Art. 345. Procedura în camera preliminară

(1) La termenul stabilit conform art. 344 alin. (4), judecătorul de cameră preliminară soluţionează cererile şi excepţiile formulate, precum şi excepţiile ridicate din oficiu, în camera de consiliu, pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror alte mijloace de probă, ascultând concluziile părţilor şi ale persoanei vătămate, dacă sunt prezente, precum şi ale procurorului.
(11) În cazul în care actul de sesizare se întemeiază pe probe ce constituie informaţii clasificate, judecătorul de cameră preliminară solicită autorităţii competente, de urgenţă, declasificarea sau trecerea acestora la un nivel inferior de clasificare şi, după caz, acordă apărătorilor părţilor şi ai persoanei vătămate accesul la informaţiile clasificate, condiţionat de deţinerea autorizaţiei de acces prevăzute de lege. Dacă aceştia nu deţin autorizaţia de acces prevăzută de lege, iar părţile sau, după caz, persoana vătămată nu îşi desemnează un alt apărător care deţine autorizaţia prevăzută de lege, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea unor avocaţi din oficiu care deţin această autorizaţie.
(12) După consultarea autorităţii competente, judecătorul de cameră preliminară, prin încheiere, poate refuza motivat accesul la informaţiile clasificate dacă acesta ar putea conduce la periclitarea gravă a vieţii sau a drepturilor fundamentale ale unei persoane sau dacă refuzul este strict necesar pentru apărarea securităţii naţionale ori a unui alt interes public important. În acest caz, informaţiile clasificate nu pot servi la pronunţarea unei soluţii de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei în cauză.
(2) Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă în camera de consiliu, prin încheiere, care se comunică de îndată procurorului, părţilor şi persoanei vătămate.
(3) În cazul în care judecătorul de cameră preliminară constată neregularităţi ale actului de sesizare sau în cazul în care sancţionează potrivit art. 280-282 actele de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii ori dacă exclude una sau mai multe probe administrate, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii, procurorul remediază neregularităţile actului de sesizare şi comunică judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. I pct. 38 [cu referire la art. ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. I pct. 38 [cu referire la art. 345 alin. (11)], precum şi dispoziţiile art. I pct. 43 [cu ... Click pentru abonare
2.
Admite sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri ... Vezi mai mult
Admite sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă actul trebuie verificat ... Click pentru abonare
3.
Nu poate reţine criticile referitoare la lipsa publicităţii în ... Vezi mai mult
Nu poate reţine criticile referitoare la lipsa publicităţii în această procedură, în condiţiile în care judecătorul de cameră preliminară se ... Click pentru abonare
4.
Pe calea contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul ... Vezi mai mult
Pe calea contestaţiei prevăzute de art. 347 din Codul de procedură penală se asigură controlul de legalitate cu privire la ... Click pentru abonare
5.
Curtea a constatat că existenţa unui caz dintre cele ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că existenţa unui caz dintre cele prevăzute de art. 16 alin. (1) lit. a)-j) din Codul de ... Click pentru abonare
6.
Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 ... Vezi mai mult
Cât priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 345 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură penală, Curtea observă ... Click pentru abonare
7.
Prevederile art. 346 alin. (3) lit. a), art. 334 ... Vezi mai mult
Prevederile art. 346 alin. (3) lit. a), art. 334 alin. (2), art. 345 alin. (3) şi ale art. 346 alin. ... Click pentru abonare
8.
Curtea reţine că procedura de cameră preliminară a fost ... Vezi mai mult
Curtea reţine că procedura de cameră preliminară a fost concepută de legiuitor ca o procedură-filtru, în cadrul căreia se examinează ... Click pentru abonare
9.
Până cel târziu la finalizarea procedurii de cameră preliminară, ... Vezi mai mult
Până cel târziu la finalizarea procedurii de cameră preliminară, probele care constau în informaţii clasificate şi pe care se întemeiază ... Click pentru abonare
10.
Soluţia legislativă cuprinsă în art. 345 alin. (1) din ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă cuprinsă în art. 345 alin. (1) din Codul de procedură penală, care nu permite judecătorului de cameră preliminară, ... Click pentru abonare
11.
O probă nu poate fi obținută nelegal decât dacă ... Vezi mai mult
O probă nu poate fi obținută nelegal decât dacă mijlocul de probă și/sau procedeul probatoriu prin care este obținută este ... Click pentru abonare

Doctrină

12.
Art. 345 alin. (1)  C.proc.pen. a fost modificat prin ... Vezi mai mult
Art. 345 alin. (1)  C.proc.pen. a fost modificat prin Legea nr. 201/2023. Forma anterioară a textului de lege modificat: „(1) ... Click pentru abonare
13.
