Art. 346. Soluţiile

(1) Dacă nu s-au formulat cereri şi excepţii în termenele prevăzute la art. 344 alin. (2) şi (3) şi nici nu a ridicat din oficiu excepţii, la expirarea acestor termene, judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii. Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă în camera de consiliu, fără citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi fără participarea procurorului, prin încheiere, care se comunică de îndată acestora.
(2) Dacă respinge cererile şi excepţiile invocate ori ridicate din oficiu, în condiţiile art. 345 alin. (1) şi (2), prin aceeaşi încheiere judecătorul de cameră preliminară constată legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea judecăţii.
(3) Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet dacă:
a) rechizitoriul este emis de un procuror necompetent după materie sau după calitatea persoanei ori este neregulamentar întocmit, iar neregularitatea nu a fost remediată de procuror în termenul prevăzut la art. 345 alin. (3), dacă neregularitatea atrage imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecăţii;
b) a exclus toate probele administrate în cursul urmăririi penale;
c) procurorul solicită restituirea cauzei, în condiţiile art. 345 alin. (3), ori nu răspunde în termenul prevăzut de aceleaşi dispoziţii.
(4) În toate celelalte cazuri în care a constatat neregularităţi ale actului de sesizare, a exclus una sau mai multe probe administrate ori a sancţionat potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii, judecătorul de cameră preliminară dispune începerea judecăţii.
(41) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi c) şi la alin. (4), judecătorul de cameră preliminară se pronunţă prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului. Încheierea se comunică de îndată procurorului, părţilor şi persoanei vătămate.
(42) În cazul prevăzut la alin. (3) lit. b), restituirea cauzei la procuror se dispune prin încheierea prevăzută la art. 345 alin. (2).
(5) Probele excluse nu pot fi avute în vedere la judecata în fond a cauzei.
(6) Dacă apreciază că instanţa sesizată nu este competentă, judecătorul de cameră preliminară procedează potrivit art. 50 şi 51, care se aplică în mod corespunzător.
(7) Judecătorul de cameră preliminară care a dispus începerea judecăţii exercită funcţia de judecată în cauză. [art. 300 alin. 2, art. 332 C.proc.pen. 1968]

Citiți mai mult

Ultima editare: 25 august 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Este în interesul înfăptuirii actului de justiţie ca acelaşi ... Vezi mai mult
Este în interesul înfăptuirii actului de justiţie ca acelaşi judecător care a verificat atât competenţa şi legalitatea sesizării, cât şi ... Click pentru abonare
2.
Prin decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 (M. ... Vezi mai mult
Prin decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 (M. Of. nr. 177 din 26 februarie 2018), a admis excepţia de ... Click pentru abonare
3.
Curtea a constatat că legiuitorul a reglementat premisele în ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că legiuitorul a reglementat premisele în vederea exercitării de către inculpat, celelalte părţi şi persoana vătămată a ... Click pentru abonare
4.
Curtea reţine, totodată, că verificarea pe care o face ... Vezi mai mult
Curtea reţine, totodată, că verificarea pe care o face judecătorul de cameră preliminară în procedura reglementată la art. 340 şi ... Click pentru abonare
5.
Curtea reţine că hotărârea pronunţată în procedura camerei preliminare, ... Vezi mai mult
Curtea reţine că hotărârea pronunţată în procedura camerei preliminare, reglementată de art. 344-347 din Codul de procedură penală, nu are ... Click pentru abonare
6.
Curtea reţine că, prin decizia nr. 22 din 18 ... Vezi mai mult
Curtea reţine că, prin decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 (M. Of. nr. 177 din 26 februarie 2018), a ... Click pentru abonare
7.
Curtea a constatat că legiuitorul a reglementat premisele în ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că legiuitorul a reglementat premisele în vederea exercitării de către inculpat, celelalte părţi şi persoana vătămată a ... Click pentru abonare
8.
Curtea a reţinut că este în interesul înfăptuirii actului ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că este în interesul înfăptuirii actului de justiţie ca acelaşi judecător care a verificat atât competenţa şi ... Click pentru abonare
9.
Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa că „neregularitatea” rechizitoriului ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut în jurisprudenţa sa că „neregularitatea” rechizitoriului nu echivalează cu o nelegalitate, întrucât, potrivit art. 346 alin. (3) ... Click pentru abonare
10.
Se susţine că dispoziţiile art. 346 alin. (3) din ... Vezi mai mult
Se susţine că dispoziţiile art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale în raport cu prevederile art. ... Click pentru abonare
11.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia, inculpat într-o ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia, inculpat într-o cauză penală, susţine că ulterior publicării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 22 ... Click pentru abonare
12.
Curtea a observat că, potrivit concepţiei legiuitorului reflectate în ... Vezi mai mult
Curtea a observat că, potrivit concepţiei legiuitorului reflectate în Codul de procedură penală, instituţia procesuală a camerei preliminare nu aparţine ... Click pentru abonare
13.
Curtea reţine însă că, în Încheierea penală nr. 21/CP ... Vezi mai mult
Curtea reţine însă că, în Încheierea penală nr. 21/CP din 30 martie 2018, prin care a fost sesizată Curtea Constituţională, ... Click pentru abonare
14.
Curtea a apreciat că, dacă s-ar admite susţinerile autorului ... Vezi mai mult
Curtea a apreciat că, dacă s-ar admite susţinerile autorului excepţiei, s-ar ajunge la situaţia în care judecătorul de cameră preliminară, ... Click pentru abonare
15.
Curtea a constatat, totodată, că dispoziţiile art. 346 alin. ... Vezi mai mult
Curtea a constatat, totodată, că dispoziţiile art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală – care împiedică judecătorul de ... Click pentru abonare
16.
Judecătorul de cameră preliminară susţine că soluţia legislativă ce ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară susţine că soluţia legislativă ce rezultă din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 346 alin. (3) şi ... Click pentru abonare
17.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, procurorul, în calitate de ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, procurorul, în calitate de autor al acesteia, susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 344 alin. ... Click pentru abonare
18.
Prevederile art. 346 alin. (3) lit. a) şi alin. ... Vezi mai mult
Prevederile art. 346 alin. (3) lit. a) şi alin. (4) teza întâi din Codul de procedură penală reglementează, în mod ... Click pentru abonare
19.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin Decizia ... Vezi mai mult
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al ... Click pentru abonare
20.
În ce priveşte posibilitatea judecătorului de cameră preliminară competent ... Vezi mai mult
În ce priveşte posibilitatea judecătorului de cameră preliminară competent să se pronunţe asupra legalităţii trimiterii în judecată de a exercita, ... Click pentru abonare
21.
Dispoziţiile art. 274 alin. 2 fraza I din Codul ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 274 alin. 2 fraza I din Codul de procedură penală anterior se interpretează în sensul că, în situaţia ... Click pentru abonare
22.
În interpretarea dispoziţiilor art. 332 din Codul de procedură ... Vezi mai mult
În interpretarea dispoziţiilor art. 332 din Codul de procedură penală anterior [art. 346 din Codul de procedură penală actual], cu ... Click pentru abonare

