Art. 344. Măsurile premergătoare

(1) După sesizarea instanţei prin rechizitoriu, dosarul se repartizează aleatoriu judecătorului de cameră preliminară.
(2) Copia certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia se comunică inculpatului la locul de deţinere ori, după caz, la adresa unde locuieşte sau la adresa la care a solicitat comunicarea actelor de procedură. Inculpatului, celorlalte părţi şi persoanei vătămate li se aduc la cunoştinţă obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. Termenul este stabilit de către judecătorul de cameră preliminară, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile.
(3) În cazurile prevăzute la art. 90, judecătorul de cameră preliminară ia măsuri pentru desemnarea unui apărător din oficiu şi stabileşte, în funcţie de complexitatea şi particularităţile cauzei, termenul în care acesta poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, care nu poate fi mai scurt de 20 de zile.
(4) La expirarea termenelor prevăzute la alin. (2) şi (3), dacă s-au formulat cereri sau excepţii ori dacă a ridicat excepţii din oficiu, judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul pentru soluţionarea acestora, cu citarea părţilor şi a persoanei vătămate şi cu participarea procurorului.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Împrejurarea potrivit căreia numai inculpatului i se comunică o ... Vezi mai mult
Împrejurarea potrivit căreia numai inculpatului i se comunică o copie certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia ... Click pentru abonare
2.
Curtea constată că procurorul, în calitate de autor al ... Vezi mai mult
Curtea constată că procurorul, în calitate de autor al acesteia, nu formulează o veritabilă critică de neconstituţionalitate, ci solicită completarea ... Click pentru abonare
3.
Termenul în care inculpatul, persoana vătămată şi celelalte părţi ... Vezi mai mult
Termenul în care inculpatul, persoana vătămată şi celelalte părţi pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea ... Click pentru abonare
4.
Soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 282 alin. (2) ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă cuprinsă în dispoziţiile art. 282 alin. (2) din Codul de procedură penală, care nu permite invocarea din oficiu ... Click pentru abonare
5.
Împrejurarea potrivit căreia numai inculpatului i se comunică o ... Vezi mai mult
Împrejurarea potrivit căreia numai inculpatului i se comunică o copie certificată a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia ... Click pentru abonare
6.
Curtea constată că, odată citate, partea civilă şi partea ... Vezi mai mult
Curtea constată că, odată citate, partea civilă şi partea responsabilă civilmente iau cunoştinţă despre desfăşurarea procedurii în faţa judecătorului de ... Click pentru abonare
7.
Dispoziţiile art. 344 alin. (4) din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 344 alin. (4) din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale. Soluţia legislativă cuprinsă în art. 345 alin. (1) ... Click pentru abonare

Doctrină

8.
La solicitarea inculpatului, a părților implicate și a persoanei ... Vezi mai mult
La solicitarea inculpatului, a părților implicate și a persoanei vătămate, judecătorul poate extinde intervalul de timp (ce nu poate fi ... Click pentru abonare
9.
Art. 344 alin. 4 C.proc.pen., interpretat per a contrario, ... Vezi mai mult
Art. 344 alin. 4 C.proc.pen., interpretat per a contrario, precum și față de dispozițiile art. 346 alin. 1 C.proc.pen., stabilirea ... Click pentru abonare
10.
Noțiunea „până la încheierea procedurii de cameră preliminară” desemnează ... Vezi mai mult
Noțiunea „până la încheierea procedurii de cameră preliminară” desemnează momentul de finalizare a dezbaterilor și soluționare a cererilor și excepțiilor ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

11.
Obiectul procedurii desfăşurată în camera preliminară influenţează în mod ... Vezi mai mult
Obiectul procedurii desfăşurată în camera preliminară influenţează în mod decisiv probele care pot fi administrate în cadrul acestei etape a ... Click pentru abonare
12.
După sesizarea instanței care a fost realizată în perioada ... Vezi mai mult
După sesizarea instanței care a fost realizată în perioada stării de urgență, după repartizarea cauzei judecătorului de cameră preliminară, nefiind ... Click pentru abonare
13.
Completul de cameră preliminară constată că nu exista nici ... Vezi mai mult
Completul de cameră preliminară constată că nu exista nici un temei legal care să oblige instanța să repună cauza pe ... Click pentru abonare
14.
În cauza dedusă judecății, dezbaterile asupra cererilor și excepțiilor ... Vezi mai mult
În cauza dedusă judecății, dezbaterile asupra cererilor și excepțiilor invocate a avut loc la data de 11 ianuarie 2023, când, ... Click pentru abonare