Art. 358. Strigarea cauzei şi apelul celor citaţi

(1) Preşedintele completului anunţă, potrivit ordinii de pe lista de şedinţă, cauza a cărei judecare este la rând, dispune a se face apelul părţilor şi al celorlalte persoane citate şi constată care dintre ele s-au prezentat. În cazul participanţilor care lipsesc verifică dacă le-a fost înmânată citaţia în condiţiile art. 260 şi dacă şi-au justificat în vreun fel absenţa.
(2) Părţile şi persoana vătămată se pot prezenta şi participa la judecată chiar dacă nu au fost citate sau nu au primit citaţia, preşedintele având îndatorirea să stabilească identitatea acestora. [art. 297 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Președintele completului de judecată are atribuția de a verifica ... Vezi mai mult
Președintele completului de judecată are atribuția de a verifica calitatea de avocat sau consilier juridic a reprezentantului. [M. Udroiu (coord.), ... Click pentru abonare