Doctrină

23.
Art. 356 alin. 3 lit. a) C.proc.pen. a fost ... Vezi mai mult
Art. 356 alin. 3 lit. a) C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023 (M. Of. nr. 618 din 6 ... Click pentru abonare
24.
Potrivit art. 46 alin. (1) C.proc.pen., pentru motive temeinice ... Vezi mai mult
Potrivit art. 46 alin. (1) C.proc.pen., pentru motive temeinice privind buna desfășurare a judecății, instanța poate dispune disjungerea acesteia pentru ... Click pentru abonare
25.
Când pentru verificarea corectitudinii încadrării juridice reținute de către ... Vezi mai mult
Când pentru verificarea corectitudinii încadrării juridice reținute de către procuror este necesar un examen de fond al faptei, prin raportare ... Click pentru abonare
26.
În procedura de cameră preliminară nu se poate proceda ... Vezi mai mult
În procedura de cameră preliminară nu se poate proceda la schimbarea încadrării juridice, întrucât verificarea temeiniciei acuzaţiei nu se poate ... Click pentru abonare
27.
Pentru remedierea neregularității nu se poate proceda la emiterea ... Vezi mai mult
Pentru remedierea neregularității nu se poate proceda la emiterea unui nou rechizitoriu. Actul prin care se remediază neregularitatea are o ... Click pentru abonare
28.
În ipoteza în care s-a dispus trimiterea în judecată ... Vezi mai mult
În ipoteza în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru un număr de infracțiuni mai mare decât cel reținut în ... Click pentru abonare
29.
Imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății presupune imposibilitatea de ... Vezi mai mult
Imposibilitatea stabilirii obiectului sau limitelor judecății presupune imposibilitatea de a determina, prin argumente logice sau sistematice, fapta și/sau persoana pentru ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

