Art. 335. Reluarea în caz de redeschidere a urmăririi penale

(1) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia constată, ulterior, că nu a existat împrejurarea pe care se întemeia clasarea, infirmă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale. Dispoziţiile art. 317 se aplică în mod corespunzător.
(2) În cazul în care au apărut fapte sau împrejurări noi din care rezultă că a dispărut împrejurarea pe care se întemeia clasarea, procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.
(3) Când constată că suspectul sau inculpatul nu şi-a îndeplinit cu rea-credinţă obligaţiile stabilite conform art. 318 alin. (6), procurorul revocă ordonanţa şi dispune redeschiderea urmăririi penale.
(4) Redeschiderea urmăririi penale este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, în termen de cel mult 3 zile, sub sancţiunea nulităţii. Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu citarea suspectului sau, după caz, a inculpatului şi cu participarea procurorului, asupra legalităţii şi temeiniciei ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluţionarea cererii de confirmare.
(41) Judecătorul de cameră preliminară, soluţionând cererea de confirmare, verifică legalitatea şi temeinicia ordonanţei prin care s-a dispus redeschiderea urmăririi penale pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a oricăror înscrisuri noi prezentate. Încheierea judecătorului de cameră preliminară este definitivă.
(5) În cazul în care s-a dispus clasarea, redeschiderea urmăririi penale are loc şi atunci când judecătorul de cameră preliminară a admis plângerea împotriva soluţiei şi a trimis cauza la procuror în vederea completării urmăririi penale. Dispoziţiile judecătorului de cameră preliminară sunt obligatorii pentru organul de urmărire penală.
(6) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia infirmă soluţia de netrimitere în judecată şi dispune redeschiderea urmăririi penale, anterior comunicării ordonanţei care cuprinde această soluţie, redeschiderea urmăririi penale nu este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară. [art. 273 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Dispoziţiile art. 335 alin. (4 ind. 1) teza a ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 335 alin. (4 ind. 1) teza a doua din Codul de procedură penală prin raportare la cele ale ... Click pentru abonare
2.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în ... Vezi mai mult
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 335 alin. (4) şi (41) din Codul ... Click pentru abonare
3.
Dispozițiile art. 335 alin. 2 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 335 alin. 2 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile constituționale ale art. 1 ... Click pentru abonare
4.
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte ... Vezi mai mult
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cazul infirmării unei soluţii dispuse de ... Click pentru abonare
5.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă procurorul general ... Click pentru abonare
6.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „În interpretarea dispoziţiilor ... Click pentru abonare
7.
Dispozițiile art. 335 alin. 4 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 335 alin. 4 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile constituționale ale art. 21 ... Click pentru abonare
8.
În cadrul controlului a priori, Curtea a analizat intenția ... Vezi mai mult
În cadrul controlului a priori, Curtea a analizat intenția legiuitorului de modificare a dispozițiilor art. 335 alin. 1 C.proc.pen., în ... Click pentru abonare
9.
Dispozițiile art. 335 alin. 6 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 335 alin. 6 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile constituționale ale art. 16 ... Click pentru abonare
10.
Dispozițiile art. 335 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 335 alin. 1 C.proc.pen. au fost supuse controlului de constituționalitate prin raportare la prevederile constituționale ale art. 16, ... Click pentru abonare
11.
Dispozițiile art. 335 alin. (4) teza a doua din ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 335 alin. (4) teza a doua din Codul de procedură penală au fost supuse controlului de constituționalitate prin ... Click pentru abonare
12.
Redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul ... Vezi mai mult
Redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară, atât ... Click pentru abonare
13.
Asupra redeschiderii urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară se ... Vezi mai mult
Asupra redeschiderii urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară se pronunţă în urma unei proceduri necontradictorii, care nu oferă procurorului şi ... Click pentru abonare

Doctrină

14.
Prim-procurorul sau procurorul general (al parchetului curții de apel ... Vezi mai mult
Prim-procurorul sau procurorul general (al parchetului curții de apel sau al PÎCCJ) are, în sensul art. 65 din Legea nr. ... Click pentru abonare
15.
În situația în care urmărirea penală nu a fost ... Vezi mai mult
În situația în care urmărirea penală nu a fost începută anterior adoptării soluției de clasare, nu se poate dispune redeschiderea ... Click pentru abonare
16.
Instituția redeschiderii urmăririi penale (art. 335 C.proc.pen.) se deosebește ... Vezi mai mult
Instituția redeschiderii urmăririi penale (art. 335 C.proc.pen.) se deosebește de instituția infirmării (art. 304 C.proc.pen.), cea din urmă putând fi ... Click pentru abonare
17.
Este justificat controlul ulterior al legalității și temeiniciei ordonanței ... Vezi mai mult
Este justificat controlul ulterior al legalității și temeiniciei ordonanței de redeschidere a urmăririi penale, pe de o parte pentru că ... Click pentru abonare
18.
Este nelegal ca după dispunerea unei soluții de clasare ... Vezi mai mult
Este nelegal ca după dispunerea unei soluții de clasare să se creeze un nou dosar penal, indiferent că este constituit ... Click pentru abonare
19.
În orice ipoteză, infirmarea trebuie să fie anterioară comunicării ... Vezi mai mult
În orice ipoteză, infirmarea trebuie să fie anterioară comunicării de către parchet a soluției de netrimitere în judecată. În situația ... Click pentru abonare
20.
Dacă neînceperea urmăririi penale a vizat o persoană, iar ... Vezi mai mult
Dacă neînceperea urmăririi penale a vizat o persoană, iar actele premergătoare efectuate sub imperiul reglementării anterioare pot fi considerate ca ... Click pentru abonare
21.
Art. 335 alin. 1 C.proc.pen. are ca premisă că ... Vezi mai mult
Art. 335 alin. 1 C.proc.pen. are ca premisă că înainte de comunicarea celor interesați în cauză, soluția de netrimitere în ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