Prin Legea nr. 201/2023 după alineatul (1) s-au introdus ... Vezi mai mult
Prin Legea nr. 201/2023 după alineatul (1) s-au introdus două noi alineate, alin. (11) și (12) pentru a reglementa modalitatea ... Click pentru abonare
14.
Termenul de 5 zile prevăzut de art. 345 alin. ... Vezi mai mult
Termenul de 5 zile prevăzut de art. 345 alin. 3 C.proc.pen. este unul imperativ. Depășirea lui atrage de drept restituirea ... Click pentru abonare
15.
Principiul libertății probelor este aplicabil în procedura de cameră ... Vezi mai mult
Principiul libertății probelor este aplicabil în procedura de cameră preliminară, nu și principiul libertății obiectului probei. Altfel spus, aspectele legate ... Click pentru abonare
16.
Dacă în procedura de cameră preliminară se produce o ... Vezi mai mult
Dacă în procedura de cameră preliminară se produce o schimbare a competenţei teritoriale, ca urmare a admiterii unei declaraţii de ... Click pentru abonare
17.
În cazul în care probele excluse au fost redate ... Vezi mai mult
În cazul în care probele excluse au fost redate în rechizitoriu, procurorul ar trebui să elimine din rechizitoriu pasajele referitoare ... Click pentru abonare
18.
Excluderea fizică a probelor din dosar se va realiza ... Vezi mai mult
Excluderea fizică a probelor din dosar se va realiza de judecătorul de cameră preliminară de la instanţa de fond (care ... Click pentru abonare
19.
Momentul declarării nulității mijlocului de probă, care determină eliminarea ... Vezi mai mult
Momentul declarării nulității mijlocului de probă, care determină eliminarea probei prin încheierea prevăzută de art. 345 alin. 2 Cod procedură ... Click pentru abonare
20.
Verificarea rechizitoriului sub aspectul legalității și temeinicie făcută de ... Vezi mai mult
Verificarea rechizitoriului sub aspectul legalității și temeinicie făcută de către un alt procuror decât prim-procurorul parchetului este o chestiune de ... Click pentru abonare
21.
Fiind vorba numai despre o operațiune materială (ștergerea anumitor ... Vezi mai mult
Fiind vorba numai despre o operațiune materială (ștergerea anumitor pasaje din rechizitoriu), ea nu poate fi efectuată de procuror, care ... Click pentru abonare
22.
Pentru remedierea neregularității nu se poate proceda la emiterea ... Vezi mai mult
Pentru remedierea neregularității nu se poate proceda la emiterea unui nou rechizitoriu. Actul prin care se remediază neregularitatea are o ... Click pentru abonare
23.
Remedierea neregularităților ar putea fi similară procedurilor prevăzute de ... Vezi mai mult
Remedierea neregularităților ar putea fi similară procedurilor prevăzute de art. 278 C.proc.pen. și art. 279 C.proc.pen., prin întocmirea unui proces ... Click pentru abonare
24.
Obiectul probei în procedura de cameră preliminară este limitat ... Vezi mai mult
Obiectul probei în procedura de cameră preliminară este limitat la legalitatea sau loialitatea actelor de urmărire penale și a probelor ... Click pentru abonare
25.
Se impune a se dispune restituirea cauzei la parchet ... Vezi mai mult
Se impune a se dispune restituirea cauzei la parchet dacă au fost excluse toate probele administrate în acuzare, chiar dacă ... Click pentru abonare
26.
Dacă sunt anulate toate actele de urmărire penală sau ... Vezi mai mult
Dacă sunt anulate toate actele de urmărire penală sau toate probele în acuzare, restituirea cauzei la parchet se dispune direct ... Click pentru abonare
27.
Procedura prevăzută de art. 345 alin. 3 C.proc.pen. nu ... Vezi mai mult
Procedura prevăzută de art. 345 alin. 3 C.proc.pen. nu reprezintă o procedură remediu, astfel cum s-a apreciat în edițiile anterioare ... Click pentru abonare
28.
Competența parchetului în procedura incidentală prevăzută de art. 345 ... Vezi mai mult
Competența parchetului în procedura incidentală prevăzută de art. 345 alin. 3 C.proc.pen. este limitată numai la remedierea neregularităților rechizitoriului. [M. ... Click pentru abonare
29.
Termenul de 5 zile este un termen de decădere, ... Vezi mai mult
Termenul de 5 zile este un termen de decădere, legal și maximal. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea specială, Ediția 6, ... Click pentru abonare
30.