30.
Prin Încheierea camerei de consiliu din data de 17.11.2023 ... Vezi mai mult
Prin Încheierea camerei de consiliu din data de 17.11.2023 s-a admis în parte cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţi, ... Click pentru abonare
31.
Încheierea a fost comunicată procurorului în vederea remedierii neregularităţii ... Vezi mai mult
Încheierea a fost comunicată procurorului în vederea remedierii neregularităţii actului de sesizare, însă acesta, prin Ordonanţa din data de 23.10.2023 ... Click pentru abonare
32.
Prin Încheierea din data de 21.04.2023 s-a constatat atât ... Vezi mai mult
Prin Încheierea din data de 21.04.2023 s-a constatat atât nulitatea relativă a Ordonanţei de schimbare a încadrării juridice din data ... Click pentru abonare
33.
Rechizitoriul trebuie să conțină prezentarea situaţiei de fapt cu ... Vezi mai mult
Rechizitoriul trebuie să conțină prezentarea situaţiei de fapt cu care va fi sesizată instanţa cu analiza detaliată a mijloacelor de ... Click pentru abonare
34.
Având în vedere notele de şedinţă prin care parchetul ... Vezi mai mult
Având în vedere notele de şedinţă prin care parchetul a solicitat în conformitate cu art. 345 alin. 3 Cod procedură ... Click pentru abonare
35.
Descrierea infracţiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, ... Vezi mai mult
Descrierea infracţiunii de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 și alin. 3 Cod penal, ... Click pentru abonare
36.
Această neconcordanţă între descrierea faptei (pe fiecare act material) ... Vezi mai mult
Această neconcordanţă între descrierea faptei (pe fiecare act material) şi încadrarea juridică a acesteia, nefiind detaliată modalitatea de însuşire şi ... Click pentru abonare
37.
În cauză a fost încălcat dreptul la apărare al ... Vezi mai mult
În cauză a fost încălcat dreptul la apărare al inculpatului, ca o componentă a dreptului la un proces echitabil, prin ... Click pentru abonare
38.
În acest caz nu s-a realizat o anchetă independentă ... Vezi mai mult
În acest caz nu s-a realizat o anchetă independentă şi imparţială fără păreri preconcepute asupra vinovăţiei sau nevinovăţiei inculpatului. În ... Click pentru abonare
39.
Prin ordonanța parchetului de pe lângă Tribunalul București din ... Vezi mai mult
Prin ordonanța parchetului de pe lângă Tribunalul București din 18.10.2022 au fost enunțate cele 123 de acte materiale pentru care ... Click pentru abonare
40.
Raportat la datele presupuselor fapte reținute în sarcina celor ... Vezi mai mult
Raportat la datele presupuselor fapte reținute în sarcina celor 4 inculpați prin ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale ... Click pentru abonare
41.
Constată nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală ... Vezi mai mult
Constată nulitatea absolută a tuturor actelor de urmărire penală efectuate în dosarul de urmărire penală nr. X/P/2019 al Parchetului de ... Click pentru abonare
42.
În prezenta cauză ce se impută procurorului de caz ... Vezi mai mult
În prezenta cauză ce se impută procurorului de caz este faptul că a efectuat urmărirea penală deși anterior acesteia, inculpatul, ... Click pentru abonare
43.
Deși procurorul a încercat remedierea neregularităților actului de sesizare, ... Vezi mai mult
Deși procurorul a încercat remedierea neregularităților actului de sesizare, precizările făcute conduc spre evidențierea altor aspecte de nelegalitate (chiar în ... Click pentru abonare
44.
Curtea de Apel Alba Iulia a admis în parte ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Alba Iulia a admis în parte cererile și excepțiile formulate de inculpați și a constatat neregularitatea rechizitoriului ... Click pentru abonare
45.
Contestaţia formulată împotriva încheierii interlocutorii prin care sunt constatate ... Vezi mai mult
Contestaţia formulată împotriva încheierii interlocutorii prin care sunt constatate vicii ale actului de sesizare, raportat la prevederile art. 345 din ... Click pentru abonare
46.
În raport cu dispoziţiile art. 45 alin. (2) C.proc.pen. ... Vezi mai mult
În raport cu dispoziţiile art. 45 alin. (2) C.proc.pen. – în baza cărora cauzele pot fi reunite dacă se află ... Click pentru abonare
47.
În cazul în care infirmarea ordonanţei de clasare emise ... Vezi mai mult
În cazul în care infirmarea ordonanţei de clasare emise de procurorul din cadrul unei secţii a Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi ... Click pentru abonare
48.
Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet, în ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară restituie cauza la parchet, în temeiul art. 346 alin. (3) lit. a) C.proc.pen., în ipoteza în ... Click pentru abonare
49.
În cazul în care, în procedura camerei preliminare în ... Vezi mai mult
În cazul în care, în procedura camerei preliminare în primul ciclu procesual, prin încheiere definitivă, cauza a fost restituită la ... Click pentru abonare
50.
În procedura camerei preliminare desfășurată la prima instanță, inculpatul ... Vezi mai mult
În procedura camerei preliminare desfășurată la prima instanță, inculpatul nu a beneficiat de asistență juridică prin avocat ales ori din ... Click pentru abonare
51.
În prezenta cauză prin încheierea din data de 22.01.2018 ... Vezi mai mult
În prezenta cauză prin încheierea din data de 22.01.2018 pronunţată de către judecătorul de cameră preliminară din cadrul Curţii de ... Click pentru abonare
52.
În ceea ce privește infracțiunile continuate de delapidare cu ... Vezi mai mult
În ceea ce privește infracțiunile continuate de delapidare cu consecinţe deosebit de grave și fraudă informatică, în continuare lipsește descrierea ... Click pentru abonare
53.
Simplul fapt că un judecător a luat deja decizii ... Vezi mai mult
Simplul fapt că un judecător a luat deja decizii preliminare nu poate fi considerat în sine ca fiind de natură ... Click pentru abonare