Art. 340. Plângerea împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată

(1) Persoana a cărei plângere împotriva soluţiei de clasare, dispusă prin ordonanţă sau rechizitoriu, a fost respinsă conform art. 339 poate face plângere, în termen de 20 de zile de la comunicare, la judecătorul de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.
(2) Dacă plângerea nu a fost rezolvată în termenul prevăzut la art. 338, dreptul de a face plângere poate fi exercitat oricând după împlinirea termenului de 20 de zile în care trebuia soluţionată plângerea, dar nu mai târziu de 20 de zile de la data comunicării modului de rezolvare.
(3) Plângerea trebuie să cuprindă: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea şi domiciliul petiţionarului ori, pentru persoana juridică, denumirea, sediul, indicarea reprezentantului legal ori convenţional, data ordonanţei sau a rechizitoriului atacat, numărul de dosar şi denumirea parchetului, indicarea motivelor plângerii.
(5) În cazul în care nu cuprinde data ordonanţei sau a rechizitoriului atacate, numărul de dosar şi denumirea parchetului, plângerea se restituie pe cale administrativă, situaţie în care completarea plângerii poate fi efectuată nu mai târziu de 20 de zile de la data restituirii. [art. 2781 alin. 1-2 C.proc.pen. 1968]

Citește mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
În ceea ce priveşte ordonanţele de clasare, persoana interesată ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte ordonanţele de clasare, persoana interesată are la dispoziţie procedura plângerii la procurorul ierarhic superior, reglementată de ... Click pentru abonare
2.
Reglementarea de către legiuitor, în limitele competenţei ce i-a ... Vezi mai mult
Reglementarea de către legiuitor, în limitele competenţei ce i-a fost conferită prin Legea fundamentală, a condiţiilor de exercitare a unui ... Click pentru abonare
3.
Curtea a constatat că legătura cu soluţionarea cauzei a ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că legătura cu soluţionarea cauzei a excepţiei de neconstituţionalitate este circumstanţiată de incidenţa dispoziţiilor criticate în pronunţarea ... Click pentru abonare
4.
Curtea apreciază ca nefiind întemeiată susţinerea potrivit căreia dispoziţiile ... Vezi mai mult
Curtea apreciază ca nefiind întemeiată susţinerea potrivit căreia dispoziţiile de lege criticate nu reglementează expres situaţia formulării unei plângeri împotriva ... Click pentru abonare
5.
Curtea a reţinut că nu poate fi primită critica ... Vezi mai mult
Curtea a reţinut că nu poate fi primită critica referitoare la îngrădirea accesului la justiţie, deoarece, odată rezolvată de către ... Click pentru abonare
6.
Curtea a constatat că legiuitorul nu a făcut altceva ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că legiuitorul nu a făcut altceva decât să identifice din toată gama de încălcări ale normelor legale ... Click pentru abonare
7.
Normele criticate nu contravin nici accesului liber la justiţie ... Vezi mai mult
Normele criticate nu contravin nici accesului liber la justiţie şi nici dreptului la un proces echitabil. Faptul că ordonanţa procurorului, ... Click pentru abonare
8.
Curtea observă că autorii acesteia critică dispoziţiile art. 340 ... Vezi mai mult
Curtea observă că autorii acesteia critică dispoziţiile art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală, deoarece nu permit posibilitatea ... Click pentru abonare
9.
Ceea ce se solicită prin invocarea excepţiei este modificarea ... Vezi mai mult
Ceea ce se solicită prin invocarea excepţiei este modificarea prevederilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală prin ... Click pentru abonare
10.
Autorul excepţiei susţine că acestea contravin dispoziţiilor constituţionale ale ... Vezi mai mult
Autorul excepţiei susţine că acestea contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (3), precum şi celor ale art. 6 paragraful ... Click pentru abonare
11.
Curtea constată că dispoziţiile art. 340 alin. (1) şi ... Vezi mai mult
Curtea constată că dispoziţiile art. 340 alin. (1) şi (2) raportate la cele ale art. 339 din Codul de procedură ... Click pentru abonare
12.
