Art. 347. Contestaţia

(1) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierilor prevăzute la art. 346 alin. (1) – (42), procurorul, părţile şi persoana vătămată pot face contestaţie. Contestaţia poate privi şi modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor.
(2) Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate. Când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestaţia se judecă de către completul competent, potrivit legii.
(3) Contestaţia se soluţionează în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului. Dispoziţiile art. 345 şi 346 se aplică în mod corespunzător.
(4) În soluţionarea contestaţiei nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau excepţii decât cele invocate sau ridicate din oficiu în faţa judecătorului de cameră preliminară în procedura desfăşurată în faţa instanţei sesizate cu rechizitoriu, cu excepţia cazurilor de nulitate absolută.

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În forma lor anterior menţionată, dispoziţiile art. 346 din ... Vezi mai mult
În forma lor anterior menţionată, dispoziţiile art. 346 din Codul de procedură penală prevedeau soluţionarea de către judecătorul de cameră ... Click pentru abonare
2.
Dispozițiile art. 347 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 347 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate, apreciindu-se că acestea sunt contrare Legii fundamentale în ... Click pentru abonare
3.
Curtea reţine că aceasta a fost ridicată în procedura ... Vezi mai mult
Curtea reţine că aceasta a fost ridicată în procedura de cameră preliminară privind constatarea legalităţii sesizării instanţei, administrării probelor şi ... Click pentru abonare
4.
Dispozițiile art. 347 alin. 4 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 347 alin. 4 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile constituționale privind principiul legalității ... Click pentru abonare
5.
Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat ... Vezi mai mult
Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispoziţiile art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de ... Click pentru abonare
6.
Este inadmisibil recursul în interesul legii privind „posibilitatea cenzurării ... Vezi mai mult
Este inadmisibil recursul în interesul legii privind „posibilitatea cenzurării procedurii de cameră preliminară în apel şi limitele acestei cenzuri”. [ÎCCJ, ... Click pentru abonare
7.
Dispozițiile art. 347 alin. 1 C.proc.pen. (în forma anterioară ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 347 alin. 1 C.proc.pen. (în forma anterioară modificării ca urmare a pronunțării deciziei nr. 631 din 8 octombrie ... Click pentru abonare
8.
Dispozițiile art. 347 alin. 1 C.proc.pen. au fost criticate ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 347 alin. 1 C.proc.pen. au fost criticate sub aspectul constituționalității, din cauză că exclud posibilitatea de a formula ... Click pentru abonare
9.
Dispozițiile art. 347 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 347 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile constituționale ale art. 16 ... Click pentru abonare
10.
Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu, a cărui încheiere prin care s-a dispus începerea judecăţii a ... Click pentru abonare
11.
Curtea constată că garanţiile procedurale referitoare la dreptul la ... Vezi mai mult
Curtea constată că garanţiile procedurale referitoare la dreptul la un proces echitabil ce guvernează întreaga procedură referitoare la temeinicia unei ... Click pentru abonare
12.
Prin decizia nr. 641/2014, Curtea Constituțională a admis excepția ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 641/2014, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispoziţiile art. 347 alin. (3) ... Click pentru abonare

Doctrină

13.
Potrivit art. 347 alin. (1) C. proc. pen., în ... Vezi mai mult
Potrivit art. 347 alin. (1) C. proc. pen., în termen de 3 zile de la comunicarea încheierilor prevăzute la art. ... Click pentru abonare
14.
În analiza prevederilor art. 281 alin. 4 C.proc.pen. pot ... Vezi mai mult
În analiza prevederilor art. 281 alin. 4 C.proc.pen. pot fi avute doar dispozițiile art. 281 alin. 1 lit. e) C.proc.pen., ... Click pentru abonare
15.
Termenul de exercitare a contestaţiei împotriva încheierii de finalizare ... Vezi mai mult
Termenul de exercitare a contestaţiei împotriva încheierii de finalizare a procedurii de cameră preliminară curge de la comunicarea încheierii de ... Click pentru abonare
16.
