Art. 318. Renunţarea la urmărire penală

(1) În cazul infracţiunilor pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau pedeapsa închisorii de cel mult 7 ani, procurorul poate renunţa la urmărirea penală când constată că nu există un interes public în urmărirea faptei.
(2) Interesul public se analizează în raport cu:
a) conţinutul faptei şi împrejurările concrete de săvârşire a faptei;
b) modul şi mijloacele de săvârşire a faptei;
c) scopul urmărit;
d) urmările produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii;
e) eforturile organelor de urmărire penală necesare pentru desfăşurarea procesului penal prin raportare la gravitatea faptei şi la timpul scurs de la data săvârşirii acesteia;
f) atitudinea procesuală a persoanei vătămate;
g) existenţa unei disproporţii vădite între cheltuielile pe care le-ar implica desfăşurarea procesului penal şi gravitatea urmărilor produse sau care s-ar fi putut produce prin săvârşirea infracţiunii.
(3) Când autorul faptei este cunoscut, la aprecierea interesului public sunt avute în vedere şi persoana suspectului sau a inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, atitudinea suspectului sau a inculpatului după săvârşirea infracţiunii şi eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii.
(4) Atunci când autorul faptei nu este identificat, se poate dispune renunţarea la urmărirea penală prin raportare doar la criteriile prevăzute la alin. (2) lit. a), b), e) şi g).
(5) Nu se poate dispune renunţarea la urmărirea penală pentru infracţiunile care au avut ca urmare moartea victimei.
(6) Procurorul poate dispune, după consultarea suspectului sau a inculpatului, ca acesta să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele obligaţii:
a) să înlăture consecinţele faptei penale sau să repare paguba produsă ori să convină cu partea civilă o modalitate de reparare a acesteia;
b) să ceară public scuze persoanei vătămate;
c) să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 60 de zile, în afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această muncă;
d) să frecventeze un program de consiliere.
(7) În cazul în care procurorul dispune ca suspectul sau inculpatul să îndeplinească obligaţiile prevăzute la alin. (6), stabileşte prin ordonanţă termenul până la care acestea urmează a fi îndeplinite, care nu poate fi mai mare de 6 luni sau de 9 luni pentru obligaţii asumate prin acord de mediere încheiat cu partea civilă şi care curge de la comunicarea ordonanţei.
(8) Ordonanţa de renunţare la urmărire cuprinde, după caz, menţiunile prevăzute la art. 286 alin. (2), precum şi dispoziţii privind măsurile dispuse conform alin. (6) din prezentul articol şi art. 315 alin. (2) – (4), termenul până la care trebuie îndeplinite obligaţiile prevăzute la alin. (6) din prezentul articol şi sancţiunea nedepunerii dovezilor la procuror, precum şi cheltuielile judiciare.
(9) În cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a obligaţiilor în termenul prevăzut la alin. (7), procurorul revocă ordonanţa. Sarcina de a face dovada îndeplinirii obligaţiilor sau prezentarea motivelor de neîndeplinire a acestora revine suspectului ori inculpatului.
(10) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală este verificată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, iar când a fost întocmită de acesta, verificarea se face de procurorul ierarhic superior. Când a fost întocmită de un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ordonanţa este verificată de procurorul-şef de secţie, iar când a fost întocmită de acesta, verificarea se face de către procurorul general al acestui parchet.
(11) Dispoziţiile alin. (10) se aplică în mod corespunzător atunci când ierarhia funcţiilor într-o structură a parchetului e stabilită prin lege specială.
(12) Ordonanţa prin care s-a dispus renunţarea la urmărirea penală, verificată potrivit alin. (10), se comunică în copie, după caz, persoanei care a făcut sesizarea, părţilor, suspectului, persoanei vătămate şi altor persoane interesate şi se transmite, spre confirmare, în termen de 10 zile de la data la care a fost emisă, judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.
(13) Judecătorul de cameră preliminară stabileşte termenul de soluţionare şi dispune citarea persoanelor prevăzute la alin. (12).
(14) Judecătorul de cameră preliminară hotărăşte prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu citarea persoanelor prevăzute la alin. (12), precum şi cu participarea procurorului, asupra legalităţii şi temeiniciei soluţiei de renunţare la urmărirea penală. Neprezentarea persoanelor legal citate nu împiedică soluţionarea cererii de confirmare.
