Art. 308. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu comise de alte persoane

(1) Dispoziţiile art. 289-292, 295, 297-300 şi art. 304 privitoare la funcţionarii publici se aplică în mod corespunzător şi faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice.
(2) În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime. [art. 258 C.pen. 1969]

Citiți mai mult

Ultima editare: 31 iulie 2023

Jurisprudență obligatorie CCR/ÎCCJ

1.
Noţiunea de funcţionar public, în sensul legii penale, primeşte ... Vezi mai mult
Noţiunea de funcţionar public, în sensul legii penale, primeşte un înţeles autonom, diferit de cel din dreptul administrativ, potrivit căruia ... Click pentru abonare
2.
În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ... Vezi mai mult
În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „ori în cadrul oricărei persoane juridice” din cuprinsul dispoziţiilor art. 308 ... Click pentru abonare
3.
Curtea a constatat că situaţia este diferită în cazul ... Vezi mai mult
Curtea a constatat că situaţia este diferită în cazul raportării prevederilor art. 308 alin. (1) din Codul penal la dispoziţiile ... Click pentru abonare
4.
Întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în ... Vezi mai mult
Întreprinzătorul titular al unei întreprinderi individuale nu are, în sensul dispoziţiilor art. 308 alin. (1) din Codul penal, calitatea de ... Click pentru abonare
5.
Sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul dispoziţiilor art. 301 alin. ... Vezi mai mult
Sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul dispoziţiilor art. 301 alin. (1) din Codul penal este neconstituţională. Sintagma „ori în cadrul oricărei ... Click pentru abonare
6.
Dispoziţiile art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă ... Vezi mai mult
Dispoziţiile art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare prevăzute de art. 295 din Codul ... Click pentru abonare

Jurisprudență națională și europeană

7.
La calcularea termenului de prescripție se ţine seama de ... Vezi mai mult
La calcularea termenului de prescripție se ţine seama de pedeapsa prevăzută de lege pentru forma de bază raportat la art. ... Click pentru abonare
8.
Curtea de Apel Ploiești a apreciat că reţinerea de ... Vezi mai mult
Curtea de Apel Ploiești a apreciat că reţinerea de către instanţa de fond a dispozițiilor art. 187 Cod penal este ... Click pentru abonare
9.
Persoana care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei societăţi ... Vezi mai mult
Persoana care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unei societăţi al cărei obiect de activitate constă în producția, transportul, distribuția şi ... Click pentru abonare
10.
Persoana care are calitatea de membru al consiliului director ... Vezi mai mult
Persoana care are calitatea de membru al consiliului director al unei asociaţii constituite în baza O.G. nr. 26/2000 are calitatea ... Click pentru abonare
11.
Varianta atenuată a infracţiunii de dare de mită prevăzută ... Vezi mai mult
Varianta atenuată a infracţiunii de dare de mită prevăzută în art. 308 alin. (1) C.pen. raportat la art. 290 alin. ... Click pentru abonare