22.
Procedura reglementată de dispozițiile art. 335 alin. 4 și ... Vezi mai mult
Procedura reglementată de dispozițiile art. 335 alin. 4 și 4 ind. 1 Cod procedură penală obligă judecătorul să verifice legalitatea ... Click pentru abonare
23.
Judecătorul de cameră preliminară constată că este corectă concluzia ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară constată că este corectă concluzia cuprinsă în ordonanţa supusă confirmării că este netemeinică pronunţarea unei soluţii ... Click pentru abonare
24.
Cum în cauză a fost audiat în calitate de ... Vezi mai mult
Cum în cauză a fost audiat în calitate de martor doar numitul (…), judecătorul de cameră preliminară apreciază că se ... Click pentru abonare
25.
În cauză se impune continuarea urmăririi penale pentru identificarea ... Vezi mai mult
În cauză se impune continuarea urmăririi penale pentru identificarea persoanelor care dețin și folosesc locuința unde s-a efectuat constatarea, audierea ... Click pentru abonare
26.
În cazul în care infirmarea ordonanţei de clasare emise ... Vezi mai mult
În cazul în care infirmarea ordonanţei de clasare emise de procurorul din cadrul unei secţii a Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi ... Click pentru abonare
27.
În cazul în care procurorul ierarhic superior constată lipsa ... Vezi mai mult
În cazul în care procurorul ierarhic superior constată lipsa unei anchete efective, infirmă ordonanţa de clasare şi dispune redeschiderea urmăririi ... Click pentru abonare
28.
Interpretarea sistematică a dispoziţiilor Codului de procedură penală incidente ... Vezi mai mult
Interpretarea sistematică a dispoziţiilor Codului de procedură penală incidente în materia competenţei judecătorului de cameră preliminară conduce la concluzia că, ... Click pentru abonare
29.
Analizând ordonanța de redeschidere a urmăririi penale, judecătorul de ... Vezi mai mult
Analizând ordonanța de redeschidere a urmăririi penale, judecătorul de cameră preliminară constată că, deși persoana în cauză nu a fost ... Click pentru abonare
30.
Actele premergătoare urmăririi penale efectuate sub imperiul Codului de ... Vezi mai mult
Actele premergătoare urmăririi penale efectuate sub imperiul Codului de procedură penală anterior și care au fost evaluate de procurorul de ... Click pentru abonare
31.
Soluția de clasare presupune închiderea urmăririi penale și dezînvestirea ... Vezi mai mult
Soluția de clasare presupune închiderea urmăririi penale și dezînvestirea procurorului, obligând procurorul să dispună redeschiderea urmăririi penale în eventualitatea reluării ... Click pentru abonare
32.
Probele noi, care confirmă corectitudinea acțiunilor procurorului, constau în ... Vezi mai mult
Probele noi, care confirmă corectitudinea acțiunilor procurorului, constau în declarațiile martorilor și în rezultatele expertizei criminalistice. Aceasta a relevat că ... Click pentru abonare
33.
Art. 335 alin. 4 C.proc.pen. sancționează cu nulitatea absolută ... Vezi mai mult
Art. 335 alin. 4 C.proc.pen. sancționează cu nulitatea absolută ordonanța de redeschidere a urmăririi penale dacă nu s-a sesizat judecătorul ... Click pentru abonare
34.
Actele premergătoare au fost limitate doar la actele necesare ... Vezi mai mult
Actele premergătoare au fost limitate doar la actele necesare pentru a se aprecia dacă se impune sau nu începerea urmăririi ... Click pentru abonare
35.
O decizie a parchetului de încetare în mod definitiv ... Vezi mai mult
O decizie a parchetului de încetare în mod definitiv a urmăririi penale, sub rezerva redeschiderii sau a anulării sale, fără ... Click pentru abonare
36.
Efectuând verificarea conform art. 335 alin. (4) C.proc.pen., prin ... Vezi mai mult
Efectuând verificarea conform art. 335 alin. (4) C.proc.pen., prin care s-a dispus redeschiderea cazului, judecătorul de cameră preliminară constată că ... Click pentru abonare
37.
Ordonanța de redeschidere a urmăririi penale a fost validată ... Vezi mai mult
Ordonanța de redeschidere a urmăririi penale a fost validată de către un judecător de cameră preliminară dintr-o instanță inferioară celei ... Click pentru abonare
38.
O ordonanță de netrimitere în judecată care împiedică, în ... Vezi mai mult
O ordonanță de netrimitere în judecată care împiedică, în statul contractant în care a fost dată această ordonanță, o nouă ... Click pentru abonare
39.
În perioada actelor premergătoare urmăririi penale, independent de situația ... Vezi mai mult
În perioada actelor premergătoare urmăririi penale, independent de situația sa procedurală în fața autorităților interne, reclamantul avea, în conformitate cu ... Click pentru abonare
40.
Articolul 6 parag. 1 din Convenție impune statelor contractante ... Vezi mai mult
Articolul 6 parag. 1 din Convenție impune statelor contractante datoria de a-și organiza sistemele judiciare astfel încât instanțele să poată ... Click pentru abonare