Problema care se ridică în prezent este aceea de ... Vezi mai mult
Problema care se ridică în prezent este aceea de a se stabili dacă modificările aduse art. 407 din Codul de ... Click pentru abonare
17.
Partea care nu a formulat contestaţie nu poate invoca ... Vezi mai mult
Partea care nu a formulat contestaţie nu poate invoca cereri şi excepţii în faţa completului de la instanţa de control ... Click pentru abonare
18.
Contestaţia formulată împotriva încheierii de finalizare a procedurii de ... Vezi mai mult
Contestaţia formulată împotriva încheierii de finalizare a procedurii de cameră preliminară se soluţionează conform dispoziţiilor art. 347 alin. (3) C.proc.pen., ... Click pentru abonare
19.
Instituția repunerii în termen se aplică și în privința ... Vezi mai mult
Instituția repunerii în termen se aplică și în privința contestației. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea specială, Ediția 6, Ed. C.H. ... Click pentru abonare
20.
În cazul declarării contestației se produce un efect suspensiv, ... Vezi mai mult
În cazul declarării contestației se produce un efect suspensiv, un efect devolutiv limitat la dispozițiile art. 341 C.proc.pen. și efectul ... Click pentru abonare
21.
Se poate dispune trimiterea cauzei spre rejudecare în următoarele ... Vezi mai mult
Se poate dispune trimiterea cauzei spre rejudecare în următoarele situații: (i) nerespectarea dispozițiilor privind comunicarea actului de sesizare; (ii) nelegala ... Click pentru abonare
22.
Se pot invoca pentru prima dată în calea de ... Vezi mai mult
Se pot invoca pentru prima dată în calea de atac neregularitatea actului de sesizare sau excepții noi circumscrise incidenței unui ... Click pentru abonare
23.
Trimiterea spre rejudecare poate interveni și atunci când soluțiile ... Vezi mai mult
Trimiterea spre rejudecare poate interveni și atunci când soluțiile asupra cererilor și excepțiilor sau cele care privesc procedura de cameră ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

24.
Judecătorul de cameră preliminară a admis cererile și excepțiile ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară a admis cererile și excepțiile formulate, a constatat neregularitatea actului de sesizare, a constatat nulitatea ordonanței ... Click pentru abonare
25.
În fapt, prin sentința penală s-a dispus încetarea procesului ... Vezi mai mult
În fapt, prin sentința penală s-a dispus încetarea procesului penal cu privire săvârșirea infracțiunii de distrugere, întrucât a intervenit prescripția ... Click pentru abonare
26.
Conform jurisprudenței CtEDO, dispozițiile art. 6 alin. 1 din ... Vezi mai mult
Conform jurisprudenței CtEDO, dispozițiile art. 6 alin. 1 din Convenție impun instanțelor obligația de a-și motiva hotărârile, însă aceasta nu ... Click pentru abonare
27.
Judecătorii de cameră preliminară de la instanța de control ... Vezi mai mult
Judecătorii de cameră preliminară de la instanța de control judiciar au constatat că judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ... Click pentru abonare
28.
Inculpatul a fost trimis în judecată cu privire la ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost trimis în judecată cu privire la săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 18 ind. 1 alin. 1 din ... Click pentru abonare
29.
Contestatorul inculpat a formulat o cerere de comunicare a ... Vezi mai mult
Contestatorul inculpat a formulat o cerere de comunicare a unei copii după înregistrarea DVD-ului din dosarul de urmărire penală pentru ... Click pentru abonare
30.
În cauză, s-a invocat, în esență, că declaraţia de ... Vezi mai mult
În cauză, s-a invocat, în esență, că declaraţia de martor în propria cauză, nu poate fi reținută. Judecătorul de cameră ... Click pentru abonare
31.
Judecătorii de cameră preliminară din cadrul instanței de control ... Vezi mai mult
Judecătorii de cameră preliminară din cadrul instanței de control judiciar a constatat că în procedura remediu prevăzută de art. 345 ... Click pentru abonare
32.
Judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, precum şi a actelor de urmărire efectuate în cauză şi s-a ... Click pentru abonare
33.