Curtea apreciază că nu poate fi primită critica referitoare ... Vezi mai mult
Curtea apreciază că nu poate fi primită critica referitoare la afectarea accesului liber la justiţie, deoarece cauza penală, odată rezolvată ... Click pentru abonare
13.
Atât soluţia, cât şi considerentele deciziei nr. 13 din ... Vezi mai mult
Atât soluţia, cât şi considerentele deciziei nr. 13 din 19 septembrie 2011 (M. Of. nr. 794 din 9 noiembrie 2011), ... Click pentru abonare
14.
În aplicarea dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală anterior [art. 340 alin. (1) din Codul de ... Click pentru abonare
15.
Interpretând dispoziţiile art. 278 alin. 3 şi art. 2781 ... Vezi mai mult
Interpretând dispoziţiile art. 278 alin. 3 şi art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală anterior [art. 340 alin. ... Click pentru abonare
16.
În aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. (2) şi (3) ... Vezi mai mult
În aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. (2) şi (3) C.proc.pen. anterior şi ale art. 2781 alin. (1) şi (2) teza ... Click pentru abonare
17.
Dispoziţiile art. 192 alin. 2 din Codul de procedură ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală anterior [art. 275 alin. (2) Cod procedură penală actual] se ... Click pentru abonare
18.
Plângerea îndreptată împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate ... Vezi mai mult
Plângerea îndreptată împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori în baza dispoziţiilor date de acesta, altele decât ... Click pentru abonare

Doctrină

19.
În ipoteza în care urmărirea penală a fost începută ... Vezi mai mult
În ipoteza în care urmărirea penală a fost începută doar in rem, iar în actul de sesizare este menționată o ... Click pentru abonare
20.
Potrivit art. 340 alin. (1) teza finală C.proc.pen., plângerea ... Vezi mai mult
Potrivit art. 340 alin. (1) teza finală C.proc.pen., plângerea este de competența judecătorului de cameră preliminară de la instanța căreia ... Click pentru abonare
21.
Dacă procurorul nu a efectuat legal comunicarea copiei ordonanței ... Vezi mai mult
Dacă procurorul nu a efectuat legal comunicarea copiei ordonanței de clasare sau nu a identificat toate persoanele potențial vătămate prin ... Click pentru abonare
22.
Pot fi atacate în fața judecătorului și celelalte dispoziții ... Vezi mai mult
Pot fi atacate în fața judecătorului și celelalte dispoziții ale ordonanței de clasare, cum sunt dispozițiile complementare privind măsurile asigurătorii ... Click pentru abonare
23.
Nu se poate formula plângere în fața judecătorului împotriva ... Vezi mai mult
Nu se poate formula plângere în fața judecătorului împotriva ordonanțelor de clasare, dacă plângerea a fost introdusă la procurorul ierarhic ... Click pentru abonare
24.
În temeiul art. 340 C.proc.pen. niciun alt act al ... Vezi mai mult
În temeiul art. 340 C.proc.pen. niciun alt act al organelor de urmărire penală nu poate fi supus analizei judecătorești. [M. ... Click pentru abonare
25.
Nu poate fi formulată în fața judecătorului de cameră ... Vezi mai mult
Nu poate fi formulată în fața judecătorului de cameră preliminară o plângere în situația în care: în cauză nu a ... Click pentru abonare
26.
„Asociația Salvați Bucureștiul” are calitate procesuală în procedura plângerii ... Vezi mai mult
„Asociația Salvați Bucureștiul” are calitate procesuală în procedura plângerii împotriva unei soluții de clasare, întrucât este o persoană juridică de ... Click pentru abonare
27.
Interesul vătămat al petentului trebuie să fie personal. [M. ... Vezi mai mult
Interesul vătămat al petentului trebuie să fie personal. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea specială, Ediția 6, Ed. C.H. Beck, București, ... Click pentru abonare
28.
