătorului ales sau din oficiu.
(5) Dacă apreciază necesară prezenţa inculpatului, instanţa poate dispune aducerea acestuia cu mandat de aducere.
(6) Inculpatul poate formula cereri, ridica excepţii şi pune concluzii, inclusiv în situaţia prevăzută la alin. (1) teza finală. [art. 23, art. 301 alin. 1, art. 314 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Chiar dacă dispozițiile art. 364 alin. 1 C.proc.pen. asimilează ... Vezi mai mult
Chiar dacă dispozițiile art. 364 alin. 1 C.proc.pen. asimilează ca fiind prezentă şi persoana care participă prin mijloace audio-video la ... Click pentru abonare
2.
La nivel unional nu există un consens în ceea ... Vezi mai mult
La nivel unional nu există un consens în ceea ce priveşte definiţia procesului in absentia, fiind reglementate în mod diferit ... Click pentru abonare
3.
Titlul VII din Legea nr. 302/2004, titlu care reglementează ... Vezi mai mult
Titlul VII din Legea nr. 302/2004, titlu care reglementează asistența judiciară în materie penală, se referă la îndeplinirea unor acte ... Click pentru abonare
4.
Participarea la proces la distanță prin intermediul mijloacelor tehnice ... Vezi mai mult
Participarea la proces la distanță prin intermediul mijloacelor tehnice trebuie să respecte standardele de echitabilitate ale procesului penal. Astfel, trebuie ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
Curtea are în vedere că, deşi inculpatul nu şi-a ... Vezi mai mult
Curtea are în vedere că, deşi inculpatul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a aduce la cunoştinţa organelor judiciare schimbarea adresei ... Click pentru abonare
6.
Nu există vreo informație care să sugereze că reclamantul ... Vezi mai mult
Nu există vreo informație care să sugereze că reclamantul nu ar fi intenționat să participe la ședința de fond a ... Click pentru abonare
7.
Când eram judecător permanent în Curte, mă întrebam mereu: ... Vezi mai mult
Când eram judecător permanent în Curte, mă întrebam mereu: mi se pare corect rezultatul propus? Dacă răspunsul a fost afirmativ ... Click pentru abonare
8.
Din moment ce statul membru emitent a prevăzut o ... Vezi mai mult
Din moment ce statul membru emitent a prevăzut o procedură penală care presupune mai multe grade de jurisdicție, care poate ... Click pentru abonare
9.
Exercitarea dreptului la asistență juridică capătă o importanță deosebită ... Vezi mai mult
Exercitarea dreptului la asistență juridică capătă o importanță deosebită atunci când reclamantul comunică cu sala de judecată printr-un link video. ... Click pentru abonare
10.
Judecata are loc doar în prezența inculpatului, când acesta ... Vezi mai mult
Judecata are loc doar în prezența inculpatului, când acesta se află în stare de deținere. În acest sens, trebuie avute ... Click pentru abonare
11.
În interesul unui proces penal echitabil este de o ... Vezi mai mult
În interesul unui proces penal echitabil este de o importanță capitală ca acuzatul să se prezinte la procesul său, atât ... Click pentru abonare
12.
Reclamantul a participat la judecata în fond, fiind asistat ... Vezi mai mult
Reclamantul a participat la judecata în fond, fiind asistat de avocați. În fața instanței de apel reclamantul nu a participat, ... Click pentru abonare