Art. 3521. Omisiunea declarării unor informaţii

Omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care acestea îşi desfăşoară activitatea unele informaţii esenţiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În ce privește elementul material al infracțiunii „omisiunea de ... Vezi mai mult
În ce privește elementul material al infracțiunii „omisiunea de a divulga” este nefiresc ca legiuitorul să impună o conduită care ... Click pentru abonare