Prin actul de remediere procurorul nu poate să schimbe ... Vezi mai mult
Prin actul de remediere procurorul nu poate să schimbe încadrarea juridică și nici să modifice acuzațiile formulate prin rechizitoriu. [M. ... Click pentru abonare
31.
De regulă, remedierea actului de sesizare se poate realiza ... Vezi mai mult
De regulă, remedierea actului de sesizare se poate realiza printr-un act distinct (referat, note, precizări, ordonanță), ce constituie corp comun ... Click pentru abonare
32.
Sancțiunea excluderii poate fi incidentă doar în cazul probelor ... Vezi mai mult
Sancțiunea excluderii poate fi incidentă doar în cazul probelor administrate în faza de urmărire penală, întrucât ea este aplicabilă numai ... Click pentru abonare
33.
Sancțiunea excluderii probei este aplicabilă probelor administrate în cursul ... Vezi mai mult
Sancțiunea excluderii probei este aplicabilă probelor administrate în cursul procesului penal cu încălcarea principiului legalității, loialității, precum și în cazul ... Click pentru abonare
34.
Excluderea este incidentă și atunci când probele aparent sunt ... Vezi mai mult
Excluderea este incidentă și atunci când probele aparent sunt administrate cu respectarea legii, dar prin utilizarea unor manopere sau stratageme ... Click pentru abonare
35.
Nelegalitatea cu privire la administrarea probelor poate vătăma atât ... Vezi mai mult
Nelegalitatea cu privire la administrarea probelor poate vătăma atât drepturile substanțiale (demnitatea umană, viața privată, secretul profesional etc.), cât și ... Click pentru abonare
36.
Prin DCC nr. 22/2018 se asigură garantarea efectivă a ... Vezi mai mult
Prin DCC nr. 22/2018 se asigură garantarea efectivă a prezumției de nevinovăție a inculpatului și a dreptului la un proces ... Click pentru abonare
37.
În cazul redării unor fapte sau împrejurări de fapt ... Vezi mai mult
În cazul redării unor fapte sau împrejurări de fapt ce rezultă din mijloace de probă nelegale sau neloial administrate în ... Click pentru abonare
38.
Pentru a aprecia asupra caracterului echitabil al procedurii se ... Vezi mai mult
Pentru a aprecia asupra caracterului echitabil al procedurii se impune și studierea modalității de administrare a probelor. [M. Udroiu, Procedură ... Click pentru abonare
39.
Excluderea mijloacelor de probă obținute prin tortură sau tratamente ... Vezi mai mult
Excluderea mijloacelor de probă obținute prin tortură sau tratamente inumane sau degradante se aplică și probelor administrate în mod legal ... Click pentru abonare
40.
Excluderea automată a probelor, fără necesitatea dovedirii unei vătămări ... Vezi mai mult
Excluderea automată a probelor, fără necesitatea dovedirii unei vătămări sau identificarea unui remediu, se dispune în cazurile prevăzute de art. ... Click pentru abonare
41.
În ceea ce privește mecanismele compensatorii: a) prealabil identificării ... Vezi mai mult
În ceea ce privește mecanismele compensatorii: a) prealabil identificării unui posibil remediu, trebuie stabilită în mod precis modalitatea nelegală în ... Click pentru abonare
42.
Testul determinant sau exclusiv al probei, evaluat de CEDO ... Vezi mai mult
Testul determinant sau exclusiv al probei, evaluat de CEDO în ipotezele în care declarațiile unor martori au fost obținute fără ... Click pentru abonare
43.
În cazul administrării unor probe în mod nelegal, neloial ... Vezi mai mult
În cazul administrării unor probe în mod nelegal, neloial sau cu încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute de CEDO care ... Click pentru abonare
44.
Neregularitatea rechizitoriului nu produce efecte prin intermediul sancțiunii nulității. ... Vezi mai mult
Neregularitatea rechizitoriului nu produce efecte prin intermediul sancțiunii nulității. Cele două sancțiuni sunt distincte atât sub aspectul condițiilor de reținere, ... Click pentru abonare
45.
Validitatea rechizitoriului este autonomă de legalitatea ori de sancțiunile ... Vezi mai mult
Validitatea rechizitoriului este autonomă de legalitatea ori de sancțiunile aplicate actelor de urmărire penală. Nelegalitatea actelor de urmărire penală nu ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

46.
Admite cererile privitoare la administrarea unor probe în etapa ... Vezi mai mult
Admite cererile privitoare la administrarea unor probe în etapa camerei preliminare, formulate şi dispune administrarea mijloacelor de probă constând în: ... Click pentru abonare
47.