Nu poate fi formulată o plângere împotriva unei soluții ... Vezi mai mult
Nu poate fi formulată o plângere împotriva unei soluții de neurmărire sau netrimitere în judecată de către denunțător, ori de ... Click pentru abonare
29.
Judecătorul poate analiza o plângere dacă constată nelegalitatea soluției ... Vezi mai mult
Judecătorul poate analiza o plângere dacă constată nelegalitatea soluției procurorului ierarhic superior de respingere ca tardivă a plângerii formulate. Într-o ... Click pentru abonare
30.
Art. 411 C.proc.pen. nu poate fi aplicat, prin analogie ... Vezi mai mult
Art. 411 C.proc.pen. nu poate fi aplicat, prin analogie sau supliment analogic, în procedura prevăzută de art. 340 C.proc.pen. [M. ... Click pentru abonare
31.
Dacă prin plângerea formulată se solicită redeschiderea urmăririi penale ... Vezi mai mult
Dacă prin plângerea formulată se solicită redeschiderea urmăririi penale cu privire la o persoană care are o anumită calitate specială, ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

32.
În privința temeiului clasării, în prezenta cauză, apreciem ca ... Vezi mai mult
În privința temeiului clasării, în prezenta cauză, apreciem ca mai realist punctul de vedere exprimat de procurorul de caz de ... Click pentru abonare
33.
Judicios, s-a reţinut în cuprinsul ordonanţei supuse controlului judiciar ... Vezi mai mult
Judicios, s-a reţinut în cuprinsul ordonanţei supuse controlului judiciar că, aspectele sesizate de către petentă vizează legalitatea şi temeinicia unei ... Click pentru abonare
34.
Contrar susţinerilor procurorului, expertul care a întocmit raportul de ... Vezi mai mult
Contrar susţinerilor procurorului, expertul care a întocmit raportul de expertiză extrajudiciară însuşit de Ministerul Public a stabilit faptul că au ... Click pentru abonare
35.
Constatând că lipseşte tipicitatea obiectivă a faptei pentru care ... Vezi mai mult
Constatând că lipseşte tipicitatea obiectivă a faptei pentru care s-au efectuat cerecetări în ceea ce îl priveşte pe suspect, cea ... Click pentru abonare
36.
Judecătorul de cameră preliminară constată că în prezenta cauză, ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară constată că în prezenta cauză, faptele reclamate au fost săvârşite în perioada 05.09.2016 -20.02.2017 (infracțiunile de ... Click pentru abonare
37.
Organul fiscal care a somat intimatul să predea bunuri ... Vezi mai mult
Organul fiscal care a somat intimatul să predea bunuri pentru aplicarea sechestrului face parte din AJFP – Serviciul Colectare, executare ... Click pentru abonare
38.
Actele executorilor judecătoreşti şi modalitatea în care aceştia interpretează ... Vezi mai mult
Actele executorilor judecătoreşti şi modalitatea în care aceştia interpretează dispoziţiile legii sunt supuse controlului judecătoresc, pe calea contestaţiei la executare, ... Click pentru abonare
39.
Infracțiunea de pornografie infantilă are un caracter specific, ce ... Vezi mai mult
Infracțiunea de pornografie infantilă are un caracter specific, ce presupune analiza de către organele judiciare a materialelor pornografice cu minori, ... Click pentru abonare
40.
Ce nu a observat nici procurorul, nici procurorul general ... Vezi mai mult
Ce nu a observat nici procurorul, nici procurorul general este aspectul de noutate reprezentat de soluțiile de achitare de la ... Click pentru abonare
41.
Formularea unei plângeri împotriva soluţiei de clasare cu nerespectarea ... Vezi mai mult
Formularea unei plângeri împotriva soluţiei de clasare cu nerespectarea termenului peremptoriu prevăzut de art. 339 alin. (4) din Codul de ... Click pentru abonare
42.
