Art. 320. Falsul material în înscrisuri oficiale

(1) Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de natură să producă consecinţe juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Falsul prevăzut în alin. (1), săvârşit de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(3) Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producătoare de consecinţe juridice.
(4) Tentativa se pedepseşte. [art. 288 C.pen. 1969]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Înscrisul oficial falsificat reprezintă produsul infracțiunii, și nu obiectul ... Vezi mai mult
Înscrisul oficial falsificat reprezintă produsul infracțiunii, și nu obiectul său material. [M. Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ediția 6, Ed. ... Click pentru abonare
2.
Chiar dacă înscrisul falsificat este afectat de o cauză ... Vezi mai mult
Chiar dacă înscrisul falsificat este afectat de o cauză de nulitate relativă, fapta va fi tipică. [M. Udroiu, Drept penal. ... Click pentru abonare
3.
Este greșită distincția între subiect pasiv principal și subiect ... Vezi mai mult
Este greșită distincția între subiect pasiv principal și subiect pasiv eventual – persoana lezată în drepturile sale de înscrisul falsificat, ... Click pentru abonare
4.
Îndreptarea erorii materiale sau a unei lacune din cuprinsul ... Vezi mai mult
Îndreptarea erorii materiale sau a unei lacune din cuprinsul înscrisului nu conduce la reținerea infracțiunii. [M. Udroiu, Drept penal. Partea ... Click pentru abonare
5.
Infracțiunile de fals, în varianta întocmirii sau contrafacerii unui ... Vezi mai mult
Infracțiunile de fals, în varianta întocmirii sau contrafacerii unui înscris, sunt infracțiuni de rezultat, determinând apariția înscrisului inexistent anterior, însă ... Click pentru abonare
6.
Aptitudinea actului de a produce consecințe juridice – cerință ... Vezi mai mult
Aptitudinea actului de a produce consecințe juridice – cerință pentru existența infracțiunii – trebuie să se refere la consecințe juridice ... Click pentru abonare
7.
Înscrisul reprezintă obiectul material al infracțiunii. Este lipsit de ... Vezi mai mult
Înscrisul reprezintă obiectul material al infracțiunii. Este lipsit de relevanță dacă a fost falsificat total sau în parte, dacă falsul ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

8.
Hotărârea instanței de apel prin care se statuează definitiv ... Vezi mai mult
Hotărârea instanței de apel prin care se statuează definitiv asupra existenței infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale (în sensul ... Click pentru abonare
9.
Falsificarea filelor registrului de valori din cadrul biroului executorului ... Vezi mai mult
Falsificarea filelor registrului de valori din cadrul biroului executorului judecătoresc, prin adăugarea unor menţiuni nereale după completarea filelor, săvârşită de ... Click pentru abonare
10.
Prin „falsificare” se înțelege atât denaturarea unui înscris adevărat, ... Vezi mai mult
Prin „falsificare” se înțelege atât denaturarea unui înscris adevărat, cât și plăsmuirea în întregime a unui înscris. Astfel, întocmirea unei ... Click pentru abonare
11.
Plăsmuirea unui înscris oficial, integral sau parțial, conduce la ... Vezi mai mult
Plăsmuirea unui înscris oficial, integral sau parțial, conduce la reținerea infracțiunii de fals în înscrisuri oficiale fără a fi necesar ... Click pentru abonare