Chiar și în absența formulării, de către persoana vătămată ... Vezi mai mult
Chiar și în absența formulării, de către persoana vătămată ori părțile din proces, de excepții și cereri în această procedură, ... Click pentru abonare
34.
Completul judecătorilor de cameră preliminară din cadrul Curții, a ... Vezi mai mult
Completul judecătorilor de cameră preliminară din cadrul Curții, a constatat faptul că principalul motiv invocat în calea de atac a ... Click pentru abonare
35.
În mod nelegal, judecătorul de cameră preliminară a respins ... Vezi mai mult
În mod nelegal, judecătorul de cameră preliminară a respins ca tardiv formulată cererea formulată de inculpat, cu depășirea termenului de ... Click pentru abonare
36.
Judecătorul de cameră preliminară a respins cererile și excepțiile ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară a respins cererile și excepțiile formulate de inculpat și a dispus începerea judecății cu privire la ... Click pentru abonare
37.
În fapt s-a reţinut, în esenţă, că inculpatul, profesorul ... Vezi mai mult
În fapt s-a reţinut, în esenţă, că inculpatul, profesorul de istorie al persoanei vătămate, în perioada 2011 - 30 iunie ... Click pentru abonare
38.
Instanța de judecată a fost sesizată cu privire la ... Vezi mai mult
Instanța de judecată a fost sesizată cu privire la săvârșirea de către inculpat a infracțiunii de delapidare. Judecătorul de cameră ... Click pentru abonare
39.
Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară de la prima ... Vezi mai mult
Prin încheierea judecătorului de cameră preliminară de la prima instanță s-a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a ... Click pentru abonare
40.
În speţă, contestatoarea X SA are vocaţie sub aspectul ... Vezi mai mult
În speţă, contestatoarea X SA are vocaţie sub aspectul asigurării de raspundere civilă auto, cu cât mai mult cu cât, ... Click pentru abonare
41.
Lipsa avocatului este o certitudine, neputând fi considerată o ... Vezi mai mult
Lipsa avocatului este o certitudine, neputând fi considerată o eroare materială, o omisiune de consemnare a prezenţei acestuia în încheierea ... Click pentru abonare
42.
Judecătorul de cameră preliminară de la prima instanță a ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară de la prima instanță a omis desemnarea unui avocat din oficiu care să apere interesele inculpatului, ... Click pentru abonare
43.
Potrivit art. 344 alin. 2 Cod de procedură penală ... Vezi mai mult
Potrivit art. 344 alin. 2 Cod de procedură penală copia certificată a rechizitoriului se comunică inculpatului la adresa unde locuiește ... Click pentru abonare
44.
Formularea la acest moment procesual a contestaţiei împotriva încheierii ... Vezi mai mult
Formularea la acest moment procesual a contestaţiei împotriva încheierii prin care s-au soluţionat cererile şi excepţiile conform art. 345 alin. ... Click pentru abonare
45.
În ceea ce priveşte neclaritatea acuzaţiei penale în raport ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte neclaritatea acuzaţiei penale în raport de infracţiunile de spălare a banilor, completul de judecători de cameră ... Click pentru abonare
46.
Inculpatul a formulat cereri şi excepţii prin apărătorul ales, ... Vezi mai mult
Inculpatul a formulat cereri şi excepţii prin apărătorul ales, iar judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond nu ... Click pentru abonare
47.
Văzând procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzaţiilor în ... Vezi mai mult
Văzând procesele-verbale de aducere la cunoştinţă a acuzaţiilor în materie penală, precum şi declaraţiile suspectului/inculpatului prin care acesta arată că ... Click pentru abonare
48.
Situația din prezenta cauză nu este identică cu cea ... Vezi mai mult
Situația din prezenta cauză nu este identică cu cea din cauza C-282/20/ZX asupra căreia s-a pronunțat Curtea de Justiție a ... Click pentru abonare
49.
Cum în concret, în cauză, judecătorul de cameră preliminară ... Vezi mai mult
Cum în concret, în cauză, judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond prin aceeaşi încheiere a constatat nulitatea ... Click pentru abonare
50.
