Art. 314. Deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori

(1) Fabricarea, primirea, deţinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor prevăzute în art. 310, art. 311 alin. (1) şi art. 312 se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.
(2) Fabricarea, producerea, primirea, deţinerea, transmiterea sau punerea la dispoziţie a unui dispozitiv, instrument, unor date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (2) se sancţionează şi dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuţia unui dispozitiv, instrument, unor date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată fără numerar.
(4) Nu se pedepseşte persoana care, după comiterea vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) – (3), înainte de descoperirea acestora şi înainte de a se fi trecut la săvârşirea faptei de falsificare, predă instrumentele, materialele deţinute sau orice alte mijloace autorităţilor judiciare ori încunoştinţează aceste autorităţi despre existenţa lor. [art. 285 C.pen. 1969; art. 25 din Legea nr. 365/2002]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Dacă scopul se referă la vinovăție, fapta se realizează ... Vezi mai mult
Dacă scopul se referă la vinovăție, fapta se realizează numai cu intenție directă, iar dacă scopul se referă la acțiune/elementul ... Click pentru abonare
2.
Forma de vinovăție este doar intenția directă. Termenului „scop” ... Vezi mai mult
Forma de vinovăție este doar intenția directă. Termenului „scop” nu i se pot atribui accepțiuni diferite, după cum este raportat ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Fapta inculpatului care, în cadrul grupului infracțional organizat, prin ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului care, în cadrul grupului infracțional organizat, prin acțiuni desfășurate în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale ... Click pentru abonare
4.
Fapta inculpatului de a deține echipamentele necesare în vederea ... Vezi mai mult
Fapta inculpatului de a deține echipamentele necesare în vederea falsificării de instrumente de plată electronică, respectiv 94 carduri de fidelitate ... Click pentru abonare
5.
Este o infracțiune unică, indiferent câte și ce fel ... Vezi mai mult
Este o infracțiune unică, indiferent câte și ce fel de titluri pot fi falsificate cu instrumentele deținute. Astfel, nu se ... Click pentru abonare