Art. 347. Contestaţia

(1) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierilor prevăzute la art. 346 alin. (1) – (42), procurorul, părţile şi persoana vătămată pot face contestaţie. Contestaţia poate privi şi modul de soluţionare a cererilor şi a excepţiilor.
(2) Contestaţia se judecă de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate. Când instanţa sesizată este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, contestaţia se judecă de către completul competent, potrivit legii.
(3) Contestaţia se soluţionează în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului. Dispoziţiile art. 345 şi 346 se aplică în mod corespunzător.
(4) În soluţionarea contestaţiei nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau excepţii decât cele invocate sau ridicate din oficiu în faţa judecătorului de cameră preliminară în procedura desfăşurată în faţa instanţei sesizate cu rechizitoriu, cu excepţia cazurilor de nulitate absolută.

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În forma lor anterior menţionată, dispoziţiile art. 346 din ... Vezi mai mult
În forma lor anterior menţionată, dispoziţiile art. 346 din Codul de procedură penală prevedeau soluţionarea de către judecătorul de cameră ... Click pentru abonare
2.
În esenţă, autorii susţin că din cuprinsul textului „nu ... Vezi mai mult
În esenţă, autorii susţin că din cuprinsul textului „nu rezultă în mod explicit sau implicit posibilitatea formulării unei contestaţii în ... Click pentru abonare
3.
Aceasta demonstrează consecvenţa legiuitorului în utilizarea noţiunilor de „încheiere”, ... Vezi mai mult
Aceasta demonstrează consecvenţa legiuitorului în utilizarea noţiunilor de „încheiere”, respectiv „închidere”, încheierea referindu-se la finalizarea unei faze procesuale (în cazul ... Click pentru abonare
4.
Curtea nu a putut reţine că soluţia legislativă – ... Vezi mai mult
Curtea nu a putut reţine că soluţia legislativă – care permite procurorului ca, în procedura camerei preliminare, să remedieze neregularitatea ... Click pentru abonare
5.
Curtea reţine că aceasta a fost ridicată în procedura ... Vezi mai mult
Curtea reţine că aceasta a fost ridicată în procedura de cameră preliminară privind constatarea legalităţii sesizării instanţei, administrării probelor şi ... Click pentru abonare
6.
Este inadmisibil recursul în interesul legii privind „posibilitatea cenzurării ... Vezi mai mult
Este inadmisibil recursul în interesul legii privind „posibilitatea cenzurării procedurii de cameră preliminară în apel şi limitele acestei cenzuri”. [ÎCCJ, ... Click pentru abonare
7.
Soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiileart. 347 alin. (1) din ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiileart. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. ... Click pentru abonare
8.
Soluţia legislativă cuprinsă în art. 347 alin. (1) din ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă cuprinsă în art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală potrivit căreia numai „procurorul şi inculpatul” pot ... Click pentru abonare
9.
Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu, a cărui încheiere prin care s-a dispus începerea judecăţii a ... Click pentru abonare
10.
Curtea constată că garanţiile procedurale referitoare la dreptul la ... Vezi mai mult
Curtea constată că garanţiile procedurale referitoare la dreptul la un proces echitabil ce guvernează întreaga procedură referitoare la temeinicia unei ... Click pentru abonare

Doctrină

11.
Potrivit art. 347 alin. (1) C. proc. pen., în ... Vezi mai mult
Potrivit art. 347 alin. (1) C. proc. pen., în termen de 3 zile de la comunicarea încheierilor prevăzute la art. ... Click pentru abonare
12.
Termenul de exercitare a contestaţiei împotriva încheierii de finalizare ... Vezi mai mult
Termenul de exercitare a contestaţiei împotriva încheierii de finalizare a procedurii de cameră preliminară curge de la comunicarea încheierii de ... Click pentru abonare
13.
Problema care se ridică în prezent este aceea de ... Vezi mai mult
Problema care se ridică în prezent este aceea de a se stabili dacă modificările aduse art. 407 din Codul de ... Click pentru abonare
14.
Partea care nu a formulat contestaţie nu poate invoca ... Vezi mai mult
Partea care nu a formulat contestaţie nu poate invoca cereri şi excepţii în faţa completului de la instanţa de control ... Click pentru abonare
15.
Contestaţia formulată împotriva încheierii de finalizare a procedurii de ... Vezi mai mult
Contestaţia formulată împotriva încheierii de finalizare a procedurii de cameră preliminară se soluţionează conform dispoziţiilor art. 347 alin. (3) C.proc.pen., ... Click pentru abonare
16.
Instituția repunerii în termen se aplică și în privința ... Vezi mai mult
Instituția repunerii în termen se aplică și în privința contestației. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea specială, Ediția 6, Ed. C.H. ... Click pentru abonare
17.
În cazul declarării contestației se produce un efect suspensiv, ... Vezi mai mult
În cazul declarării contestației se produce un efect suspensiv, un efect devolutiv limitat la dispozițiile art. 341 C.proc.pen. și efectul ... Click pentru abonare
18.
Se poate dispune trimiterea cauzei spre rejudecare în următoarele ... Vezi mai mult
Se poate dispune trimiterea cauzei spre rejudecare în următoarele situații: (i) nerespectarea dispozițiilor privind comunicarea actului de sesizare; (ii) nelegala ... Click pentru abonare
19.
Se pot invoca pentru prima dată în calea de ... Vezi mai mult
Se pot invoca pentru prima dată în calea de atac neregularitatea actului de sesizare sau excepții noi circumscrise incidenței unui ... Click pentru abonare
20.
Trimiterea spre rejudecare poate interveni și atunci când soluțiile ... Vezi mai mult
Trimiterea spre rejudecare poate interveni și atunci când soluțiile asupra cererilor și excepțiilor sau cele care privesc procedura de cameră ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

