Art. 351. Oralitatea, nemijlocirea şi contradictorialitatea

(1) Judecata cauzei se face în faţa instanţei constituite potrivit legii şi se desfăşoară în şedinţă, oral, nemijlocit şi în contradictoriu.
(2) Instanţa este obligată să pună în discuţie cererile procurorului, ale părţilor sau ale celorlalţi subiecţi procesuali şi excepţiile ridicate de aceştia sau din oficiu şi să se pronunţe asupra lor prin încheiere motivată.
(3) Instanţa se pronunţă prin încheiere motivată şi asupra tuturor măsurilor luate în cursul judecăţii. [art. 289, art. 302 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Cu privire la principiul egalităţii armelor, Curtea Europeană a ... Vezi mai mult
Cu privire la principiul egalităţii armelor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, în Hotărârea din 27 octombrie 1993, pronunţată ... Click pentru abonare
2.
În ceea ce priveşte contradictorialitatea, Curtea a observat că ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte contradictorialitatea, Curtea a observat că acest concept este definit în doctrină ca dreptul fiecărei părţi de ... Click pentru abonare
3.
În faza de judecată, cererea de prelungire a dreptului ... Vezi mai mult
În faza de judecată, cererea de prelungire a dreptului de circulaţie, întemeiată pe prevederile art. 111 alin. (6) din Ordonanţa ... Click pentru abonare

Doctrină

4.
Jurisprudența Curții Europene axată pe interpretarea art. 6 din ... Vezi mai mult
Jurisprudența Curții Europene axată pe interpretarea art. 6 din Convenție consacră principiul oralității, ce constă în dreptul acuzatului de a ... Click pentru abonare
5.
Cu titlu de excepție, dacă nu este posibilă menținerea ... Vezi mai mult
Cu titlu de excepție, dacă nu este posibilă menținerea componenței completului, schimbarea acesteia se poate realiza fără o condiție suplimentară, ... Click pentru abonare
6.
Remedierea deficiențelor procedurii de către instanța superioară se circumscrie ... Vezi mai mult
Remedierea deficiențelor procedurii de către instanța superioară se circumscrie necesității respectării dublului grad de jurisdicție prevăzut de art. 2 din ... Click pentru abonare
7.
Oralitatea și nemjlocirea asigură aflarea adevărului, întrucât declarațiile orale ... Vezi mai mult
Oralitatea și nemjlocirea asigură aflarea adevărului, întrucât declarațiile orale și directe sunt mai spontane și în consecință mai sincere decât ... Click pentru abonare
8.
Judecătorul percepe direct, nemijlocit, toată activitatea părților și a ... Vezi mai mult
Judecătorul percepe direct, nemijlocit, toată activitatea părților și a subiecților procesuali secundari. De asemenea, judecătorul ascultă părțile, martorii în mod ... Click pentru abonare
9.
Principiul continuității completului de judecată presupune că întreaga dezbatere ... Vezi mai mult
Principiul continuității completului de judecată presupune că întreaga dezbatere se desfășoară sub ochii acelorași judecători, în mod neîntrerupt, continuu. Doar ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