Controlul pe care judecătorul de cameră preliminară îl exercită, ... Vezi mai mult
Controlul pe care judecătorul de cameră preliminară îl exercită, potrivit legii, cu privire la rechizitoriu în etapa camerei preliminare, realizat ... Click pentru abonare
51.
Cea dea doua convorbire, purtată la data de 27.09.2023, ... Vezi mai mult
Cea dea doua convorbire, purtată la data de 27.09.2023, ora 4 min. 36 (pe înregistrare), este ulterioară încheierii contractului de ... Click pentru abonare
52.
La data de 05.05.2023 apărătorul ales al inculpaților a ... Vezi mai mult
La data de 05.05.2023 apărătorul ales al inculpaților a formulat o cerere, prin care printre altele, în temeiul art. 259 ... Click pentru abonare
53.
Cu privire la abilitatea inculpatului de a invoca critici ... Vezi mai mult
Cu privire la abilitatea inculpatului de a invoca critici direct în etapa contestației, completul arată că a fost depășit termenul ... Click pentru abonare
54.
Încălcându-se dreptul la apărare al inculpaţilor contestatori, aceştia aflându-se ... Vezi mai mult
Încălcându-se dreptul la apărare al inculpaţilor contestatori, aceştia aflându-se în imposibilitate obiectivă să consulte dosarul de urmărire penală în regim ... Click pentru abonare
55.
Judecătorul de cameră preliminară de la prima instanță a ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară de la prima instanță a invocat, din oficiu, excepţia nulităţii relative a ordonanţei de punere în ... Click pentru abonare
56.
Judecătorii de cameră preliminară de la instanţa superioară pot ... Vezi mai mult
Judecătorii de cameră preliminară de la instanţa superioară pot soluţiona contestaţia doar în ipoteza în care judecătorul de cameră preliminară ... Click pentru abonare
57.
Judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă, înainte ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă, înainte de a constata legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriul din data de ... Click pentru abonare
58.
Parchetul critică încheierea pronunțată pentru nelegalitate, pe motiv că ... Vezi mai mult
Parchetul critică încheierea pronunțată pentru nelegalitate, pe motiv că nu s-a oferit posibilitatea procurorului ca, în termen de 5 zile ... Click pentru abonare
59.
Verificarea de către judecătorul de cameră preliminară a competenţei ... Vezi mai mult
Verificarea de către judecătorul de cameră preliminară a competenţei materiale a instanţei sesizate se raportează la încadrarea juridică dată faptei ... Click pentru abonare
60.
Prin actul de remediere procurorul „a rescris” doar secţiunea ... Vezi mai mult
Prin actul de remediere procurorul „a rescris” doar secţiunea „în drept”, defalcând pentru fiecare inculpat aceeaşi situaţie, fără ca în ... Click pentru abonare
61.
Instanța de control judiciar reține faptul că: judecătorul de ... Vezi mai mult
Instanța de control judiciar reține faptul că: judecătorul de cameră preliminară de la prima instanță a constatat nulitatea absolută a ... Click pentru abonare
62.
Inculpatului contestator nu i s-au efectuat inițial în mod ... Vezi mai mult
Inculpatului contestator nu i s-au efectuat inițial în mod legal comunicările specifice etapei de cameră preliminară, cu consecinţa lezării dreptului ... Click pentru abonare
63.
Curtea, analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii prezentei căi de ... Vezi mai mult
Curtea, analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii prezentei căi de atac apreciază întemeiată excepţia, pentru următoarele considerente. Reţine Curtea că potrivit ... Click pentru abonare
64.
Curtea apreciază în sensul că se impune desfiinţarea cu ... Vezi mai mult
Curtea apreciază în sensul că se impune desfiinţarea cu trimitere spre rejudecare a încheierii pronunţate de judecătorul de cameră preliminară ... Click pentru abonare
65.
Admite contestaţia formulată de inculpat împotriva Încheierii penale din ... Vezi mai mult
Admite contestaţia formulată de inculpat împotriva Încheierii penale din 11.04.2023 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului pe care ... Click pentru abonare
66.