21.
Inculpatul a fost trimis în judecată cu privire doar ... Vezi mai mult
Inculpatul a fost trimis în judecată cu privire doar la săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, ... Click pentru abonare
22.
Admite contestaţia formulată de parchet, desființează parțial încheierile atacate, ... Vezi mai mult
Admite contestaţia formulată de parchet, desființează parțial încheierile atacate, și în rejudecare, elimină din încheierea din data de 22 septembrie ... Click pentru abonare
23.
Încălcându-se dreptul la apărare al inculpaţilor contestatori, aceştia aflându-se ... Vezi mai mult
Încălcându-se dreptul la apărare al inculpaţilor contestatori, aceştia aflându-se în imposibilitate obiectivă să consulte dosarul de urmărire penală în regim ... Click pentru abonare
24.
Judecătorul de cameră preliminară de la prima instanță a ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară de la prima instanță a invocat, din oficiu, excepţia nulităţii relative a ordonanţei de punere în ... Click pentru abonare
25.
Judecătorii de cameră preliminară de la instanţa superioară pot ... Vezi mai mult
Judecătorii de cameră preliminară de la instanţa superioară pot soluţiona contestaţia doar în ipoteza în care judecătorul de cameră preliminară ... Click pentru abonare
26.
Judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă, înainte ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă, înainte de a constata legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriul din data de ... Click pentru abonare
27.
Parchetul critică încheierea pronunțată pentru nelegalitate, pe motiv că ... Vezi mai mult
Parchetul critică încheierea pronunțată pentru nelegalitate, pe motiv că nu s-a oferit posibilitatea procurorului ca, în termen de 5 zile ... Click pentru abonare
28.
Verificarea de către judecătorul de cameră preliminară a competenţei ... Vezi mai mult
Verificarea de către judecătorul de cameră preliminară a competenţei materiale a instanţei sesizate se raportează la încadrarea juridică dată faptei ... Click pentru abonare
29.
Prin actul de remediere procurorul „a rescris” doar secţiunea ... Vezi mai mult
Prin actul de remediere procurorul „a rescris” doar secţiunea „în drept”, defalcând pentru fiecare inculpat aceeaşi situaţie, fără ca în ... Click pentru abonare
30.
Instanța de control judiciar reține faptul că: judecătorul de ... Vezi mai mult
Instanța de control judiciar reține faptul că: judecătorul de cameră preliminară de la prima instanță a constatat nulitatea absolută a ... Click pentru abonare
31.
Inculpatului contestator nu i s-au efectuat inițial în mod ... Vezi mai mult
Inculpatului contestator nu i s-au efectuat inițial în mod legal comunicările specifice etapei de cameră preliminară, cu consecinţa lezării dreptului ... Click pentru abonare
32.
Curtea, analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii prezentei căi de ... Vezi mai mult
Curtea, analizând cu prioritate excepţia inadmisibilităţii prezentei căi de atac apreciază întemeiată excepţia, pentru următoarele considerente. Reţine Curtea că potrivit ... Click pentru abonare
33.
Curtea apreciază în sensul că se impune desfiinţarea cu ... Vezi mai mult
Curtea apreciază în sensul că se impune desfiinţarea cu trimitere spre rejudecare a încheierii pronunţate de judecătorul de cameră preliminară ... Click pentru abonare
34.
Admite contestaţia formulată de inculpat împotriva Încheierii penale din ... Vezi mai mult
Admite contestaţia formulată de inculpat împotriva Încheierii penale din 11.04.2023 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară al Tribunalului pe care ... Click pentru abonare
35.
Curtea de Apel Iași a admis contestația formulată împotriva ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Iași a admis contestația formulată împotriva încheierii finale de cameră preliminară din 22 martie 2021, pe care ... Click pentru abonare
36.
Curtea de Apel Iași a reținut că în cauză ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Iași a reținut că în cauză s-au invocat o serie de excepții referitoare la nelegalitatea/neloialitatea probelor privind ... Click pentru abonare
37.
În cauză au fost admise contestațiile formulate și, rejudecându-se ... Vezi mai mult
În cauză au fost admise contestațiile formulate și, rejudecându-se cauza: 1. S-a declarat nulitatea relativă a ordonanţei de acordare a ... Click pentru abonare
38.
Instanța de control judiciar reține că, privitor la excepțiile ... Vezi mai mult
Instanța de control judiciar reține că, privitor la excepțiile vizând legalitatea solicitării prelungirii/dispunerii (autorizării) prelungirii metodelor de supraveghere tehnică utilizate ... Click pentru abonare
39.