Judecătorul de cameră preliminară, reţine că încălcarea standardului convenţional ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară, reţine că încălcarea standardului convenţional în materia dreptului la tăcere şi a privilegiului împotriva incriminării prin ... Click pentru abonare
48.
În ceea ce privește solicitarea de înlăturare de la ... Vezi mai mult
În ceea ce privește solicitarea de înlăturare de la dosarul cauzei au înscrisurilor care nu au o legătură cu faptele ... Click pentru abonare
49.
Rechizitoriul nu cuprinde o descriere suficient de clară şi ... Vezi mai mult
Rechizitoriul nu cuprinde o descriere suficient de clară şi de completă a acuzaţiei ce i se aduce inculpatului în ceea ... Click pentru abonare
50.
Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 192D/P/2019 din data de 03.05.2023 ... Vezi mai mult
Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 192D/P/2019 din data de 03.05.2023 al D.I.I.C.O.T. din perspectiva necesității asigurării caracterului clar al acuzațiilor formulate ... Click pentru abonare
51.
Odată ce organul de urmărire penală a constatat că ... Vezi mai mult
Odată ce organul de urmărire penală a constatat că a administrat suficiente probe pentru dovedirea faptelor şi vinovăţiilor şi poate ... Click pentru abonare
52.
În cauză se constată că există neconcordanţe între fapta ... Vezi mai mult
În cauză se constată că există neconcordanţe între fapta ce a făcut obiectul urmăririi penale şi cea pentru care s-a ... Click pentru abonare
53.
Judecătorul de cameră preliminară reţine că recurgerea la un ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară reţine că recurgerea la un anumit procedeu probator sau mijloc de probă pentru dovedirea unui element ... Click pentru abonare
54.
Respinge cererea privind emiterea unei adrese către DIICOT având ... Vezi mai mult
Respinge cererea privind emiterea unei adrese către DIICOT având în vedere că nu există date sau indicii că ar exista ... Click pentru abonare
55.
Curtea de Apel București a reținut că deși potrivit ... Vezi mai mult
Curtea de Apel București a reținut că deși potrivit deciziei Curții Constituționale a României nr. 380/2021 s-a constatat că dispozițiile ... Click pentru abonare
56.
Având în vedere că informaţiile privind identitatea martorului cu ... Vezi mai mult
Având în vedere că informaţiile privind identitatea martorului cu identitate protejată nu pot fi divulgate, astfel că apărarea nu poate ... Click pentru abonare
57.
Excluderea proceselor verbale de redare a convorbirilor interceptate neadusă ... Vezi mai mult
Excluderea proceselor verbale de redare a convorbirilor interceptate neadusă la îndeplinire prin excluderea din conținutul rechizitoriului a fragmentelor citate și ... Click pentru abonare
58.
Asistența juridică este obligatorie atunci când procedura de recunoaștere ... Vezi mai mult
Asistența juridică este obligatorie atunci când procedura de recunoaștere și executare a unei hotărâri de condamnare, prevăzute de art. 8 ... Click pentru abonare
59.
Contestaţia formulată împotriva încheierii interlocutorii prin care sunt constatate ... Vezi mai mult
Contestaţia formulată împotriva încheierii interlocutorii prin care sunt constatate vicii ale actului de sesizare, raportat la prevederile art. 345 din ... Click pentru abonare
60.
Dreptul de a păstra tăcerea şi de a nu ... Vezi mai mult
Dreptul de a păstra tăcerea şi de a nu se autoincrimina aparține persoanei care a dat declarația în calitate de ... Click pentru abonare
61.
Prin admiterea cererii de abţinere se constată incompatibilitatea persoanei ... Vezi mai mult
Prin admiterea cererii de abţinere se constată incompatibilitatea persoanei respective, astfel că aceasta nu va mai putea participa la judecată, ... Click pentru abonare
62.
În cazul în care, în procedura camerei preliminare, în ... Vezi mai mult
În cazul în care, în procedura camerei preliminare, în contestaţie, judecătorul de cameră preliminară constată nulitatea absolută a unor acte ... Click pentru abonare
63.
Dacă judecătorul, care a participat la judecarea cauzei în ... Vezi mai mult
Dacă judecătorul, care a participat la judecarea cauzei în primă instanţă, a participat la rejudecarea aceleiaşi cauze după desfiinţarea sentinţei ... Click pentru abonare
64.
În mod greșit judecătorul de cameră preliminară de la ... Vezi mai mult
În mod greșit judecătorul de cameră preliminară de la instanța de fond a menționat că proba exclusă nu va fi ... Click pentru abonare
65.
