Art. 350. Nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă

(1) Nerespectarea de către orice persoană a obligaţiilor şi a măsurilor stabilite cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează repunerea în funcţiune a instalaţiilor, maşinilor şi utilajelor, anterior eliminării tuturor deficienţelor pentru care s-a luat măsura opririi lor.
(3) Faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) săvârşite din culpă se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. [art. 38 din Legea nr. 319/2006]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea constată că în prezent singura normă penală ce ... Vezi mai mult
Curtea constată că în prezent singura normă penală ce incriminează faptele de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Inculpatul, mecanic de locomotivă, la data de 09.08.2018, nu ... Vezi mai mult
Inculpatul, mecanic de locomotivă, la data de 09.08.2018, nu a respectat prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru aprobarea ... Click pentru abonare