Curtea arată că, în susţinerea excepţiei, s-a invocat, în ... Vezi mai mult
Curtea arată că, în susţinerea excepţiei, s-a invocat, în esenţă, ca motiv de nelegalitate, faptul că dispoziţia procurorului de identificare ... Click pentru abonare
40.
Curtea de Apel Iași a reținut că judecătorul de ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Iași a reținut că judecătorul de cameră preliminară de la prima instanţă nu a examinat critica formulată ... Click pentru abonare
41.
Nu se poate aprecia că încheierea contestată a intrat ... Vezi mai mult
Nu se poate aprecia că încheierea contestată a intrat în posesia inculpatului, iar comunicarea nu este legal îndeplinită neputându-se stabili ... Click pentru abonare
42.
Hotărârea pronunţată în procedura camerei preliminare, reglementată de art. ... Vezi mai mult
Hotărârea pronunţată în procedura camerei preliminare, reglementată de art. 344-347 din C.proc.pen., nu are autoritate de lucru judecat decât în ... Click pentru abonare
43.
Completul de cameră preliminară constată că atât rechizitoriul din ... Vezi mai mult
Completul de cameră preliminară constată că atât rechizitoriul din data de 23.02.2022, cât şi încheierea din data de 01.04.2022 a ... Click pentru abonare
44.
În opinia completului de judecători de cameră preliminară din ... Vezi mai mult
În opinia completului de judecători de cameră preliminară din cadrul tribunalului, încălcarea dreptului la apărare al inculpatului, nu s-ar putea ... Click pentru abonare
45.
Lipsa unei soluții distincte, a procurorului, asupra unei apărări ... Vezi mai mult
Lipsa unei soluții distincte, a procurorului, asupra unei apărări care tinde la reținerea unei cauze justificative sau eventuala interpretare eronată ... Click pentru abonare
46.
Contestaţia formulată împotriva încheierii interlocutorii prin care sunt constatate ... Vezi mai mult
Contestaţia formulată împotriva încheierii interlocutorii prin care sunt constatate vicii ale actului de sesizare, raportat la prevederile art. 345 din ... Click pentru abonare
47.
În cazul în care infirmarea ordonanţei de clasare emise ... Vezi mai mult
În cazul în care infirmarea ordonanţei de clasare emise de procurorul din cadrul unei secţii a Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi ... Click pentru abonare
48.
În raport cu dispoziţiile art. 347 alin. (1) C.proc.pen. ... Vezi mai mult
În raport cu dispoziţiile art. 347 alin. (1) C.proc.pen. – conform cărora, în termen de 3 zile de la comunicarea ... Click pentru abonare
49.
În concret, procurorul a eliminat din conţinutul rechizitoriului menţiunile ... Vezi mai mult
În concret, procurorul a eliminat din conţinutul rechizitoriului menţiunile privind procesele – verbale, rapoartele de inspecţie fiscală şi deciziile de ... Click pentru abonare
50.
Procesele – verbale, rapoartele de inspecţie fiscală şi deciziile ... Vezi mai mult
Procesele – verbale, rapoartele de inspecţie fiscală şi deciziile de impunere întocmite în baza acestora, contestate de către inculpat, au ... Click pentru abonare
51.
În cazul în care o persoană a fost audiată, ... Vezi mai mult
În cazul în care o persoană a fost audiată, ca martor, în faza urmăririi penale in rem, cu respectarea dispoziţiilor ... Click pentru abonare
52.
În mod nelegal, prima instanță a înlăturat declarația olografă ... Vezi mai mult
În mod nelegal, prima instanță a înlăturat declarația olografă de făptuitor a inculpatului în baza art. 102 alin. 2 C.proc.pen. ... Click pentru abonare
53.
În conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 302/2017 – ... Vezi mai mult
În conformitate cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 302/2017 – potrivit căreia este neconstituțională soluția legislativă cuprinsă în dispozițiile art. 281 ... Click pentru abonare
54.
În soluţionarea contestaţiei nu pot fi invocate sau ridicate ... Vezi mai mult
În soluţionarea contestaţiei nu pot fi invocate sau ridicate din oficiu alte cereri sau excepţii decât cele invocate sau ridicate ... Click pentru abonare
55.
În conformitate cu dispoziţiile art. 347 alin. (4) C.proc.pen., ... Vezi mai mult
În conformitate cu dispoziţiile art. 347 alin. (4) C.proc.pen., cu excepţia cazurilor de nulitate absolută, cererile noi, care nu au ... Click pentru abonare
56.
În cauză, judecătorul de cameră preliminară nu s-a pronunțat ... Vezi mai mult
În cauză, judecătorul de cameră preliminară nu s-a pronunțat cu privire la obiectul procedurii și nu a dispus începerea judecății, ... Click pentru abonare
57.
Dispozițiile art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. b) ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. b) C.proc.pen. nu trebuie interpretate stricto sensu, ci cu luarea în considerare ... Click pentru abonare