(15) Judecătorul de cameră preliminară verifică legalitatea şi temeinicia soluţiei de renunţare la urmărirea penală pe baza lucrărilor şi a materialului din dosarul de urmărire penală şi a înscrisurilor noi prezentate şi, prin încheiere, admite sau respinge cererea de confirmare formulată de procuror. În cazul în care respinge cererea de confirmare, judecătorul de cameră preliminară:
a) desfiinţează soluţia de renunţare la urmărire penală şi trimite cauza la procuror pentru a începe sau a completa urmărirea penală ori, după caz, pentru a pune în mişcare acţiunea penală şi a completa urmărirea penală;
b) desfiinţează soluţia de renunţare la urmărirea penală şi dispune clasarea.
(16) Încheierea prin care s-a pronunţat una dintre soluţiile prevăzute la alin. (15) este definitivă. În cazul în care judecătorul a respins cererea de confirmare a soluţiei de renunţare la urmărirea penală, o nouă renunţare nu mai poate fi dispusă, indiferent de motivul invocat.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Curtea a constatat că dispoziţiile art. 318 din Codul ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că dispoziţiile art. 318 din Codul de procedură penală – interpretate în contextul normelor procesual penale referitoare ... Click pentru abonare
2.
Curtea constată că, în speţă, reprezentantul Ministerului Public a ... Vezi mai mult
Curtea constată că, în speţă, reprezentantul Ministerului Public a solicitat respingerea cererii de confirmare, desfiinţarea soluţiei de renunţare la urmărirea ... Click pentru abonare
3.
Curtea constată că dispoziţiile art. 318 alin. (16) fraza ... Vezi mai mult
Curtea constată că dispoziţiile art. 318 alin. (16) fraza a doua din Codul de procedură penală vizează imposibilitatea dispunerii unei ... Click pentru abonare
4.
Curtea observă că, în cauză, judecătorul de cameră preliminară ... Vezi mai mult
Curtea observă că, în cauză, judecătorul de cameră preliminară a fost învestit pentru prima dată cu o cerere de confirmare ... Click pentru abonare
5.
Stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare ... Vezi mai mult
Stabilirea competenţei instanţelor judecătoreşti şi instituirea regulilor de desfăşurare a procesului, deci şi reglementarea căilor de atac, constituie atributul exclusiv ... Click pentru abonare
6.
Limitarea mijloacelor de probă pe baza cărora judecătorul de ... Vezi mai mult
Limitarea mijloacelor de probă pe baza cărora judecătorul de cameră preliminară soluţionează cererea de confirmare a soluţiei de renunţare la ... Click pentru abonare
7.
În ipoteza invocată de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, aceea ... Vezi mai mult
În ipoteza invocată de autorul excepţiei de neconstituţionalitate, aceea a desfiinţării de către judecătorul de cameră preliminară a soluţiei de ... Click pentru abonare
8.
Chiar dacă modalitatea de soluţionare a acţiunii civile exercitate ... Vezi mai mult
Chiar dacă modalitatea de soluţionare a acţiunii civile exercitate în procesul penal nu este reglementată în mod expres în cuprinsul ... Click pentru abonare
9.
Spre deosebire de renunţarea la aplicarea unei pedepse care ... Vezi mai mult
Spre deosebire de renunţarea la aplicarea unei pedepse care este o instituţie de drept material ce priveşte, în sens larg, ... Click pentru abonare
10.
Curtea reţine că instituţia renunţării la urmărirea penală reprezintă ... Vezi mai mult
Curtea reţine că instituţia renunţării la urmărirea penală reprezintă o excepţie de la principiul legalităţii procesului penal, specific dreptului continental, ... Click pentru abonare
11.
Curtea constată că dispoziţiile art. 318 alin. (16) teza ... Vezi mai mult
Curtea constată că dispoziţiile art. 318 alin. (16) teza întâi din Codul de procedură penală – care vizează lipsa unei ... Click pentru abonare
12.
Curtea a statuat că limitarea mijloacelor de probă pe ... Vezi mai mult
Curtea a statuat că limitarea mijloacelor de probă pe baza cărora judecătorul de cameră preliminară soluţionează cererea de confirmare a ... Click pentru abonare
13.
