Art. 3461. Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi

(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, punerea la dispoziţie sau utilizarea de precursori de explozivi restricţionaţi, fără drept, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Punerea la dispoziţie cu orice titlu de precursori de explozivi restricţionaţi persoanelor din rândul publicului larg de către operatori economici constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(3) Sustragerea precursorilor de explozivi restricţionaţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Art. 3461 a fost introdus prin art. 28 pct. ... Vezi mai mult
Art. 3461 a fost introdus prin art. 28 pct. 3 din Legea nr. 49/2018 (cu aplicare de la 1 aprilie ... Click pentru abonare