Curtea arată că nu poate achiesa la concluzia procurorului ... Vezi mai mult
Curtea arată că nu poate achiesa la concluzia procurorului care a efectuat urmărirea penală și procurorului ierarhic privind imposibilitatea petentului ... Click pentru abonare
43.
Prin efectuarea de „operațiuni financiare, ca acte de comerț”, ... Vezi mai mult
Prin efectuarea de „operațiuni financiare, ca acte de comerț”, ca element material al laturii obiective al infracțiunii prevăzute de art. ... Click pentru abonare
44.
Hotărârea judecătorească a instanței de contencios administrativ şi fiscal ... Vezi mai mult
Hotărârea judecătorească a instanței de contencios administrativ şi fiscal prin care s-a confirmat legalitatea desfășurării procedurii de achiziție ce face ... Click pentru abonare
45.
Schimbarea temeiului în drept al soluției de clasare, respectiv ... Vezi mai mult
Schimbarea temeiului în drept al soluției de clasare, respectiv din cel prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. a) din ... Click pentru abonare
46.
În situaţia în care ordonanţa procurorului cuprinde mai multe ... Vezi mai mult
În situaţia în care ordonanţa procurorului cuprinde mai multe soluţii de clasare ce privesc mai multe persoane, competenţa de soluţionare ... Click pentru abonare
47.
În conformitate cu art. 340 alin. (1) raportat la ... Vezi mai mult
În conformitate cu art. 340 alin. (1) raportat la art. 336 alin. (1) C.proc.pen., admisibilitatea plângerii împotriva soluţiilor de neurmărire ... Click pentru abonare
48.
Plângerea formulată de procurorul care a întocmit rechizitoriul, împotriva ... Vezi mai mult
Plângerea formulată de procurorul care a întocmit rechizitoriul, împotriva ordonanţei prin care a fost infirmată dispoziţia de trimitere în judecată ... Click pentru abonare
49.
Art. 340 și art. 341 C.proc.pen. permit a fi ... Vezi mai mult
Art. 340 și art. 341 C.proc.pen. permit a fi supuse controlului judecătoresc doar soluțiile de clasare, nu și alte dispoziții ... Click pentru abonare
50.
Dacă plângerea împotriva ordonanței de clasare vizează o persoană ... Vezi mai mult
Dacă plângerea împotriva ordonanței de clasare vizează o persoană ce are o calitate specială, aceasta se soluționează de judecătorul de ... Click pentru abonare
51.
Competența reprezintă sfera atribuțiilor pe care le are de ... Vezi mai mult
Competența reprezintă sfera atribuțiilor pe care le are de îndeplinit, potrivit legii, fiecare categorie de organe judiciare în cadrul procesului ... Click pentru abonare
52.
Termenul de 20 de zile de formulare a plângerii ... Vezi mai mult
Termenul de 20 de zile de formulare a plângerii la instanță curge de la comunicarea ordonanței prim-procurorului. Judecătorul constată că ... Click pentru abonare
53.
Competența de a judeca plângerea împotriva rezoluției de neîncepere ... Vezi mai mult
Competența de a judeca plângerea împotriva rezoluției de neîncepere a urmăririi penale, întemeiată pe dispozițiile art. 2781 C.proc.pen., referitoare la ... Click pentru abonare
54.
Plângerea împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimitere în ... Vezi mai mult
Plângerea împotriva rezoluțiilor sau ordonanțelor procurorului de netrimitere în judecată privitoare la persoanele prevăzute în art. 281 pct. 1 lit. ... Click pentru abonare
55.
Plângerea întemeiată pe prevederile art. 340-341 C.proc.pen., introdusă în ... Vezi mai mult
Plângerea întemeiată pe prevederile art. 340-341 C.proc.pen., introdusă în fața judecătorului de cameră preliminară înainte de emiterea de către procuror ... Click pentru abonare
56.
În cazul termenului de introducere a plângerii împotriva ordonanțelor ... Vezi mai mult
În cazul termenului de introducere a plângerii împotriva ordonanțelor procurorului de clasare, dispozițiile art. 340 C.proc.pen. nu reglementează posibilitatea repunerii ... Click pentru abonare
57.