Curtea de Apel Iași a admis contestația formulată împotriva ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Iași a admis contestația formulată împotriva încheierii finale de cameră preliminară din 22 martie 2021, pe care ... Click pentru abonare
67.
Curtea de Apel Iași a reținut că în cauză ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Iași a reținut că în cauză s-au invocat o serie de excepții referitoare la nelegalitatea/neloialitatea probelor privind ... Click pentru abonare
68.
În cauză au fost admise contestațiile formulate și, rejudecându-se ... Vezi mai mult
În cauză au fost admise contestațiile formulate și, rejudecându-se cauza: 1. S-a declarat nulitatea relativă a ordonanţei de acordare a ... Click pentru abonare
69.
Instanța de control judiciar reține că, privitor la excepțiile ... Vezi mai mult
Instanța de control judiciar reține că, privitor la excepțiile vizând legalitatea solicitării prelungirii/dispunerii (autorizării) prelungirii metodelor de supraveghere tehnică utilizate ... Click pentru abonare
70.
Curtea arată că, în susţinerea excepţiei, s-a invocat, în ... Vezi mai mult
Curtea arată că, în susţinerea excepţiei, s-a invocat, în esenţă, ca motiv de nelegalitate, faptul că dispoziţia procurorului de identificare ... Click pentru abonare
71.
Curtea de Apel Iași a reținut că judecătorul de ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Iași a reținut că judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă nu a examinat critica formulată ... Click pentru abonare
72.
Nu se poate aprecia că încheierea contestată a intrat ... Vezi mai mult
Nu se poate aprecia că încheierea contestată a intrat în posesia inculpatului, iar comunicarea nu este legal îndeplinită neputându-se stabili ... Click pentru abonare
73.
Hotărârea pronunţată în procedura camerei preliminare, reglementată de art. ... Vezi mai mult
Hotărârea pronunţată în procedura camerei preliminare, reglementată de art. 344-347 din C.proc.pen., nu are autoritate de lucru judecat decât în ... Click pentru abonare
74.
Completul de cameră preliminară constată că atât rechizitoriul din ... Vezi mai mult
Completul de cameră preliminară constată că atât rechizitoriul din data de 23.02.2022, cât şi încheierea din data de 01.04.2022 a ... Click pentru abonare
75.
În opinia completului de judecători de cameră preliminară din ... Vezi mai mult
În opinia completului de judecători de cameră preliminară din cadrul tribunalului, încălcarea dreptului la apărare al inculpatului, nu s-ar putea ... Click pentru abonare
76.
Lipsa unei soluții distincte, a procurorului, asupra unei apărări ... Vezi mai mult
Lipsa unei soluții distincte, a procurorului, asupra unei apărări care tinde la reținerea unei cauze justificative sau eventuala interpretare eronată ... Click pentru abonare
77.
Contestaţia formulată împotriva încheierii interlocutorii prin care sunt constatate ... Vezi mai mult
Contestaţia formulată împotriva încheierii interlocutorii prin care sunt constatate vicii ale actului de sesizare, raportat la prevederile art. 345 din ... Click pentru abonare
78.
În cazul în care infirmarea ordonanţei de clasare emise ... Vezi mai mult
În cazul în care infirmarea ordonanţei de clasare emise de procurorul din cadrul unei secţii a Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi ... Click pentru abonare
79.
În raport cu dispoziţiile art. 347 alin. (1) C.proc.pen. ... Vezi mai mult
În raport cu dispoziţiile art. 347 alin. (1) C.proc.pen. – conform cărora, în termen de 3 zile de la comunicarea ... Click pentru abonare
80.
În concret, procurorul a eliminat din conţinutul rechizitoriului menţiunile ... Vezi mai mult
În concret, procurorul a eliminat din conţinutul rechizitoriului menţiunile privind procesele – verbale, rapoartele de inspecţie fiscală şi deciziile de ... Click pentru abonare
81.
