Art. 338. Termenul de rezolvare

Procurorul este obligat să rezolve plângerea în termen de cel mult 20 de zile de la primire şi să comunice de îndată persoanei care a făcut plângerea un exemplar al ordonanţei. [art. 277 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
În termenul de 20 de zile nu intră și ... Vezi mai mult
În termenul de 20 de zile nu intră și termenul de 48 de ore prevăzut de art. 337 C.proc.pen. Ambele ... Click pentru abonare