Plângerea adresată judecătorului de cameră preliminară în temeiul prevederilor ... Vezi mai mult
Plângerea adresată judecătorului de cameră preliminară în temeiul prevederilor art. 340-341 C.proc.pen., împotriva ordonanței prin care procurorul ierarhic superior a ... Click pentru abonare
58.
Plângerea împotriva ordonanței de clasare poate fi formulată doar ... Vezi mai mult
Plângerea împotriva ordonanței de clasare poate fi formulată doar de persoana care are calitatea de victimă în raportul juridic de ... Click pentru abonare
59.
Plângerea împotriva ordonanțelor procurorului de clasare poate fi formulată, ... Vezi mai mult
Plângerea împotriva ordonanțelor procurorului de clasare poate fi formulată, de persoana vătămată sau de orice altă persoană ale cărei interese ... Click pentru abonare
60.
Potrivit art. 340 C.proc.pen., plângerea împotriva ordonanței procurorului de ... Vezi mai mult
Potrivit art. 340 C.proc.pen., plângerea împotriva ordonanței procurorului de clasare se soluționează de judecătorul de cameră preliminară de la instanța ... Click pentru abonare
61.
Fundaţia C.R.J. se circumscrie categoriei de „orice persoană ale ... Vezi mai mult
Fundaţia C.R.J. se circumscrie categoriei de „orice persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate” prevăzută în art. 2781 alin. (1) ... Click pentru abonare
62.
Potrivit prevederilor art. 74 alin. (3) C.proc.pen., în cazul ... Vezi mai mult
Potrivit prevederilor art. 74 alin. (3) C.proc.pen., în cazul în care Înalta Curte de Casație și Justiție găsește cererea de ... Click pentru abonare
63.
Dacă prin aceeași ordonanță procurorul dispune atât clasarea față ... Vezi mai mult
Dacă prin aceeași ordonanță procurorul dispune atât clasarea față de o persoană, cât și disjungerea cauzei cu privire la o ... Click pentru abonare
64.
Numai ordonanțele procurorului de clasare pot forma obiectul plângerii ... Vezi mai mult
Numai ordonanțele procurorului de clasare pot forma obiectul plângerii judecătorului de cameră preliminară în temeiul art. 340-341 C.proc.pen. Ca atare, ... Click pentru abonare
65.
Competența de soluționare a plângerilor împotriva soluțiilor date de ... Vezi mai mult
Competența de soluționare a plângerilor împotriva soluțiilor date de către procuror de netrimitere în judecată revine judecătorului de cameră preliminară ... Click pentru abonare
66.
Comunicarea soluției de clasare, sub semnătura conducătorului parchetului, este ... Vezi mai mult
Comunicarea soluției de clasare, sub semnătura conducătorului parchetului, este un act administrativ care nu presupune însușirea soluției de către acesta ... Click pentru abonare
67.
Ulterior respingerii plângerii împotriva ordonanței de clasare date de ... Vezi mai mult
Ulterior respingerii plângerii împotriva ordonanței de clasare date de către procurorul ierarhic superior, persoana vătămată, precum și orice alte persoane ... Click pentru abonare
68.
În cazul în care prin rechizitoriu sunt inculpați trimiși ... Vezi mai mult
În cazul în care prin rechizitoriu sunt inculpați trimiși în judecată, dar în cadrul acestuia se dispune netrimiterea în judecată ... Click pentru abonare
69.
În măsura în care procurorul a ajuns la concluzia ... Vezi mai mult
În măsura în care procurorul a ajuns la concluzia că faptele denunțate nu există, denunțătorul nu este vătămat în interesele ... Click pentru abonare
70.
Pot fi atacate cu plângere în fața judecătorului de ... Vezi mai mult
Pot fi atacate cu plângere în fața judecătorului de cameră preliminară, după respingerea plângerii făcute conform art. 339 C.proc.pen., numai ... Click pentru abonare