Art. 335. Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale

(1) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul în care au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.
(3) Când constată că suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea-credinţă obligaţiile stabilite conform art. 318 alin. (6), procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.
(4) Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancţiunea nulităţii. Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu citarea suspectului sau, după caz, a inculpatului şi cu participarea procurorului, asupra legalităţii şi temeiniciei ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluţionarea cererii de confirmare.
(41) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând cererea de confirmare, verifică legalitatea şi temeinicia ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate. Încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă.
(5) În cazul în care s-a dispus clasarea, redeschiderea urmăririi penale are loc şi atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluţiei şi a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale. Dispoziţiile judecătorului de cameră preliminară sunt obligatorii pentru organul de urmărire penală.
(6) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia infirmă soluţia de netrimitere în judecată şi dispune redeschiderea urmăririi penale, anterior comunicării ordonanţei care cuprinde această soluţie, redeschiderea urmăririi penale nu este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară. [art. 273 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea Constituţională nu a reţinut critica potrivit căreia soluţia ... Vezi mai mult
Curtea Constituţională nu a reţinut critica potrivit căreia soluţia legislativă care asigură posibilitatea exercitării controlului judiciar doar în cazul admiterii ... Click pentru abonare
2.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 335 alin. (4) şi (41) din Codul ... Click pentru abonare
3.
Procurorul, ca titular al dreptului de a exercita acţiunea ... Vezi mai mult
Procurorul, ca titular al dreptului de a exercita acţiunea penală, este cel care decide cu privire la rezultatul urmăririi penale, ... Click pentru abonare
4.
Curtea Constituţională a reţinut, în jurisprudenţa sa, că această ... Vezi mai mult
Curtea Constituţională a reţinut, în jurisprudenţa sa, că această atribuţie este strâns legată de instituţia prescripţiei răspunderii penale, respectiv de ... Click pentru abonare
5.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte ... Vezi mai mult
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cazul infirmării unei soluţii dispuse de ... Click pentru abonare
6.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă procurorul general ... Click pentru abonare
7.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În interpretarea dispoziţiilor ... Click pentru abonare
8.
Redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul ... Vezi mai mult
Redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, atât ... Click pentru abonare
9.
Asupra redeschiderii urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară se ... Vezi mai mult
Asupra redeschiderii urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară se pronunţă în urma unei proceduri necontradictorii, care nu oferă procurorului şi ... Click pentru abonare

Doctrină

10.
Prim-procurorul sau procurorul general (al parchetului curții de apel ... Vezi mai mult
Prim-procurorul sau procurorul general (al parchetului curții de apel sau al PÎCCJ) are, în sensul art. 65 din Legea nr. ... Click pentru abonare
11.
În situația în care urmărirea penală nu a fost ... Vezi mai mult
În situația în care urmărirea penală nu a fost începută anterior adoptării soluției de clasare, nu se poate dispune redeschiderea ... Click pentru abonare
12.
Instituția redeschiderii urmăririi penale (art. 335 C.proc.pen.) se deosebește ... Vezi mai mult
Instituția redeschiderii urmăririi penale (art. 335 C.proc.pen.) se deosebește de instituția infirmării (art. 304 C.proc.pen.), cea din urmă putând fi ... Click pentru abonare
13.
Este justificat controlul ulterior al legalității și temeiniciei ordonanței ... Vezi mai mult
Este justificat controlul ulterior al legalității și temeiniciei ordonanței de redeschidere a urmăririi penale, pe de o parte pentru că ... Click pentru abonare
14.
Este nelegal ca după dispunerea unei soluții de clasare ... Vezi mai mult
Este nelegal ca după dispunerea unei soluții de clasare să se creeze un nou dosar penal, indiferent că este constituit ... Click pentru abonare
15.
În orice ipoteză, infirmarea trebuie să fie anterioară comunicării ... Vezi mai mult
În orice ipoteză, infirmarea trebuie să fie anterioară comunicării de către parchet a soluției de netrimitere în judecată. În situația ... Click pentru abonare
16.
Dacă neînceperea urmăririi penale a vizat o persoană, iar ... Vezi mai mult
Dacă neînceperea urmăririi penale a vizat o persoană, iar actele premergătoare efectuate sub imperiul reglementării anterioare pot fi considerate ca ... Click pentru abonare
17.
Art. 335 alin. 1 C.proc.pen. are ca premisă că ... Vezi mai mult
Art. 335 alin. 1 C.proc.pen. are ca premisă că înainte de comunicarea celor interesați în cauză, soluția de netrimitere în ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

18.
Cum în cauză a fost audiat în calitate de ... Vezi mai mult
Cum în cauză a fost audiat în calitate de martor doar numitul (…), judecătorul de cameră preliminară apreciază că se ... Click pentru abonare
19.
În cauză se impune continuarea urmăririi penale pentru identificarea ... Vezi mai mult
În cauză se impune continuarea urmăririi penale pentru identificarea persoanelor care dețin și folosesc locuința unde s-a efectuat constatarea, audierea ... Click pentru abonare
20.
În cazul în care infirmarea ordonanţei de clasare emise ... Vezi mai mult
În cazul în care infirmarea ordonanţei de clasare emise de procurorul din cadrul unei secţii a Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi ... Click pentru abonare
21.
În cazul în care procurorul ierarhic superior constată lipsa ... Vezi mai mult
În cazul în care procurorul ierarhic superior constată lipsa unei anchete efective, infirmă ordonanţa de clasare şi dispune redeschiderea urmăririi ... Click pentru abonare
22.
Interpretarea sistematică a dispoziţiilor Codului de procedură penală incidente ... Vezi mai mult
Interpretarea sistematică a dispoziţiilor Codului de procedură penală incidente în materia competenţei judecătorului de cameră preliminară conduce la concluzia că, ... Click pentru abonare
23.
Actele premergătoare urmăririi penale efectuate sub imperiul Codului de ... Vezi mai mult
Actele premergătoare urmăririi penale efectuate sub imperiul Codului de procedură penală anterior și care au fost evaluate de procurorul de ... Click pentru abonare
24.
Art. 335 alin. 4 C.proc.pen. sancționează cu nulitatea absolută ... Vezi mai mult
Art. 335 alin. 4 C.proc.pen. sancționează cu nulitatea absolută ordonanța de redeschidere a urmăririi penale dacă nu s-a sesizat judecătorul ... Click pentru abonare
25.
Actele premergătoare au fost limitate doar la actele necesare ... Vezi mai mult
Actele premergătoare au fost limitate doar la actele necesare pentru a se aprecia dacă se impune sau nu începerea urmăririi ... Click pentru abonare
26.
O decizie a parchetului de încetare în mod definitiv ... Vezi mai mult
O decizie a parchetului de încetare în mod definitiv a urmăririi penale, sub rezerva redeschiderii sau a anulării sale, fără ... Click pentru abonare
27.
O ordonanță de netrimitere în judecată care împiedică, în ... Vezi mai mult
O ordonanță de netrimitere în judecată care împiedică, în statul contractant în care a fost dată această ordonanță, o nouă ... Click pentru abonare
28.
În perioada actelor premergătoare urmăririi penale, independent de situația ... Vezi mai mult
În perioada actelor premergătoare urmăririi penale, independent de situația sa procedurală în fața autorităților interne, reclamantul avea, în conformitate cu ... Click pentru abonare
29.
Articolul 6 parag. 1 din Convenție impune statelor contractante ... Vezi mai mult
Articolul 6 parag. 1 din Convenție impune statelor contractante datoria de a-și organiza sistemele judiciare astfel încât instanțele să poată ... Click pentru abonare