Art. 322. Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

(1) Falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin vreunul dintre modurile prevăzute în art. 320 sau art. 321, dacă făptuitorul foloseşte înscrisul falsificat ori îl încredinţează altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
(2) Tentativa se pedepseşte. [art. 290 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de înscrisuri sub semnătură ... Vezi mai mult
Folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de înscrisuri sub semnătură privată falsificate, care a avut ca rezultat obţinerea, pe nedrept, de ... Click pentru abonare
2.
Fapta de evidenţiere în actele contabile sau în alte ... Vezi mai mult
Fapta de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ... Click pentru abonare

Doctrină

3.
Cel care ajută la contrafacerea înscrisului va avea calitatea ... Vezi mai mult
Cel care ajută la contrafacerea înscrisului va avea calitatea de complice la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată. ... Click pentru abonare
4.
Infracțiunea se poate săvârși și cu intenție indirectă. [V. ... Vezi mai mult
Infracțiunea se poate săvârși și cu intenție indirectă. [V. Cioclei, C. Rotaru, A.R. Trandafir, Drept penal. Partea specială II, Curs ... Click pentru abonare
5.
Încadrarea juridică a faptei persoanei constând în determinarea ori ... Vezi mai mult
Încadrarea juridică a faptei persoanei constând în determinarea ori înlesnirea sau ajutorul la falsificarea unui înscris sub semnătură privată, urmată ... Click pentru abonare
6.
Se va reține coautoratul la infracțiune dacă persoanele realizează ... Vezi mai mult
Se va reține coautoratul la infracțiune dacă persoanele realizează împreună acte de executare a acțiunilor prevăzute de norma de incriminare, ... Click pentru abonare
7.
Dacă o A îl determină sau îl ajută pe ... Vezi mai mult
Dacă o A îl determină sau îl ajută pe B să falsifice prin contrafacere sau alterare un document, iar A ... Click pentru abonare
8.
Falsul se poate realiza și prin simulația cu privire ... Vezi mai mult
Falsul se poate realiza și prin simulația cu privire la oricare dintre elementele actului, însă nu orice simulație, ci doar ... Click pentru abonare
9.
Infracțiunea se săvârșește cu intenție directă. [I. Nedelcu, Noul ... Vezi mai mult
Infracțiunea se săvârșește cu intenție directă. [I. Nedelcu, Noul Cod Penal comentat, ed. a 2-a, p. 1082, în M. Udroiu, ... Click pentru abonare
10.
Tentativa există atunci când a început executarea acțiunii aptă ... Vezi mai mult
Tentativa există atunci când a început executarea acțiunii aptă a consuma infracțiunea (folosirea sau încredințarea în acest scop unei alte ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

11.
Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată este ... Vezi mai mult
Infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată este o infracţiune de pericol, aceasta constând în falsificarea unui înscris sub ... Click pentru abonare
12.
Orice acțiune comisă după consumarea infracţiunii nu mai poate ... Vezi mai mult
Orice acțiune comisă după consumarea infracţiunii nu mai poate conduce la neîntrunirea elementelor constitutive ale acesteia. Curtea arată că nu ... Click pentru abonare
13.
Prin sentința apelată s-a dispus achitarea inculpatului, prima instanţă ... Vezi mai mult
Prin sentința apelată s-a dispus achitarea inculpatului, prima instanţă reținând în esență că faptele imputate inculpatului au avut loc după ... Click pentru abonare
14.
Instanţa de fond reţine în mod greşit că inculpatul ... Vezi mai mult
Instanţa de fond reţine în mod greşit că inculpatul nu a săvârşit infracţiunea, pentru că nu avea calitatea legală de ... Click pentru abonare
15.
Participaţia penală la comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri ... Vezi mai mult
Participaţia penală la comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută în art. 322 C.pen., care priveşte un ... Click pentru abonare
16.
Menționarea unor date nereale în cuprinsul contractului de asistență ... Vezi mai mult
Menționarea unor date nereale în cuprinsul contractului de asistență juridică și împuternicirii avocațiale, după încheierea lor, de către avocat, constituie ... Click pentru abonare
17.
Pentru dovedirea acuzației de fals în înscrisuri sub semnătură ... Vezi mai mult
Pentru dovedirea acuzației de fals în înscrisuri sub semnătură privată, situația de fapt trebuie să conducă la stabilirea următoarelor elemente: ... Click pentru abonare
18.
Inculpata a săvârșit infracțiunea de abuz în serviciu, fiind ... Vezi mai mult
Inculpata a săvârșit infracțiunea de abuz în serviciu, fiind îndeplinite elementele constitutive ale infracțiunii, atât din punct de vedere obiectiv, ... Click pentru abonare
19.
Constituie infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată ... Vezi mai mult
Constituie infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii ori a ... Click pentru abonare
20.
Infracțiunea constă în falsificarea unui înscris sub semnătură privată ... Vezi mai mult
Infracțiunea constă în falsificarea unui înscris sub semnătură privată prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau alterarea înscrisului în orice ... Click pentru abonare
21.
Latura subiectivă a infracțiunii de fals în înscrisuri sub ... Vezi mai mult
Latura subiectivă a infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată presupune vinovăția făptuitorului sub forma intenției directe deoarece, prin ... Click pentru abonare
22.
Fapta de a întocmi, semna și promova în numele ... Vezi mai mult
Fapta de a întocmi, semna și promova în numele unei alte persoane o cerere de chemare în judecată în fața ... Click pentru abonare
23.
Fapta de a întocmi file CEC, semnate sub o ... Vezi mai mult
Fapta de a întocmi file CEC, semnate sub o identitate falsă și de a le folosi pentru ridicarea unor mărfuri ... Click pentru abonare
24.
Infracțiunea trebuie să se realizeze în una din modalitățile ... Vezi mai mult
Infracțiunea trebuie să se realizeze în una din modalitățile prevăzute de lege și înscrisul astfel falsificat trebuie să fie folosit ... Click pentru abonare
25.
Infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată are ... Vezi mai mult
Infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată are în componența laturii obiective două acțiuni: una de falsificare și alta ... Click pentru abonare
26.
Dacă înscrisul nu arată ca un înscris adevărat, orice ... Vezi mai mult
Dacă înscrisul nu arată ca un înscris adevărat, orice persoană putând realiza că este inapt a produce consecințe juridice, nu ... Click pentru abonare
27.
Falsificarea unor acte contabile ale unei societăți comerciale private ... Vezi mai mult
Falsificarea unor acte contabile ale unei societăți comerciale private prin modificări, ștersături și adăugiri și folosirea lor la întocmirea evidențelor ... Click pentru abonare
28.
Ordinul de plată constituie titlu pentru efectuarea plăților. Deși ... Vezi mai mult
Ordinul de plată constituie titlu pentru efectuarea plăților. Deși acesta nu are putere circulatorie, transferul sumei de bani nu se ... Click pentru abonare
29.
Întocmirea și semnarea unei cereri de eliberare a unui ... Vezi mai mult
Întocmirea și semnarea unei cereri de eliberare a unui certificat de urbanism și semnarea, pentru o altă persoană, cu numele ... Click pentru abonare
30.
Întocmirea și semnarea unei cereri în numele altei persoane, ... Vezi mai mult
Întocmirea și semnarea unei cereri în numele altei persoane, persoană căreia i-a fost încredințată cererea spre folosire, cu consimțământul titularului ... Click pentru abonare