Art. 308. Procedura audierii anticipate

(1) Atunci când există riscul ca persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente sau un martor să nu mai poată fi audiat în cursul judecăţii, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea audierii anticipate a acestuia.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază cererea întemeiată, stabileşte de îndată data şi locul audierii, dispunându-se citarea părţilor şi subiecţilor procesuali principali. Când audierea are loc la sediul instanţei, aceasta se desfăşoară în camera de consiliu.
(3) Participarea procurorului este obligatorie.
(4) Dispoziţiile alin. (1) – (3) se aplică în mod corespunzător cu privire la audierea minorului martor sau parte civilă, precum şi cu privire la audierea persoanei vătămate dacă, în raport cu persoana acestora sau cu natura cauzei, procurorul apreciază că evitarea audierii repetate pe parcursul procesului este în interesul acestora.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Este posibil ca un martor/persoana vătămată/partea civilă/partea responsabilă civilmente ... Vezi mai mult
Este posibil ca un martor/persoana vătămată/partea civilă/partea responsabilă civilmente să nu mai poată fi audiat în cursul judecății dacă suferă ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

2.
Curtea reamintește că admisibilitatea probelor este reglementată în primul ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că admisibilitatea probelor este reglementată în primul rând de dreptul intern și că, de regulă, este de competența ... Click pentru abonare