„Interesul public”, astfel cum acesta este prevăzut la art. ... Vezi mai mult
„Interesul public”, astfel cum acesta este prevăzut la art. 318 din Codul de procedură penală, trebuie interpretat în corelaţie cu ... Click pentru abonare
14.
În ipoteza renunţării la urmărirea penală faţă de un ... Vezi mai mult
În ipoteza renunţării la urmărirea penală faţă de un suspect sau inculpat minor care a împlinit vârsta de 16 ani ... Click pentru abonare
15.
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei ... Vezi mai mult
Este inadmisibilă sesizarea prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept: ... Click pentru abonare
16.
În ceea ce priveşte sintagma „interes public”, criticată de ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte sintagma „interes public”, criticată de autorul excepţiei, Curtea reţine că enumerarea în cuprinsul prevederilor art. 318 ... Click pentru abonare
17.
În Statele Unite ale Americii, pentru a renunţa la ... Vezi mai mult
În Statele Unite ale Americii, pentru a renunţa la acuzare pentru motivul lipsei unui interes substanţial federal, procurorul are în ... Click pentru abonare
18.
Soluţia legislativă cuprinsă în art. 3 alin. (3) teza ... Vezi mai mult
Soluţia legislativă cuprinsă în art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală conform căreia exercitarea funcţiei ... Click pentru abonare

Doctrină

19.
Suspectul/inculpatul față de care s-a dispus de către procuror, ... Vezi mai mult
Suspectul/inculpatul față de care s-a dispus de către procuror, prin ordonanță, renunțarea la urmărirea penală ulterior confirmată de judecătorul de ... Click pentru abonare
20.
În procedura prevăzută la alin. (14) se pot complini, ... Vezi mai mult
În procedura prevăzută la alin. (14) se pot complini, în fața judecătorului, lipsurile de ordin formal ale urmăririi penale, acelea ... Click pentru abonare
21.
Efectele interdicției din alin. (16) nu se produc decât ... Vezi mai mult
Efectele interdicției din alin. (16) nu se produc decât în măsura în care judecătorul a respins cererea de confirmare pentru ... Click pentru abonare
22.
Măsurile de siguranță cu caracter medical se pot dispune ... Vezi mai mult
Măsurile de siguranță cu caracter medical se pot dispune de către judecător numai după ce soluția de renunțare la urmărirea ... Click pentru abonare
23.
În ipoteza în care judecătorul de cameră preliminară respinge ... Vezi mai mult
În ipoteza în care judecătorul de cameră preliminară respinge cererea de confirmare a renunțării la urmărire penală, constată că fapta ... Click pentru abonare
24.
Soluția de renunțare la urmărire penală poate fi dispusă ... Vezi mai mult
Soluția de renunțare la urmărire penală poate fi dispusă și in rem. [M. Udroiu, Procedură penală. Partea specială, Ediția 6, ... Click pentru abonare
25.
În practica judiciară s-au evidențiat anumite criterii de oportunitate ... Vezi mai mult
În practica judiciară s-au evidențiat anumite criterii de oportunitate în ce privește necesitatea tragerii la răspundere penală, cum ar fi: ... Click pentru abonare
26.
Interesul public se evaluează în funcție de fapta și ... Vezi mai mult
Interesul public se evaluează în funcție de fapta și toate împrejurările de săvârșire, modul și mijloacele de comitere, urmările produse ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

27.
Interesul public se analizează în raport cu conţinutul faptei, ... Vezi mai mult
Interesul public se analizează în raport cu conţinutul faptei, modul şi mijloacele de săvârşire, cu împrejurările concrete de săvârşire, eforturile ... Click pentru abonare
28.
Judecătorul de cameră preliminară constată că nu au fost ... Vezi mai mult
Judecătorul de cameră preliminară constată că nu au fost corect evaluate de către organul de urmărire penală starea de fapt, ... Click pentru abonare
29.
Renunţarea la urmărirea penală este o instituţie bazată pe ... Vezi mai mult
Renunţarea la urmărirea penală este o instituţie bazată pe principiul oportunităţii, prin care se urmăreşte gestionarea eficientă a resurselor disponibile ... Click pentru abonare
30.
Din actele de la dosar rezultă că urmare a ... Vezi mai mult
Din actele de la dosar rezultă că urmare a refuzului de plată solicitat de către persoana vătămată a fost inițiată ... Click pentru abonare