Art. 310. Dispoziţii privind luarea unor măsuri faţă de făptuitor

(1) În cazul infracţiunii flagrante, orice persoană are dreptul să îl prindă pe făptuitor.
(2) Dacă făptuitorul a fost prins în condiţiile alin. (1), persoana care l-a reţinut trebuie să îl predea de îndată, împreună cu corpurile delicte, precum şi cu obiectele şi înscrisurile ridicate, organelor de urmărire penală, care întocmesc un proces-verbal. [art. 465 alin. 3 C.proc.pen. 1968]

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Noțiunea de „făptuitor” are înțelesul de „autor sau participant ... Vezi mai mult
Noțiunea de „făptuitor” are înțelesul de „autor sau participant concomitent la săvârșirea infracțiunii”, fără a desemna o calitate procesuală. [M. ... Click pentru abonare