Art. 342. Nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor

(1) Deţinerea, portul, confecţionarea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Sustragerea armelor sau muniţiilor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Portul armelor prevăzute în alin. (1) şi alin. (2), fără drept, în sediul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spaţiile rezervate desfăşurării procesului electoral, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (3) au ca obiect arme interzise sau muniţii, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.
(6) Nedepunerea armei şi a muniţiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(7) Fabricarea sau asamblarea de arme letale, de piese sau de muniţie pentru acestea:
a) din orice componente esenţiale traficate ilicit;
b) fără o autorizaţie eliberată de către o autoritate competentă a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea;
c) fără marcarea armelor letale asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile legale, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. [art. 279 C.pen. 1969; art. 134, art. 137 – art. 141 din Legea nr. 295/2004]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În cazul faptei prevăzute de art. 342 alin. (6) ... Vezi mai mult
În cazul faptei prevăzute de art. 342 alin. (6) din Codul penal, cu privire la care s-a dispus o soluţie ... Click pentru abonare

Doctrină

2.
Fapta persoanei care, deținând arme și muniție în baza ... Vezi mai mult
Fapta persoanei care, deținând arme și muniție în baza unui permis de port armă a cărui valabilitate a expirat, nu ... Click pentru abonare
3.
Termenul de 10 zile prevăzut de norma de incriminare ... Vezi mai mult
Termenul de 10 zile prevăzut de norma de incriminare este un termen de drept substanțial, care se calculează potrivit art. ... Click pentru abonare
4.
Deținerea armelor și munițiilor nu devine nelegală după împlinirea ... Vezi mai mult
Deținerea armelor și munițiilor nu devine nelegală după împlinirea termenului de 10 zile calculat de la data expirării perioadei de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

5.
La data de 28.11.2018, inculpatul (…) – persoană fizică ... Vezi mai mult
La data de 28.11.2018, inculpatul (…) – persoană fizică autorizată pentru deţinerea, portul şi folosirea armelor şi muniţiilor letale, în ... Click pentru abonare
6.
Fapta inculpatului, constând în aceea că, în dimineața zilei ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului, constând în aceea că, în dimineața zilei de 31.01.2020, ora 04:50, a deținut, fără drept, pistoalele marca Zoraki, ... Click pentru abonare
7.
Fapta unui inculpat, persoană fizică, de a desfăşura operaţiuni ... Vezi mai mult
Fapta unui inculpat, persoană fizică, de a desfăşura operaţiuni enumerate în autorizaţia privind efectuarea de operaţiuni cu arme şi muniţii ... Click pentru abonare
8.
În cazul în care s-a dispus clasarea cu privire ... Vezi mai mult
În cazul în care s-a dispus clasarea cu privire la infracţiunea prevăzută în art. 342 alin. (6) C.pen., prin ordonanţă, ... Click pentru abonare