Art. 359. Asigurarea ordinii şi solemnităţii şedinţei

(1) Preşedintele veghează asupra menţinerii ordinii şi solemnităţii şedinţei, putând lua măsurile necesare în acest scop.
(2) Preşedintele poate limita accesul publicului la şedinţa de judecată, ţinând seama de mărimea sălii de şedinţă.
(3) Părţile şi persoanele care asistă sau participă la şedinţa de judecată sunt obligate să păstreze disciplina şedinţei.
(4) Când o parte sau oricare altă persoană tulbură şedinţa ori nesocoteşte măsurile luate, preşedintele îi atrage atenţia să respecte disciplina, iar în caz de repetare ori de abateri grave, dispune îndepărtarea ei din sală.
(5) Partea sau persoana îndepărtată este chemată în sală înainte de începerea dezbaterilor. Preşedintele îi aduce la cunoştinţă actele esenţiale efectuate în lipsă şi îi citeşte declaraţiile celor audiaţi. Dacă partea sau persoana continuă să tulbure şedinţa, preşedintele poate dispune din nou îndepărtarea ei din sală, dezbaterile urmând a avea loc în lipsa acesteia.
(6) Dacă partea continuă să tulbure şedinţa şi cu ocazia pronunţării hotărârii, preşedintele completului poate dispune îndepărtarea ei din sală, în acest caz hotărârea urmând a-i fi comunicată. [art. 298 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Săvârșirea infracțiunii de audiență prevăzută de art. 278 C.pen. ... Vezi mai mult
Săvârșirea infracțiunii de audiență prevăzută de art. 278 C.pen. poate fi constată prin încheiere de completul de judecată, care și ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Curtea nu discerne nimic din materialele aflate în posesia ... Vezi mai mult
Curtea nu discerne nimic din materialele aflate în posesia sa care să sugereze că judecătorul fie a emis un avertisment, ... Click pentru abonare
3.
Îndepărtarea inculpatului arestat din sala de judecată pe motiv ... Vezi mai mult
Îndepărtarea inculpatului arestat din sala de judecată pe motiv de tulburare a ordinii ședinței, împrejurare neurmată de chemarea sa la ... Click pentru abonare
4.
În cuprinsul hotărârii se regăsește mențiunea că inculpatul a ... Vezi mai mult
În cuprinsul hotărârii se regăsește mențiunea că inculpatul a tulburat solemnitatea ședinței, motiv pentru care a fost înlăturat din sala ... Click pentru abonare