Respingerea de către procuror a cererii inculpatului de reaudiere ... Vezi mai mult
Respingerea de către procuror a cererii inculpatului de reaudiere a martorilor ascultaţi înainte de a fi notificat cu privire la ... Click pentru abonare
66.
Procurorului îi revine obligația de a aduce la îndeplinire ... Vezi mai mult
Procurorului îi revine obligația de a aduce la îndeplinire dispoziția judecătorului de cameră preliminară de îndepărtare de la dosarul cauzei ... Click pentru abonare
67.
Actele de punere în executare a mandatelor de supraveghere ... Vezi mai mult
Actele de punere în executare a mandatelor de supraveghere tehnică reprezintă, din perspectiva dispoziţiilor art. 97 C.proc.pen., procedee probatorii, care ... Click pentru abonare
68.
Judecătorul de cameră preliminară de la curtea de apel ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară de la curtea de apel constată că data sau perioada de timp în care se reține ... Click pentru abonare
69.
În cazul a şapte infracţiuni de luare de mită ... Vezi mai mult
În cazul a şapte infracţiuni de luare de mită reţinute în sarcina inculpatului parchetul nu a precizat numărul actelor materiale, ... Click pentru abonare
70.
Conform art. 142 alin. 5 C.proc.pen. este legală folosirea ... Vezi mai mult
Conform art. 142 alin. 5 C.proc.pen. este legală folosirea în alte cauze penale a datelor rezultate din măsurile de supraveghere ... Click pentru abonare
71.
În ce privește critica referitoare la excluderea declaraţiilor martorilor ... Vezi mai mult
În ce privește critica referitoare la excluderea declaraţiilor martorilor audiaţi fără încunoştinţarea avocaţilor inculpatului, deşi aceştia ceruseră să asiste la ... Click pentru abonare
72.
Se constată că au fost ataşate la dosarul de ... Vezi mai mult
Se constată că au fost ataşate la dosarul de urmărire penală copiile unor declaraţii date de diferite persoane în calitate ... Click pentru abonare
73.
Nu există consens în practica judiciară şi în doctrina ... Vezi mai mult
Nu există consens în practica judiciară şi în doctrina juridică asupra naturii juridice a sancţiunii excluderii, dar analizând dispoziţiile art. ... Click pentru abonare
74.
Procurorul este obligat să comunice judecătorului de cameră preliminară ... Vezi mai mult
Procurorul este obligat să comunice judecătorului de cameră preliminară dacă menține dispoziția de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei, ... Click pentru abonare
75.
Remedierea neregularităților rechizitoriului poate fi realizată de către procuror ... Vezi mai mult
Remedierea neregularităților rechizitoriului poate fi realizată de către procuror prin orice act, de vreme ce art. 345 C.proc.pen. nu impune ... Click pentru abonare
76.
Având în vedere faptul că un proces penal în ... Vezi mai mult
Având în vedere faptul că un proces penal în general implică o interacțiune complexă între diferitele aspecte ale procedurii penale, ... Click pentru abonare
77.
Având în vedere faptul că un proces penal în ... Vezi mai mult
Având în vedere faptul că un proces penal în general implică o interacțiune complexă între diferitele aspecte ale procedurii penale, ... Click pentru abonare
78.
Din verificarea actelor și lucrărilor dosarului rezultă că în ... Vezi mai mult
Din verificarea actelor și lucrărilor dosarului rezultă că în speța de față s-a respectat întru totul imperativul prevăzut în art. ... Click pentru abonare
79.
Admiterea ca probe a declaraţiilor obţinute prin acte de ... Vezi mai mult
Admiterea ca probe a declaraţiilor obţinute prin acte de tortură sau alte rele tratamente contrare art. 3, face ca întreaga ... Click pentru abonare
80.
În această cauză, reclamantul a fost, fără îndoială, afectat ... Vezi mai mult
În această cauză, reclamantul a fost, fără îndoială, afectat de restricțiile privind accesul său la un avocat prin faptul că ... Click pentru abonare
81.
Reclamantul a fost supus unui tratament inuman și degradant, ... Vezi mai mult
Reclamantul a fost supus unui tratament inuman și degradant, contrar dispozițiilor de fond ale articolului 3 din Convenție, atunci când ... Click pentru abonare
82.
Neregularitatea sesizării privește exclusiv aspecte de formă și de ... Vezi mai mult
Neregularitatea sesizării privește exclusiv aspecte de formă și de fond intrinseci actului de sesizare. Modul de efectuare a urmăririi penale ... Click pentru abonare