10.
O componentă a dreptului la un proces echitabil o ... Vezi mai mult
O componentă a dreptului la un proces echitabil o constituie principiul nemijlocirii, care include şi readministrarea în faţa instanţei a ... Click pentru abonare
11.
Judecata cauzei se desfășoară în ședință, oral, nemijlocit și ... Vezi mai mult
Judecata cauzei se desfășoară în ședință, oral, nemijlocit și în contradictoriu, instanța fiind obligată să pună în discuție cererile și ... Click pentru abonare
12.
Principiile contradictorialității și egalității armelor, strâns legate între ele, ... Vezi mai mult
Principiile contradictorialității și egalității armelor, strâns legate între ele, sunt elemente fundamentale ale noțiunii de „proces echitabil”, în sensul art. ... Click pentru abonare
13.
În cauză se impune reluarea cercetării judecătorești prin reaudierea ... Vezi mai mult
În cauză se impune reluarea cercetării judecătorești prin reaudierea inculpatului și a martorilor. Această se impune în vederea respectării principiilor ... Click pentru abonare
14.
Curtea reiterează că un aspect important al procedurii penale ... Vezi mai mult
Curtea reiterează că un aspect important al procedurii penale echitabile este capacitatea acuzatului de a fi confruntat cu martorii în ... Click pentru abonare
15.
Curtea consideră că un aspect important al unui proces ... Vezi mai mult
Curtea consideră că un aspect important al unui proces penal echitabil este posibilitatea pe care o are inculpatul de a ... Click pentru abonare
16.
Curtea subliniază că art. 6 parag. 3 lit. b) ... Vezi mai mult
Curtea subliniază că art. 6 parag. 3 lit. b) din Convenţie asigură oricărei persoane acuzate de o infracţiune dreptul să ... Click pentru abonare
17.
Poziția „fizică” privilegiată în sala de ședință a procurorului ... Vezi mai mult
Poziția „fizică” privilegiată în sala de ședință a procurorului nu afectează principiul egalității de arme, întrucât nu îl plasează pe ... Click pentru abonare
18.
Curtea reamintește că probele trebuie, în principiu, să fie ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că probele trebuie, în principiu, să fie administrate în fața acuzatului în ședință publică, în vederea unei proceduri ... Click pentru abonare
19.
În continuare, Curtea reaminteşte că admisibilitatea probelor intră în ... Vezi mai mult
În continuare, Curtea reaminteşte că admisibilitatea probelor intră în primul rând sub incidenţa normelor de drept intern şi că, în ... Click pentru abonare
20.
Curtea reaminteşte că garanţiile de la art. 6 parag. ... Vezi mai mult
Curtea reaminteşte că garanţiile de la art. 6 parag. 3 sunt aspecte specifice ale dreptului la un proces echitabil prevăzut ... Click pentru abonare
21.
Se poate considera că datoria de a garanta dreptul ... Vezi mai mult
Se poate considera că datoria de a garanta dreptul inculpatului de a fi prezent în sala de judecată – fie ... Click pentru abonare
22.
Pentru a servi drept temei pentru pronunțarea unei hotărâri ... Vezi mai mult
Pentru a servi drept temei pentru pronunțarea unei hotărâri judecătorești, probele strânse în cursul urmăririi penale și invocate în rechizitoriu, ... Click pentru abonare
23.
Având în vedere rolul acordat acțiunilor civile în cadrul ... Vezi mai mult
Având în vedere rolul acordat acțiunilor civile în cadrul procesului penal și intereselor complementare ale părților civile și ale acuzării, ... Click pentru abonare
24.
Curtea va examina plângerea în lumina întregului paragraful 1 ... Vezi mai mult
Curtea va examina plângerea în lumina întregului paragraful 1 al articolului 6, deoarece principiul egalității armelor este doar o caracteristică ... Click pentru abonare
25.
Prezenţa acuzatului are o importanţă capitală, atât datorită dreptului ... Vezi mai mult
Prezenţa acuzatului are o importanţă capitală, atât datorită dreptului său la o audiere, cât şi necesităţii de a controla exactitatea ... Click pentru abonare
26.
Anumite principii relative la noţiunea de „proces echitabil” în ... Vezi mai mult
Anumite principii relative la noţiunea de „proces echitabil” în cauzele cu caracter civil derivă din jurisprudenţa Curţii. În speţă, este ... Click pentru abonare
27.
Deși acest lucru nu este menționat în mod expres ... Vezi mai mult
Deși acest lucru nu este menționat în mod expres în paragraful 1 al articolului 6, obiectul și scopul articolului luate ... Click pentru abonare
28.
Instanța a rămas în pronunțare cu privire la cererile ... Vezi mai mult
Instanța a rămas în pronunțare cu privire la cererile formulate de părți, soluționând cauza în fond, fără a acorda cuvântul ... Click pentru abonare