Art. 308. Procedura audierii anticipate

(1) Atunci când există riscul ca persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente sau un martor să nu mai poată fi audiat în cursul judecăţii, procurorul poate sesiza judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea audierii anticipate a acestuia.
(2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă apreciază cererea întemeiată, stabileşte de îndată data şi locul audierii, dispunându-se citarea părţilor şi subiecţilor procesuali principali. Când audierea are loc la sediul instanţei, aceasta se desfăşoară în camera de consiliu.
(3) Participarea procurorului este obligatorie.
(4) Dispoziţiile alin. (1) – (3) se aplică în mod corespunzător cu privire la audierea minorului martor sau parte civilă, precum şi cu privire la audierea persoanei vătămate dacă, în raport cu persoana acestora sau cu natura cauzei, procurorul apreciază că evitarea audierii repetate pe parcursul procesului este în interesul acestora.

Ultima editare: 31 iulie 2023

Doctrină

1.
Dispozițiile art. 308 C.proc.pen. trebuie coroborate, atât cu prevederile ... Vezi mai mult
Dispozițiile art. 308 C.proc.pen. trebuie coroborate, atât cu prevederile art. 381 alin. 1-6 C.proc.pen. și art. 382 C.proc.pen., cât și ... Click pentru abonare
2.
Este posibil ca un martor/persoana vătămată/partea civilă/partea responsabilă civilmente ... Vezi mai mult
Este posibil ca un martor/persoana vătămată/partea civilă/partea responsabilă civilmente să nu mai poată fi audiat în cursul judecății dacă suferă ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

3.
Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că în cauză ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi şi libertăţi constată că în cauză există riscul ca martorii, toţi cetățean vietnamezi, să nu mai poată ... Click pentru abonare
4.
Judecătorul de drepturi și libertăți consideră că obiectivul reglementării ... Vezi mai mult
Judecătorul de drepturi și libertăți consideră că obiectivul reglementării privind procedura audierii anticipate a martorului este de a asigura un ... Click pentru abonare
5.
Curtea reamintește că admisibilitatea probelor este reglementată în primul ... Vezi mai mult
Curtea reamintește că admisibilitatea probelor este reglementată în primul rând de dreptul intern și că, de regulă, este de competența ... Click pentru abonare