Procesele – verbale, rapoartele de inspecţie fiscală şi deciziile ... Vezi mai mult
Procesele – verbale, rapoartele de inspecţie fiscală şi deciziile de impunere întocmite în baza acestora, contestate de către inculpat, au ... Click pentru abonare
82.
În cazul în care o persoană a fost audiată, ... Vezi mai mult
În cazul în care o persoană a fost audiată, ca martor, în faza urmăririi penale in rem, cu respectarea dispoziţiilor ... Click pentru abonare
83.
În mod nelegal, prima instanță a înlăturat declarația olografă ... Vezi mai mult
În mod nelegal, prima instanță a înlăturat declarația olografă de făptuitor a inculpatului în baza art. 102 alin. 2 C.proc.pen. ... Click pentru abonare
84.
În conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 302/2017 – ... Vezi mai mult
În conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 302/2017 – potrivit căreia este neconstituțională soluția legislativă cuprinsă în dispozițiile art. 281 ... Click pentru abonare
85.
În soluţionarea contestaţiei nu pot fi invocate sau ridicate ... Vezi mai mult
În soluţionarea contestaţiei nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau excepţii decât cele invocate sau ridicate ... Click pentru abonare
86.
În considerarea dreptului la un proces echitabil consacrat de ... Vezi mai mult
În considerarea dreptului la un proces echitabil consacrat de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, judecătorul de cameră ... Click pentru abonare
87.
În cadrul contestației, conform art. 347 C.proc.pen., există două ... Vezi mai mult
În cadrul contestației, conform art. 347 C.proc.pen., există două etape, asemănătoare cu cele din cazul judecății de cameră preliminară efectuate ... Click pentru abonare
88.
În calea de atac a contestației, pot fi reiterate ... Vezi mai mult
În calea de atac a contestației, pot fi reiterate doar cererile şi excepțiile privind legalitatea şi loialitatea urmăririi penale care ... Click pentru abonare
89.
În conformitate cu dispoziţiile art. 347 alin. (4) C.proc.pen., ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispoziţiile art. 347 alin. (4) C.proc.pen., cu excepţia cazurilor de nulitate absolută, cererile noi, care nu au ... Click pentru abonare
90.
În cauză, inculpata A. este membru al Guvernului României ... Vezi mai mult
În cauză, inculpata A. este membru al Guvernului României deţinând portofoliul Ministerului M., iar inculpatul B. este senator în Parlamentul ... Click pentru abonare
91.
Conform prevederilor art. 346 alin. (41) C.proc.pen., în ipoteza ... Vezi mai mult
Conform prevederilor art. 346 alin. (41) C.proc.pen., în ipoteza prevăzută de alin. (3) lit. a) C.proc.pen., atunci când cauza este ... Click pentru abonare
92.
Lipsa oricărei analize a majorităţii cererilor formulate de inculpaţi ... Vezi mai mult
Lipsa oricărei analize a majorităţii cererilor formulate de inculpaţi sau o analiză extrem de sumară şi incompletă pentru celelalte, ar ... Click pentru abonare
93.
În situația în care unul dintre acuzați a depus, ... Vezi mai mult
În situația în care unul dintre acuzați a depus, în termen, o cerere privind nelegalitatea rechizitoriului, procedura de urmat a ... Click pentru abonare
94.
În condițiile în care încheierea pronunțată la data de ... Vezi mai mult
În condițiile în care încheierea pronunțată la data de 19.03.2015 nu putea fi contestată, procedura a avansat până în stadiul ... Click pentru abonare
95.
În cauză, judecătorul de cameră preliminară nu s-a pronunțat ... Vezi mai mult
În cauză, judecătorul de cameră preliminară nu s-a pronunțat cu privire la obiectul procedurii și nu a dispus începerea judecății, ... Click pentru abonare
96.
Dispozițiile art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. b) ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. b) C.proc.pen. nu trebuie interpretate stricto sensu, ci cu luarea în considerare ... Click pentru abonare
97.
În cauză a existat o încălcare a articolului 6 ... Vezi mai mult
În cauză a existat o încălcare a articolului 6 parag. 1 din Convenție ca urmare a necomunicării reclamantului, înainte de ... Click pentru abonare