Art. 356. Asigurarea apărării

(1) Persoana vătămată, inculpatul, celelalte părţi şi avocaţii acestora au dreptul să ia cunoştinţă de actele dosarului în tot cursul judecăţii.
(2) Când persoana vătămată sau una dintre părţi se află în stare de deţinere, preşedintele completului ia măsuri ca aceasta să îşi poată exercita dreptul prevăzut la alin. (1) şi să poată lua contact cu avocatul său.
(3) În cursul judecăţii, persoana vătămată şi părţile au dreptul la un singur termen pentru angajarea unui avocat şi pentru pregătirea apărării.
(4) În situaţia în care persoana vătămată sau una dintre părţi nu mai beneficiază de asistenţa juridică acordată de avocatul său ales, instanţa poate acorda un alt termen pentru angajarea unui alt avocat şi pregătirea apărării.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (1) – (4), acordarea înlesnirilor necesare pregătirii apărării efective trebuie să fie conformă respectării termenului rezonabil al procesului penal. [art. 294 alin. 2 și 3 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Textul de lege trebuie interpretat prin prisma principiului general ... Vezi mai mult
Textul de lege trebuie interpretat prin prisma principiului general al dreptului la apărare reglementat de art. 10 C.proc.pen. [M. Udroiu ... Click pentru abonare
2.
Principiile generale ale dreptului procesual penal au aplicabilitate generală, ... Vezi mai mult
Principiile generale ale dreptului procesual penal au aplicabilitate generală, directă și prioritară. [A. Zarafiu, Despre separarea funcțiilor judiciare. Consecințe. Impedimente. ... Click pentru abonare