Art. 316. Înştiinţarea despre clasare

(1) Ordonanţa de clasare se comunică în copie persoanei care a făcut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, după caz, altor persoane interesate. Dacă ordonanţa nu cuprinde motivele de fapt şi de drept, se comunică şi o copie a referatului organului de cercetare penală.
(2) În cazul în care inculpatul este arestat preventiv, procurorul înştiinţează prin adresă administraţia locului de deţinere cu privire la încetarea de drept a măsurii arestării preventive, în vederea punerii de îndată în libertate a inculpatului. [art. 246 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Necomunicarea ordonanței de clasare persoanei vătămate are ca efect ... Vezi mai mult
Necomunicarea ordonanței de clasare persoanei vătămate are ca efect prelungirea arbitrară a privării de libertate. Față de o astfel de ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Ordonanța de netrimitere în judecată a fost comunicată intimatului, ... Vezi mai mult
Ordonanța de netrimitere în judecată a fost comunicată intimatului, persoană care nu cunoștea limba română, la adresa sa din Stockholm, ... Click pentru abonare