Art. 324. Falsificarea unei înregistrări tehnice

(1) Falsificarea unei înregistrări tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestării unor împrejurări necorespunzătoare adevărului sau omisiunea înregistrării unor date sau împrejurări, dacă a fost urmată de folosirea de către făptuitor a înregistrării ori de încredinţarea acesteia unei alte persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează folosirea unei înregistrări tehnice falsificate în vederea producerii unei consecinţe juridice.
(3) Prin înregistrare tehnică, în sensul prezentului articol, se înţelege atestarea unei valori, greutăţi, măsuri ori a desfăşurării unui eveniment, realizată, în tot sau în parte, în mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat şi care este destinată a proba un anumit fapt, în vederea producerii de consecinţe juridice.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Infracțiunea se poate comite și cu intenție indirectă. [V. ... Vezi mai mult
Infracțiunea se poate comite și cu intenție indirectă. [V. Cioclei, C. Rotaru, A.R. Trandafir, Drept penal. Partea specială II, Curs ... Click pentru abonare
2.
Infracțiunea se comite cu intenție directă. [M. Udroiu, Drept ... Vezi mai mult
Infracțiunea se comite cu intenție directă. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția 6, Ed. C.H. Beck, București, 2019, p. ... Click pentru abonare
3.
Forma de vinovăție este intenția directă, întrucât, autorul, realizând ... Vezi mai mult
Forma de vinovăție este intenția directă, întrucât, autorul, realizând atât acțiunea de falsificarea, cât și acțiunea de folosirea înregistrării (sau ... Click pentru abonare